Ειδική μελέτη για τις επιπτώσεις, που θα έχει στην Ελλάδα, η Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών (TTIP)!
– Εξυπηρετεί την διεθνοποίηση, την απορρύθμιση, την τεχνοκρατικοποίηση της πολιτικής και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων, σε βάρος θεμελιωδών κεκτημένων του ελληνικού λαού και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Συγκλονιστικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις, που θα έχει στην Ελλάδα η περιβόητη TTIP, δηλαδή η “Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις” μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, περιέχει η πρώτη ελληνική μελέτη, που διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την Ομάδα “Alternative Trade Network”.
Η μελέτη με τον τίτλο «TTIP: Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Δημοκρατία, στην Οικονομία, στην Κοινωνία», έγινε για το ελληνικό «Δίκτυο Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece» και πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και την Ομάδσ Έρευνας & Ανάπτυξης “Alternative Trade Network”.
Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, στην ουσία η TTIP έρχεται για να υπηρετήσει τους 4 άξονες της διεθνοποίησης, της απορρύθμισης, της τεχνοκρατικοποίησης της πολιτικής και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων.aerio fys
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η TTIP δεν εφαρμόζεται πέρα και έξω από την καθημερινότητα, αλλά έρχεται να αλλάξει άρδην πολλά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η μελέτη, μέσω της TTIP θα υπάρξουν οι εξής 10 σημαντικότερες επιπτώσεις για την χώρα μας:
1. Αναιρείται η ανεξαρτησία των ελληνικών Κυβερνήσεων στην άσκηση πολιτικής, ενώ αποδυναμώνονται οι δημοκρατικές οδοί διεκδίκησης και διαλόγου.

Δεν αναγνωρίζεται η πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, αφού μόνον 21 βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για ένταξη στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων της ΤΤΙΡ

2. Εκμηδενίζονται τα περιθώρια άσκησης εγχώριας πολιτικής με βάση τις τοπικές ανάγκες, λόγω του υπερεθνικού και τεχνοκρατικού χαρακτήρα των προβλεπόμενων μηχανισμών. Για την Ελλάδα, τον τελικό λόγο ήδη έχουν υπερεθνικοί οργανισμοί, που λειτουργούν με μόνο γνώμονα τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Επίσης, αφαιρείται η δυνατότητα προσθήκης μη οικονομικών κριτηρίων και ανώτατων τιμών στην διαδικασία δημόσιων προμηθειών, καθώς υπερισχύει η υποχρέωση για ισότιμη μεταχείριση.
3. Παγιώνεται η κατεύθυνση για την απελευθέρωση των Δημόσιων Υπηρεσιών.
4. Αναμένεται η απελευθέρωση των δημοσίων αγαθών, όπως είναι το νερό και η ενέργεια, ενώ η δημόσια ασφάλιση και η υγεία είναι από τους πρώτους στόχους του ιδιωτικού κεφαλαίου.
5. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται από το άνοιγμα των τοπικών αγορών στον ανταγωνισμό. Επίσης, δεν επωφελούνται από την ενιαιοποίηση των ρυθμιστικών πλαισίων, αφού δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εγχώρια.
6. Δεν αναγνωρίζεται η πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Έτσι, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επίσημα 101 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ, μόλις τα 21 βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για ένταξη στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων της ΤΤΙΡ.

Προωθείται ένα μοντέλο ανάπτυξης με πλήρη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την δράση μεγάλων πολυεθνικών, με ταυτόχρονη λεηλασία των φυσικών πόρων

7. Αναμένεται, επιπλέον, απώλεια θέσεων εργασίας και υπαναχώρηση από τα εργασιακά κεκτημένα. Η αντιμετώπιση των εργασιακών κεκτημένων ως περιττών εξόδων για τις επιχειρήσεις και η εξομοίωση μεταξύ των ρυθμιστικών πλαισίων των δυο πλευρών θα οδηγήσει τελικά στην απορρύθμιση, όψεις της οποίας έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσω των μνημονίων.
8. Προωθείται ένα μοντέλο ανάπτυξης με πλήρη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την δράση μεγάλων πολυεθνικών, με ταυτόχρονη λεηλασία των φυσικών πόρων.
9. Η αποδυνάμωση της αρχής της προφύλαξης θα επιφέρει χαλάρωση των προτύπων και ρυθμίσεων. Αναμένεται άρση των απαγορεύσεων -για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας- σε φυτοφάρμακα, χημικά προϊόντα και αυξητικές ορμόνες. Θα επηρεαστούν επίσης οι κανονισμοί, που διέπουν τον τομέα των τροφίμων με εισαγωγή ΓΤΟ -με πρώτον, αυτόν της υποχρεωτικής σήμανσης-, προϊόντων κλωνοποίησης και νανοτεχνολογίας.
10. Με βάση τις προβλέψεις, καθίστανται ανέφικτες οποιεσδήποτε διορθωτικές κινήσεις για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων της απορρύθμισης. Αφαιρείται η δυνατότητα επαναρύθμισης ή επανακρατικοποίησης μέσω ειδικών μηχανισμών «κλειδώματος» της απελευθέρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων. Τελικά η εφαρμογή της TTIP είναι γενικευμένη και μόνιμη, σε αντίθεση με τα μνημόνια, που παρουσιάζονται ως μηχανισμός περιορισμένης χρονικής και γεωγραφικής εφαρμογής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ