Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018, ανήλθε σε 841.481 άτομα. Από αυτά 482.441 (ποσοστό 57,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 359.040 (ποσοστό 42,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 296.040 (ποσοστό 35,18%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 545.441  (ποσοστό 64,82%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018, ανήλθε σε 131.990 άτομα. Από αυτά 46.254 (ποσοστό 35,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 85.736 (ποσοστό 64,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.721  (ποσοστό 35,40%) και οι γυναίκες σε 85.269  (ποσοστό 64,60%).

 

  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Αύγουστο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 135.807 άτομα, από τα οποία οι 129.907 (ποσοστό 95,66%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.105 (ποσοστό 37,63%)  και οι γυναίκες σε 84.702  (ποσοστό 62,37%).

 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 104.898 (ποσοστό 77,24%) είναι κοινοί, 2.703 (ποσοστό 1,99%) είναι οικοδόμοι, 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.296 (ποσοστό 0,95%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 20.672 (ποσοστό 15,22%) είναι εκπαιδευτικοί, και 338 (ποσοστό 0,25%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2018

 

  ΙΟΥΛΙΟΣ

2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 827.854 841.481 13.627 1,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 131.584 131.990 406 0,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 109.434 135.807 26.373 24,10%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

 

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 827.490 841.481 13.991 1,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 94.318 131.990 37.672 39,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 107.401 135.807 28.406 26,45%

 

 

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 296.040 35,18% 46.721 35,40% 51.105 37,63%
Γυναίκες 545.441 64,82% 85.269 64,60% 84.702 62,37%
Σύνολο

 

841.481 100,00% 131.990 100,00% 135.807 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.244 0,74% 1.586 1,20% 64 0,05%
20-24  ετών 48.396 5,75% 6.874 5,21% 4.833 3,56%
25-29 ετών 89.986 10,69% 12.897 9,77% 17.816 13,12%
30-44  ετών 325.229 38,65% 47.584 36,05% 66.316 48,83%
45-54 ετών 203.855 24,23% 28.946 21,93% 32.018 23,58%
55-64 ετών 144.839 17,21% 26.743 20,26% 13.932 10,26%
65 ετών και άνω 22.932 2,73% 7.360 5,58% 828 0,61%
Σύνολο

 

841.481 100,00% 131.990 100,00% 135.807 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

52.359 6,22% 20.063 15,20% 3.999 2,94%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

241.640 28,72% 41.006 31,07% 28.717 21,15%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 380.952 45,27% 44.335 33,59% 56.472 41,58%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 166.530 19,79% 26.586 20,14% 46.619 34,33%
Σύνολο

 

841.481 100,00% 131.990 100,00% 135.807 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

768.861 91,37% 109.288 82,80% 125.509 92,42%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.641 1,50% 2.998 2,27% 2.174 1,60%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 59.979 7,13% 19.704 14,93% 8.124 5,98%
Σύνολο

 

841.481 100,00% 131.990 100,00% 135.807 100,00%

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ