-Τους υποχρεώνει να καταβάλουν εισφορές με βάση ένα τεκμαρτό κατώτατο εισόδημα, ακόμη κι αν δεν εμφανίζουν κανένα έσοδο!
Απίστευτο, αλλά αληθινό, είναι αυτό, που προβλέπει ο Νόμος Κατρούγκαλου για όσους επιχειρηματίες έχουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, καθώς και για όσους πληρώνονται με μπλοκάκι από τους εργοδότες τους!
Συγκεκριμένα, στην “τιμωρία” όσων ελεύθερων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων έχουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας, καθώς, με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου, από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές 117 ευρώ τον μήνα και 40 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Το παράλογο του Νόμου αφορά και σε όσους πληρώνονται με «μπλοκάκι». Από αυτούς, όσοι είναι μισθωτοί και έχουν παράλληλα και μπλοκάκι, δίχως να έχουν κανένα έσοδο από αυτό, απαλλάσσονται των εισφορών.

Όσοι επαγγελματίες εμφάνισαν στην χρήση του 2015 ζημιές, αντί να καταβάλλουν μηδενικές εισφορές στην ασφάλιση, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν 1.884 ευρώ σε ετήσια βάση!

Όμως, αντίθετα, όσοι έχουν μόνον «μπλοκάκι», χωρίς να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με άλλον τρόπο, ακόμη και αν δεν έχουν κανένα έσοδο, θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν κάθε μήνα ελάχιστη διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη και περίθαλψη ύψους 157 ευρώ (117 ευρώ για κύρια σύνταξη και 40 ευρώ για ΕΟΠΥΥ)!
Δηλαδή, όσοι επαγγελματίες εμφάνισαν στην χρήση του 2015 ζημιές, αντί να καταβάλλουν μηδενικές εισφορές, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν 1.884 ευρώ σε ετήσια βάση.
Ως κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών, που θα καταβάλλουν εταιρείες ή επαγγελματίες, οι οποίοι εμφανίζουν ακόμη και ζημιές ή μηδενικά κέρδη από την άσκηση δραστηριότητας, ορίζονται τα 586,08 ευρώ, που αντιστοιχούν στον βασικό μισθό για άγαμους μισθωτούς άνω των 25 ετών. Επομένως, η αντίστοιχα κατώτατη εισφορά είναι τα 117, 22 ευρώ.

Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος ορίζεται το δεκαπλάσιο του μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη τα 1.172 ευρώ το μήνα

Η θέσπιση του κατώτατου πλαφόν δημιουργεί μια επιπλέον αδικία, για όσους δήλωναν ή δηλώνουν ετήσιο εισόδημα λιγότερο από 7.032 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τα 586,08 ευρώ τον μήνα, που είναι το ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν 1.895 ευρώ σε ετήσια βάση, ή 158 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και ασθένεια, παρ’ ότι εισπράττουν ποσά πολύ χαμηλότερα από το ελάχιστον πλαφόν.
Αντίστοιχα, ως ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος ορίζεται το δεκαπλάσιο του μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη τα 1.172 ευρώ το μήνα.

Παράδειγμα υπολογισμού των εισφορών σύνταξης και ασθενείας

Για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος με εισόδημα 75.000 ευρώ το 2015 και 50.000 ευρώ το 2016, υπολογίζει τις εισφορές σύνταξης και ασθενείας του πρώτου εξαμήνου του 2017, βάσει ανώτατου ορίου εισφορών, σε 1.579,48 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή θα καταβάλει 9.476,88 ευρώ γι’ αυτό το διάστημα. Βάσει του εκκαθαριστικού του 2016, οι εισφορές του 2017 θα ανέρχονται τελικά σε 13.475 ευρώ μείον 1.617 ευρώ (12% έκπτωση), ίσον 11.858 ευρώ συνολικά, ήτοι 988,16 ευρώ μηνιαίως.
Ετσι, προκύπτει επιπλέον ποσό 2.381,12 ευρώ, που πρέπει να πληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με αποτέλεσμα, η δόση να διαμορφωθεί στα 396,8 ευρώ (διαφορά 591,32 ευρώ στις μηνιαίες εισφορές του, που πρέπει να του επιστραφεί).

Τα επιπλέον ποσά για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

Αν ασφαλίζεται για επικούρηση και πρόνοια, θα καταβάλει επιπλέον ποσό 410,26 ευρώ για επικουρική μηνιαίως για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και 234,43 ευρώ για εφάπαξ.
Βάσει του εκκαθαριστικού του 2016, οι εισφορές του 2017 γι’ αυτούς τους κλάδους θα ανέρχονται τελικά αντιστοίχως σε 3.500 ευρώ και σε 2.000 ευρώ συνολικά, ήτοι 291,67 ευρώ και 166,67 ευρώ μηνιαίως.
Συνολικά προκύπτει επιπλέον ποσό 1.423,12 ευρώ για επικούρηση και 813,16 ευρώ για εφάπαξ, που πρέπει να πληρωθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017 (διαφορά ποσού 118,59 ευρώ και 67,76 ευρώ αντίστοιχα στις μηνιαίες εισφορές του, που θα πρέπει να του επιστραφεί).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ