-Όσοι άνεργοι από όλη την επικράτεια ενταχθούν σε αυτό, θα μπορούν να εξασφαλίσουν εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Νέο πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών και με μηνιαίες αποδοχές 916 ευρώ, προκηρύσσει την ερχόμενη εβδομάδα ο ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με το νέο αυτό πρόγραμμα, οι άνεργοι σε όλη την επικράτεια, που θα ενταχθούν σε αυτό, θα μπορούν να εξασφαλίσουν εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα, με τις τροποποιήσεις, που έγιναν από το Υπουργείου Εργασίας, το 80% του προϋπολογισμού θα διατίθεται στους ανέργους, ενώ στους φορείς κατάρτισης θα πηγαίνει μόνον το 20%.
Έτσι, ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ συνολικά στο εξάμηνο της εγγυημένης απασχόλησης – εκπαίδευσής του, που θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.

Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα αυτό θα παίρνουν πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων ανά ειδικότητα, που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής

Ακόμα, οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα θα παίρνουν πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων ανά ειδικότητα, που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους άνεργους του προγράμματος κατάρτισης, που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους.

OAED

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ