-Γιατί η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση καθιερώθηκαν σαν αναπόσπαστα μέρη κάθε πολέμου, καθιστώντας ως πρώτο θύμα του την αλήθεια!

 

Γράφει για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο δημοσιογράφος-ερευνητής Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

 

Είναι πλέον κοινό μυστικό,ότι οι πόλεμοι, οι εσωτερικές διαμάχες, τα πραξικοπήματα, οι εξεγέρσεις, οι «στημένες» οικονομικές κρίσεις και κυρώσεις, τα μνημόνια, οι τεχνητές παγκόσμιες μολύνσεις και πανδημίες (από κατασκευασμένους σε εργαστήρια ιούς) , οι σκόπιμες προκλήσεις κλιματικών ανωμαλιών και φυσικών καταστροφών κ. α. σχεδιάζονται και ενορχηστρώνονται ανέκαθεν από ανώτατους σκοτεινούς εξουσιαστικούς κύκλους, ενώ στη συνέχεια υλοποιούνται από τους εντολοδόχους τους.

Γι΄ αυτούς τους σκοτεινούς και αφανείς για τους κοινούς ανθρώπους, κύκλους, που βρίσκονται και λειτουργούν με μυστικότητα στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ιεραρχίας, οι πόλεμοι είναι αναγκαίοι, αποτελώντας ένα από τα πιο χρήσιμα και αποτελεσματικά τους «εργαλεία»! Όταν τα ανέντιμα, ανήθικα και απάνθρωπα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά τους συστήματα, που αυτοί υποστηρίζουν και ελέγχουν για να διατηρούν την εξουσία, φθείρονται και τελματώνουν, τότε αυτοί οι κύκλοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να «εκθρονιστούν» από τις θέσεις τους και να χάσουν τη δύναμή τους. Προκειμένου, λοιπόν, να διατηρήσουν την συνέχειά τους στον έλεγχο της οικονομίας, στον έλεγχο και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και στην διαιώνιση της ύπαρξής τους, επιλέγουν να προκαλούν μικρούς ή μεγάλους πολέμους για να διασφαλίσουν τα κεκτημένα τους ή να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε ότι θεωρούν, ότι τους ανήκει. Μάλιστα, δεν περιορίζονται μόνον σε αυτά, που ήδη βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους αλλά επεκτείνουν τις διεκδικήσεις τους και σε άλλους τομείς. Έτσι,παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και μια έντονη ανταγωνιστικότητα για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση, τόσο του κλίματος, του υπεδάφους και της γήινης ατμόσφαιρας, όσο και του κοντινού μας διαστήματος.

 

Η μοίρα της Ανθρωπότητας είναι διαχρονικά άμεσα και συνεχώς συνυφασμένη με  πολέμους!

 

Βέβαια, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα, τα συστημικά μέσα σιωπούν και κωφεύουν, με αποτέλεσμα να αγνοεί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αυτόν τον αδυσώπητο ανταγωνισμό και τις μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων, που διαδραματίζονται αφανώς σε καθημερινή βάση και που αποτελούν τις πραγματικές αιτίες των πολέμων!

Αναφορικά με την κλασσική έννοια του πολέμου, παραθέτουμε το γνωστό αρχαίο ρητό «Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς», που σημαίνει, ότιο πόλεμος είναι πατέρας και κυρίαρχος των πάντων, (στη ζωή του ανθρώπου). Αυτό φέρεται να το είπε ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος και η φράση του κατέστη σπουδαίο γνωμικό. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα, όχι μόνον με την στενή, κλασσική αλλά και με την διευρυμένη του έννοια σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες (οικονομία, εμπόριο κ.λπ.) ως αγώνας επιβίωσης, όχι απαραίτητα με όπλα.

Από την αρχαιότητα ακόμη, υπήρχε και η άποψη, που ενστερνίζονται πολλοί και στην εποχή μας, ότι «η ειρήνη, στην πραγματικότητα,είναι ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ δύο πολέμων»,κάτι που επιβεβαιώνεται, όχι μόνον έμμεσα από το ρητό του Ηρακλείτου αλλά και άμεσα, από όσα συνέβησαν και συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ιστορία και την πορεία της Ανθρωπότητας. Ποτέ, σε καμία περίοδο της Ιστορίας μέχρι σήμερα δεν έπαυσαν οριστικά οι διάφοροι πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων! Ακόμη και όταν αυτοί σταματούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα,η παύση τους ήταν προσωρινή, αφού ξανάρχιζαν μετά από κάποιο διάστημα στο ίδιο μέρος ή κάπου αλλού, αποδεικνύοντας, ότι η μοίρα της Ανθρωπότητας είναι διαχρονικά άμεσα και συνεχώς συνυφασμένη με τους πολέμους.

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε, ότι επίσημα, οι απόψεις των μελετητών για τον πόλεμο διίστανται. Κάποιοι θεωρούν τον πόλεμο ως μια καθολική και προγονική πτυχή της ανθρώπινης φύσης, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, ότι ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτιστικών ή οικολογικών συνθηκών.

 

«Ο πόλεμος υπηρετεί τις σκοπιμότητες και τις αξίες, που έχουν επιβάλει στην ανθρώπινη αγέλη και που εξιδανικεύουν τη σφαγή»!

 

Οι πόλεμοι διακρίνονται σε ληστρικούς, επεκτατικούς, γοήτρου, αντεκδίκησης, θρησκευτικούς, επαναστατικούς κ.α. ενώ πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας επιτιθέμενος και τουλάχιστον ένας αμυνόμενος, δηλαδή τουλάχιστον ένας, που προκαλεί τον πόλεμο και ένας, που προκαλείται σε πόλεμο!

Μπορεί τα αίτια, οι αφορμές και οι παράγοντες του πολέμου να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις χρονικές περιόδους και τις κοινωνίες, όμως η τάση επέκτασης των οικονομικών συμφερόντων από την μία πλευρά  και η  υπεράσπιση των κεκτημένων από την άλλη, αποτελούν τις βασικότερες αιτίες όλων σχεδόν των  πολέμων, που έγιναν, γίνονται και θα γίνονται στον πλανήτη μας! Προτού, λοιπόν, εκφράσουμε την ολοκληρωμένη άποψή μας για έναν πόλεμο, πρέπει με αυτό το κριτήριο να ερευνούμε τις πραγματικές και όχι μόνον τις φαινομενικές αιτίες του ή την αφορμή της πρόκλησής του. Άλλωστε, «σημασία δεν έχουν οι αφορμές, ούτε το δίκαιο του πολέμου, αλλά ο ίδιος ο πόλεμος», όπως λέει και ο μεγάλος Σαίξπηρ στο περίφημο έργο του «Τρωίλος και Χρυσιίδα».«Σημασία έχει ο ίδιος ο πόλεμος, που υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες, τις αξίες που έχουν επιβάλει στην ανθρώπινη αγέλη και που εξιδανικεύουν τη σφαγή», τονίζει ο ίδιος.

Όταν μιλούμε εδώγια πόλεμο, εννοούμε πάντατον «θερμό» πόλεμο, που διαφέρει από τον λεγόμενο «ψυχρό» πόλεμο, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι πόλεμος με την κλασσική έννοια του όρου. Βασικά, ο πόλεμος, κατά την κλασική του έννοια, είναι μια κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ κοινωνιών. Με αυτή την έννοια, λοιπόν,οπόλεμος χαρακτηρίζεται από ακραία επιθετικότητα, καταστροφή και θνησιμότητα,χρησιμοποιώντας τακτικές ή άτακτες στρατιωτικές δυνάμεις. Μια απουσία πολέμου συνήθως ονομάζεται «ειρήνη». Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πολέμων είναι οι  εχθροπραξίες, ενώ η πιο συνηθισμένη μορφή τουείναι ο ολικός πόλεμος, δηλαδή οπόλεμος, που δεν περιορίζεται σε καθαρά νόμιμους στρατιωτικούς στόχους αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες αμάχων.

 

Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου συνιστούν ανέκαθεν έναν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για κάθε εμπόλεμο!

 

Πέρα από τις στρατιωτικές μεθόδους διεξαγωγής των μαχών στα πολεμικά πεδία, πέρα από τα διαρκώς εξελισσόμεναοπλικά συστήματα, που χρησιμοποιούν οι εμπόλεμοι και πέρα από τα οργανωμένασυστήματα κατασκοπείας και αντικατασκοπείας, που χρησιμοποιούνταιμε σκοπό την άντληση-συλλογή ή την προστασία πολύτιμωνπληροφοριώναπό τις εμπόλεμες πλευρές, ένα βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της τακτικής ενός πολέμου είναικαι οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου, γνωστές και ως ΨΕΠ. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού πρωτοεμφανίστηκαν ήδη στην αρχαιότητα και εξελίχθηκαν σημαντικά, όχι μόνον στην αρχαία Ελλάδα αλλά και σε όλα τα οργανωμένα κράτη και τις αυτοκρατορίες, που εμφανίστηκαν στο διάβα της Ιστορίας. Από την ίδια την Ιστορία μαθαίνουμεεπίσης, ότι σε εμπόλεμες αλλά και σε ειρηνικές περιόδουςυπήρχανπάντα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μεμονωμένα ή ομαδικά, κρυφά ή φανερά, ασχολούνταν με όλες τις πιθανές διαστάσεις του ψυχολογικού πολέμου.

Και αυτό, επειδή οι ΨΕΠ συνιστούν ανέκαθεν έναν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύοςγια κάθε εμπόλεμο.Έχουν καταγραφεί αμέτρητες φορές στην Ιστορία του Πολέμου τέτοιες επιχειρήσεις, που απευθύνονται σε εχθρούς, φίλους και ουδέτερους και που στοχεύουντην λογική και τα συναισθήματα του πλήθους,καθώς και τον επηρεασμό τους μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές επίδρασης. Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ΨΕΠ είναι και ο «πόλεμος τωνπληροφοριών». Πρόκειται για την τακτική, που διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας, τα οποία τις μεταφέρουν και τις μεταδίδουν με σκοπό την χειραγώγηση του κοινού και των αντιδράσεών του. Σε αυτή την τακτική συμπεριλαμβάνονται η προπαγάνδα και η άμεσα συνυφασμένη με αυτή παραπληροφόρηση, που αποτελεί την πιο συνήθη πρακτική των εμπολέμων πλευρών.Με μια γενική έννοια, προπαγάνδα είναι το είδος επικοινωνίας (με αληθινά ή ψεύτικα μηνύματα), το οποίο σκοπεύει να πείσει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο να διαμορφώσει κάποιες συμπεριφορές ή να αλλάξει στάσεις και απόψεις γύρω από ένα θέμα. Πρέπει να διευκρινίσουμε, πως όταν αναφερόμαστε στην προπαγάνδα, δεν εννοούμε μόνο την διασπορά ψευδών μηνυμάτων, όπως έχει επικρατήσει λανθασμένα. Αποσαφηνίζουμε, λοιπόν, ότι η πολεμική προπαγάνδα διακρίνεται σε τρεις μορφές. Η πρώτη μορφή της ασχολείται καθαρά με την χρήση αληθινών γεγονότων και  χαρακτηρίζεταιως «λευκή προπαγάνδα», η δεύτερη ασχολείται με την χρήση της μισής αλήθειας και χαρακτηρίζεται ως «γκρίζα προπαγάνδα» και η τρίτη μορφή της ασχολείται με την χρήση μόνον ψευδών καταστάσεων και χαρακτηρίζεται ως «μαύρη προπαγάνδα».

 

Το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια!

 

Η προπαγάνδα, με όλες της τις μορφές, δηλαδή ως πρακτική σκόπιμης διάδοσης αληθινών, ψεύτικων ή παραποιημένων ειδήσεων, συνυπάρχει με την ιστορία του ανθρώπινου γένους από τα βάθη της αρχαιότητας. Στην σύγχρονη εποχή, ειδικότερα, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της διεύρυνσης της διεθνούς κοινωνίας, φαίνεται να επιχειρείται με πολύπλευρες και εξελιγμένες μεθόδους, στην προσπάθεια των κρατών να ανταποκριθούν, τόσο στις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής, όσο και την αντιμετώπιση των εσωτερικών υποθέσεων.Έτσι, ηπροπαγάνδα και η παραπληροφόρησηκαθιερώθηκανπλέον σαν αναπόσπασταμέρηκάθε πολέμου και διεξάγονται οργανωμένα και σε μορφή εκστρατείας.

Βέβαια, σε συνθήκες πολέμου, το «ιδεώδες» για τους απλούς ανθρώπους θα ήταν μια ελεύθερη και αδέσμευτη πληροφόρηση των πολιτών από δημοσιογράφους, με πρώτιστο καθήκον την σωστή ενημέρωση για γεγονότα, χωρίς αυτά να αποκρύπτονται ή να διαστρεβλώνονται ανάλογα με τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ομάδων ή κρατών. Ωστόσο, είναι φανερό, ότι κάτι τέτοιο ήταν και παραμένει εξωπραγματικό, αφού είναι ασύμφορο για τις εμπλεκόμενες στρατιωτικές και πολιτικές αρχές εξουσίας. Δική τους πρόθεση δεν είναι η διάδοση της αλήθειας και η αντικειμενική πληροφόρηση του κοινού αλλά κυρίως η διάδοσηκατασκευασμένων«επιτυχιών» τους στο θέατρο της δράσης, με απώτερο σκοπό την διατήρηση του υψηλού φρονήματος των μαχόμενων στρατιωτών τους και της αντοχής των κατατρεγμένων αμάχων.

Όπως είχε αναφέρει και ο γνωστός Άγγλοςσυγγραφέας, δημοσιογράφος καιαναλυτήςR.S. Lambert, η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση είναι «ένα όργανο μάχης ή πολέμου, που χρησιμοποιείται στις ιδεολογικές, οικονομικές και πραγματικές συγκρούσεις», ενώ ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας και επικοινωνιολόγος H. Lasswell σημειώνει, ότι «προπαγάνδα, στην ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η τεχνική του επηρεασμού της ανθρώπινης δράσης με την σκόπιμα διευθετημένη παρουσίαση της κατάστασης».

Είναι, λοιπόν, γενική διαπίστωση, ότι στον πόλεμο κυριαρχεί η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση. Γι’ αυτό και η λογοκρισία από οποιαδήποτε πλευρά, δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα και αποτέλεσμα. Πράγμα λογικό, αφού οι αντιμαχόμενες πλευρές διεκδικούν να «περάσουν» την δική τους άποψη και προς το εσωτερικό των χωρών τους αλλά και προς το εξωτερικό.

Άλλωστε, είναι γνωστό από παλιά, ότι το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια!

 

Οι άνθρωποι μετουσιώνονται σε υποχείρια των Μ.Μ.Ε. και των συμφερόντων, που επιθυμούν αυτά να προωθήσουν!

 

Όλοι γνωρίζουμε, ότι η ενημέρωση του κοινού τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται από δύο διαφορετικές ομάδες. Τα κυρίαρχα, συστημικά μέσα, που αποτελούν την πρώτη ομάδα των μέσων ενημέρωσηςέχουν συγκεντρωθεί κάτωαπό τον έλεγχο συγκεκριμένων εξουσιαστικών κύκλων, είτε σε εθνικό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, με κάποια μεγάλα πολυεθνικά συγκροτήματα να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι αλληλένδετα με την πολιτική και οικονομική εξουσία και λειτουργούν περισσότερο ως όργανα προπαγάνδας παρά ως μέσα ενημέρωσης.

Στον αντίποδα έχουμε την δεύτερη ομάδα, δηλαδή τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι πολυπληθέστερα και κινούνται σε μικρότερες κλίμακες, λειτουργώντας πιο δημοκρατικά και με περισσότερη ανεξαρτησία. Τα μέσα αυτά, χωρίς να έχουν, βέβαια, τις δυνατότητες των συστημικών, έχουν αναπτύξει τελευταία μια δυναμική, η οποία έχει ανησυχήσει την πολιτική και οικονομική ελίτ καθώς αυτή νοιώθει, ότι την απειλούν και γι΄ αυτό παρατηρούμε τελευταία έντονη την προσπάθεια ελέγχου, καθοδήγησης και επιβολής ακραίων μέτρων αποκλεισμού σε όσα από τα εναλλακτικά αυτά μέσα  δεν συμμορφώνονται στις επιταγές της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.

Ωστόσο, παρ’ όλο που οι δύο αυτές ομάδες των Μ. Μ. Ε.είναι διαφορετικές μεταξύ τους, δεν παύουν να χρησιμοποιούνται εκούσια ή ακούσια από τις εξουσιαστικές ελίτ γιαπροπαγάνδα και παραπληροφόρηση!

Οι τεχνικές, που εκμεταλλεύεται γενικά η προπαγάνδα, όχι μόνον σε εμπόλεμες αλλά και σε ειρηνικές περιόδους, είναι πολυδιάστατες και πολύπλευρες, όπως επιβεβαιώνει και ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής Νόαμ Τσόμσκι. Τα Μ.Μ.Ε., στην προσπάθεια επιβολής κοινωνικού ελέγχου, καταφεύγουν στην τεχνική της διασκέδασης, την στρατηγική της αναβολής, γνωστής ως «Σαλαμοποίηση» ή την επίκληση στο συναίσθημα, που είναι από τις πλέον γνωστές τεχνικές, όχι μόνον, όσον αφορά στην χειραγώγηση μέσω των Μ.Μ.Ε., αλλά και σε άλλους τομείς. Ο ασταμάτητος καταιγισμός διασκεδαστικών και ασήμαντων πληροφοριών, η παρουσίαση μιας επώδυνης απόφασης ως «αναγκαίας για το μέλλον», η κινδυνολογία, η χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων, η διαστρέβλωση του νοήματος των εννοιών και άλλες παρόμοιες μέθοδοι θέτουν στο περιθώριο την ορθολογιστική ανάλυση και αποδυναμώνουν την κριτική ικανότητα των ανθρώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι δεν ενημερώνονται ή δέχονται ψευδή και διαστρεβλωμένη πληροφόρηση για σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα μετουσιώνονται σε υποχείρια των Μ.Μ.Ε. και των συμφερόντων, που επιθυμούν αυτά να προωθήσουν.

 

Η διόγκωση της παραπληροφόρησης και του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, προσβάλει βάναυσα την ουσία της ύπαρξης των ΜΜΕ και υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας!

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που μπορούμε εδώ νααναφέρουμε -σαν παρένθεση- για να κατανοήσουμε καλύτερα όσα προαναφέραμε,είναι ο χειρισμός της «πανδημίας» του COVID-19 με μεθόδους προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Και επιλέγουμε αυτό το παράδειγμα επειδή αφοράένα πρωτοφανές σε εύρος πείραμα σε βάρος των ανθρώπων, που οδήγησε σε μια παγκόσμια και πολύπλευρηκρίση, ίσως και τη μεγαλύτερη της γενιάς μας, η οποία αφορά όλους μας! Η «αντιμετώπιση» του COVID-19 από τα Μ.Μ.Ε., -που ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή μη συμβατικού παγκοσμίου πολέμου, όπου γίνεται συνδυασμένη χρήση προηγμένωνβιοτεχνολογικών,χημικών, ηλεκτρονικών, ψυχολογικών και άλλων όπλων-, είναι μεν πολυποίκιλη, αλλά εξυπηρετεί σταθερά τα σχέδια και τους στόχους της σκοτεινής εξουσιαστικής ελίτ, που οργάνωσε και εφαρμόζειόλη αυτή την «επιχείρηση Covid 19». Από τη μία πλευρά, υποτίθεται, ότι τα Μ.Μ.Ε. και κυρίως τα λεγόμενα συστημικά, χρησιμοποιούνται στηνεκστρατείατης σωστής και αντικειμενικής ενημέρωσης του κοινού για την πανδημία, κυρίως από το μέρος της οργανωμένης πολιτείας. Από την άλλη, όμως, οι ειδήσεις, οι πληροφορίες και οι εικόνες, που επιλέγουν σκόπιμα, βάσει να προβάλουν τα Μ.Μ.Ε., όχι μόνονδεν αποτυπώνουν όλη την πραγματικότητα αλλά την διαστρεβλώνουν βάναυσα, αφούπαρουσιάζουν μεθοδευμένα πολλά και τερατώδη ψεύδη, που αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, αποκλείουν κάθε εμπεριστατωμένη αντίθετη και διαφορετική άποψη, που εκφράζεται από ειδικούςκαι μη, φιμώνοντας έτσι κάθε φωνή, που επιχειρεί ναπροειδοποιήσειτο κοινό και να αποκαλύψει σε αυτό τα πραγματικά σχέδια, τους σκοπούς καιτους κινδύνους της «επιχείρησης Covid 19»!

Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-μέσω του διαδικτύου-, με τη μετάδοση «γκρίζων» και «μαύρων» ειδήσεωνκαι πληροφοριών, όπως είναιπ.χ. η ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊούμε εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον κόσμο ή η επαπειλούμενη παγκόσμια οικονομική και επισιτιστική κρίση. Σε τέτοιες ή παρόμοιες περιπτώσεις, αυτό που συνήθως ακολουθεί, είναι ο τρόμος και ο πανικός των ανθρώπων, που πασχίζουν με κάθε τρόπο να σώσουν την ζωή, την υγεία και το βιός τους,το άδειασμα των καταστημάτων τροφίμων ή οι αθρόες αναλήψεις χρημάτων.

Ο «βομβαρδισμός» του τηλεοπτικού κοινού με συνεχείς αναφορές και σχετικές ειδήσεις διατηρεί και αυξάνει την ανησυχία καιτον φόβο στους ανθρώπους, καθώς τα Μ.Μ.Ε κατακλύζονται, κατ’ αποκλειστικότητα, από εκπομπές προσανατολισμένες στο φλέγον αυτό ζήτημα. Κάποιοι επιλεγμένοι με συγκεκριμένα κριτήρια και καλοπληρωμένοιειδικοί επιστήμονες επιστρατεύονται να δίνουν απαντήσεις σε 24ωρη βάση ενώ, ταυτόχρονα, γνωστοί πανελίστες και επώνυμοι κάνουν την εμφάνιση τους -πάντα με το αζημίωτο- σε μία προσπάθεια δήθεν επαγρύπνησης ή και καθησυχασμού της κοινής γνώμης. Ακόμη και ταινίες με συναφές θέμα και περιεχόμενο επιστρατεύονται για την επαγρύπνηση καιτην χειραγώγηση του κοινού.

Αποτέλεσμα της λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι η διόγκωση της παραπληροφόρησης και τουαποπροσανατολισμούτης κοινής γνώμης, προς όφελος της

εξουσιαστικής ελίτ. Το γεγονός αυτόπροσβάλει βάναυσα την έννοια, τον σκοπό και την ίδια την ουσίατης ύπαρξης, της ελευθερίας και της λειτουργίας τους, αφού υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας.Λειτουργώντας τα Μ.Μ.Ε. στα πλαίσια αυτά, αναιρούν την εγγενή ιδιότητα τους να αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας και να διασφαλίζουν την προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και της ευημερίας των πολιτών, καταντώνταςέρμαια κάποιων αδίστακτων σκοτεινών εξουσιαστών!

Οι άνθρωποι, αφού υφίστανται αυτήτην συνεχή, έντονη, μεθοδική και οργανωμένη πλύση εγκεφάλου,υποτάσσονται τελικά στα κελεύσματα των εξουσιαστώνκαι πείθονται να εκτελέσουν, ότι τους υποχρεώνουν να κάνουν. Έτσι, υποκύπτουν π.χ.στηναναγκαστική εφαρμογή ακραίων έως παράλογων μέτρων περιορισμού της ελευθερίας και της δραστηριότητάς τους,στην φτωχοποίησή τους, λόγω των lockdownή και στον υποχρεωτικόεμβολιασμότους (ακόμη και με σκευάσματα αμφιλεγόμενηςσκοπιμότητας, δράσης και αποτελεσματικότητας) καθώς πιστεύουν, ότι όλα αυτά αποτελούντις μόνες λύσεις στο πρόβλημα αντιμετώπισης της πανδημίας! Ουσιαστικά, πείθονται να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν σαν ένα«αναγκαίοκακό»κάθε αντιδημοκρατικό και απάνθρωπο μέτρο, που τους επιβάλλεται!

 

Έχουν προάγει την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση σε ένα περίπλοκο σύστημα επιβολής εξουσίας και σε επιστήμη!

 

Η Δύση, στην οποίαοι πάτρωνές μας ενέταξαν και εμάς τους Έλληνες,με προεξάρχουσα δύναμη τις ΗΠΑ, έχει προάγει την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση εδώ και πολλά χρόνια σε ένα περίπλοκο σύστημα επιβολής και διατήρησης εξουσίας και σε κανονική επιστήμη! Πλήθοςμεμονωμένων συνεργατών, οργανισμών, εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων συμμετέχουν στο σύστημα αυτό και αναλαμβάνουν τις «βρώμικες δουλειές». Βέβαια, ας μη νομίζουμε, πως η άλλη πλευρά, οι ισχυρές δυνάμεις της Ανατολής, έχουν μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα! Μάλιστα, ηΡωσία και η Κίναέχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ, που ίσως να είναι και ένα βήμα πιο μπροστά από τους Δυτικούς!

Η εκστρατεία διασποράςμιας ψευδούς είδησης μέσω των Μ.Μ.Ε.και του διαδικτύου ή των άλλων καναλιών πληροφόρησης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.)υποκρύπτει πάντοτε  κάποιον σκοπό και έχει τις ανάλογες συνέπειες. Χαρακτηριστικές είναι οι πολυάριθμεςπεριπτώσεις παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινής γνώμης, που καταγράφονται τις τελευταίες δεκαετίες από τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. και οι εντυπωσιακές αποκαλύψεις  αυτών των σκόπιμων ψευδών πληροφοριών-ειδήσεων,  που,δυστυχώς, γίνονται «κατόπιν εορτής», αφού αυτές έχουν επιτύχει ήδη τον σκοπό τους!

Γεγονός είναι, πάντως, ότι τα μοτίβα της προπαγάνδας του πολέμου εξελίχθηκαν σε διάφορα στάδια, τα οποία, όμως, επαναλαμβάνονται σταθερά: Μερικά από τα σημαντικότερα είναι:

-Συγκλονιστικές εικόνες,

-Πειραματισμοί σε νέες τεχνολογίες του «θεάματος».,

-Κατάργηση της «απόστασης»,

-Εκατέρωθεν ελεγχόμενη διαμόρφωση της κοινής γνώμης,

-Έλεγχος, λογοκρισία ή και φυσική εξόντωση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων.

Ηδολιότητα και η παραπληροφόρηση με σκοπό την χειραγώγηση του κοινού ή επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων, έχει μακρύ παρελθόν στην παγκόσμια Ιστορία! Ας δούμε, όμως, αυτό που συμβαίνει σήμεραστην Ουκρανία:

Ο διεξαγόμενος πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας θεαματικοποιείται στο ανανεωμένο τοπίο του κυβερνοχώρου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παράλληλα με την διατήρηση του προπαγανδιστικού ρόλου των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος). Όπως, μάλιστα, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, «αυτός είναι ο πόλεμος του TikTok». Αυτοί που το υποστηρίζουν αυτή την άποψη, δεν έχουν άδικο, αφού χιλιάδες βίντεο-ταινίες, φωτογραφίες και ειδήσεις, αληθινές ή κατασκευασμένες, που αφορούν στις εχθροπραξίες που συμβαίνουν στην Ουκρανία, κυκλοφορούν ευρύτατα σε όλο τον κόσμο μέσω του «ΤικΤοκ». Αυτή η ιδιαίτερα διαδεδομένη κινεζικής εφεύρεσης εφαρμογή είναι τεχνολογικά άψογη, πολυγλωσσική, πολύ δημοφιλής στη νέα γενιά και έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

«Κινδυνεύουμε να γαλουχήσουμε μια γενιά με μειωμένα ανακλαστικά απέναντι στον πόλεμο, πράγμα καταστροφικό για ένα παγκόσμιο Κίνημα Ειρήνης»!

 

Ωστόσο, μια τέτοια άποψη μπορεί να είναι σωστή, είναι όμως και εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί, αν κάτι έχουν να διδαχθούν οι νεότερες γενιές, είναι, πως οι βόμβες, τα συμβατικά και πυρηνικά όπλα, οι ξερριζωμοί των ανθρώπων και οι θάνατοι είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι -προς λύπη των μεταμοντέρνων κοινωνικών επιστημόνων- ούτε κείμενα, ούτε εικόνες σε βιντεοπαιχνίδια, που επιδέχονται πολλαπλές νοηματοδοτήσεις.

Από αυτή τη σκοπιά, έχει δίκιο ο σπουδαίος Γάλλος ιστορικός MarcFerro, που φοβόταν πως, παρά τις διαφοροποιημένες πηγές ενημέρωσης, η πληροφόρηση για την Ιστορία μπορούσε τόσο να αφυπνίζει, όσο και να τυφλώνει!

Αν παρασυρθούμε, επομένως, από τη θεαματικοποίηση του πολέμου -γνωρίζοντας τους αδυσώπητους οικονομικούς ανταγωνισμούς των μέσων και τις ολοφάνερα διαφοροποιημένες «ευαισθησίες» προσέγγισης (Αφγανιστάν, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Συρία, Κόσοβο, κ.λπ.)- κινδυνεύουμε να γαλουχήσουμε μια γενιά με μειωμένα ανακλαστικά απέναντι στον πόλεμο, πράγμα καταστροφικό για ένα παγκόσμιο Κίνημα Ειρήνης.

Έχουμε την εντύπωση, ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος δεν θα διαβάσουν τις συντεταγμένες αυτού του πολέμου σε κάποια βιβλία, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις υπερ-εξειδικευμένες τεχνικές παρουσίασης ή παραποίησης των γεγονότων, δημιουργίας εικόνων, συσσώρευσης μεγάλων δεδομένων κ.λπ. Από αυτή την σκοπιά η λατρεία της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυέστατων Android θα έχει κερδίσει. Ο πραγματικός όμως κόσμος, ο κόσμος των ανθρώπων, θα έχει χάσει.

Θλιβερό γεγονός για τον αιώνα, που ο διάσημος Ισπανός κοινωνιολόγος, ερευνητής και ακαδημαϊκός, ManuelCastells ονόμασε «Αιώνα της Πληροφορίας». Έναν αιώνα πολλά υποσχόμενο μέσω της δημιουργικής ικανότητας του ανθρώπινου μυαλού. Δυστυχώς, όμως, όλες οι θαυμαστές υποσχέσεις κινδυνεύουν να στραφούν εναντίον μας, αν αφήσουμε τις συνειδήσεις και την κριτική ευφυΐα μας να καθοδηγούνται από όσους έχουν ως μοναδικό στόχο να τρέφουν διαρκώς το τέρας της προπαγάνδας.

 

Ο «Γνωστικός πόλεμος» αξιοποιείται μεθοδικά για την αποδυνάμωση, την παρέμβαση και την αποσταθεροποίηση  στοχευόμενων πληθυσμών, θεσμών και κρατών!

 

Το ΝΑΤΟ, δημοσίευσε πρόσφατα μια μακροσκελή και πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τον τίτλο «CognitiveWarfare», δηλαδή «Γνωστικός πόλεμος». Πρόθεσή του ήταν να διερευνήσει την δυνατότητα χειραγώγησης πληθυσμών, θεσμών και κρατών, με νέα, πιο αποτελεσματικά εργαλεία και σύγχρονες τεχνικές, που μπορούντους ίδιους ανθρώπους όχι απλά να τους καταστήσουν θύματακάποιας προπαγάνδας και παραπληροφόρησης αλλά και να τους μετατρέψουν σε ενεργούς προωθητέςτους!

Ο σκοπός της παραδοσιακής προπαγάνδας δεν είναι να «προγραμματίσει» τα μυαλά, αναφέρεται στην μελέτη, αλλά να επηρεάσει στάσεις και συμπεριφορές, οδηγώντας τους ανθρώπους στο να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη στάση, η οποία μπορεί να συνίσταται στο να κάνουν ορισμένα πράγματα ή συχνά, να σταματήσουν να τα κάνουν.

Ο «Γνωστικός πόλεμος»αξιοποιείται μεθοδικά ως συστατικό μιας παγκόσμιας στρατηγικής από αντιπάλους, που στοχεύουν στην αποδυνάμωση, την παρέμβαση και την αποσταθεροποίηση τωνστοχευόμενων πληθυσμών, θεσμών και κρατών, προκειμένου να επηρεάσουν τις επιλογές τους, να υπονομεύσουν την αυτονομία των αποφάσεων τους και την κυριαρχία των θεσμών τους.

Ο «Γνωστικός πόλεμος» εκμεταλλεύεται τα τρωτά σημεία του ανθρώπινου μυαλού, λόγω του τρόπου, με τον οποίο είναι σχεδιασμένο να επεξεργάζεται διάφορες πληροφορίες, που χρησιμοποιούνται και στον πόλεμο. Ωστόσο, λόγω της ταχύτητας και της εμβέλειας της τεχνολογίας και των πληροφοριών, το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται την ροή των πληροφοριών.

Εκεί, λοιπόν,που ο  «Γνωστικός πόλεμος» διαφέρει από τον πόλεμο της προπαγάνδας, είναι η δυνατότητά του να βάζει όλους να συμμετέχουν, -κυρίως ακούσιακαι εν αγνοία τους- στην επεξεργασία και την διάδοση πληροφοριών άρα και στην διαμόρφωση γνώμης, χρησιμοποιώντας έναν άνευ προηγουμένου τρόπο εξαπάτησής τους! Έτσι, εκεί που τα άτομα απλώς υποτάσσονταν παθητικά στην προπαγάνδα, τώρα, πλέον, συμβάλλουν ενεργά σε αυτήν!

Στην ενότητα με τίτλο «Τα τρωτά σημεία του ανθρώπινου εγκεφάλου» η μελέτη αναφέρει  τα εξής, που εξηγούν, πού βασίζεται ο «Γνωστικός πόλεμος»:

«Οανθρώπινος εγκέφαλος, δεν είναι σε θέση να διακρίνει, εάν συγκεκριμένες πληροφορίες είναι σωστές ή λάθος.

Ωθείται σε συντομεύσεις για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των μηνυμάτων σε περίπτωση υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Οδηγείται στο να πιστεύει δηλώσεις ή μηνύματα, που έχει ήδη ακούσει ως αληθινά, παρ’ όλο που αυτά μπορεί να είναι ψευδή.

Αποδέχεται τις δηλώσεις ως αληθείς, εάν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς, όμως, να μπορεί να ελέγχει την αυθεντικότητα αυτών των στοιχείων».

Όσον αφορά τον κόσμο των συναισθημάτων, η ίδια μελέτηαναφέρει και το εξής τρομακτικό: «Σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε τον αντίκτυπο των συναισθημάτων … Τα συναισθήματα, όπως π.χ.η ελπίδα, ο φόβος, ή η ταπείνωση, διαμορφώνουν τον κόσμο και τις διεθνείς σχέσεις με την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»!

 

Ο σταδιακός και ανεξέλεγκτος εκφυλισμός του εγκεφάλου τους καθιστά τους ανθρώπους άβουλα, πλήρως ελεγχόμενα και προγραμματιζόμενα ζωντανά ρομπότ, που  λειτουργούν χωρίς σκέψη και χωρίς συναίσθημα!

 

Ο «Γνωστικός πόλεμος» δεν είναιμια απλήθεωρία ούτε ένας σχεδιασμός για το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητατου σήμερα, που βρίσκει ήδη εφαρμογή σε όλο τον κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις.Ξεχωρίζοντας τις πιο πρόσφατες από αυτές, βλέπουμε, ότι οι μέθοδοι και οι τακτικές του εφαρμόζονται στον χειρισμότης «πανδημίας» του κορωνοϊού καιστον πόλεμο της Ουκρανίας. Και σύντομαθα δούμετην εφαρμογή τους και αλλού!

Δυστυχώς, πρέπει να παραδεχθούμε, ότι ζούμε παγιδευμένοισε μια εποχή, στην οποία οι άνθρωποιέχουν γίνει πολύ αδύναμοι και ευάλωτοι απέναντι σε κάθε οργανωμένη επιχείρησηχειραγώγησης και εξαπάτησής τους! Αυτό οφείλεται και στο γεγονός, ότι αδρανοποιούν ένα μέρος της εγκεφαλικής τους λειτουργίας επειδή έχουν παύσει να απασχολούνται με την διατήρηση της μνήμης και της γνώσης στον εγκέφαλό τους! Αυτό ξεκίνησε από τότε που έμαθαν και «βολεύτηκαν», αυτόνα το αναθέτουν πλέον στηGoogle,τοGPS, τιςειδοποιήσεις ημερολογίου, τις αριθμομηχανές και όλεςτιςάλλεςηλεκτρονικέςεφαρμογές και τα προγράμματα, που διαθέτουν σήμερα.Έχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά, μέσω των smartphones, των tablets, τωνlaptopsκαι των κάθε είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι άνθρωποι κατάντησαναναγκαστικά δέσμιοί τους και πλήρως εξαρτημένοι από την σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, αγνοώντας ή παραβλέποντας τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν! Πρόκειται, δηλαδή, για τοορατό και πολύ πιθανό ενδεχόμενο να υποστούνμια ανεπανόρθωτη εγκεφαλική «αναπηρία»και μετάλλαξη, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη μια μακροπρόθεσμη διαδικασία απενεργοποίησης των συνδέσεων στον εγκέφαλό τους! Αυτός ο σταδιακός και ανεξέλεγκτος εκφυλισμός του εγκεφάλου τους, οδηγεί τους ανθρώπους, όχι μόνο σε μια γενικευμένη αμνησία και μια πολύπλευρη απώλεια γνώσηςαλλά και στην αδυναμία τουςνα μπορούν να σκέπτονται και νασυλλογίζονται σωστά! Ουσιαστικά, καθιστά τους ανθρώπους άβουλα, πλήρως ελεγχόμενα καιπρογραμματιζόμενα ζωντανά ρομπότ, που  λειτουργούν χωρίς σκέψη και χωρίς συναίσθημα!

Και αν η εξέλιξη αυτή δεν σταματήσει, το ανθρώπινο γένος θα οδηγηθεί, όχι μόνο σε μια τεράστια καταστροφή αλλά και στον πλήρη αφανισμό του!

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ