Συγκροτήθηκε στην Ιταλία, με απόφαση του ΔΣ της ΟΕΚΑΙ, αυτοτελής Συντονιστική Επιτροπή Iταλίας για την καθιέρωση της 10ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού με την εξής σύνθεση: Γιάννης Κορίνθιος, Νίκος Φράγκος, Μαρία Χαπαλόγλου, Δημήτρης Φέσσας, Κώστας Μπουζάλης, Renata Lavagnini, Marco Galdi, Giulio Maria Chiodi, Παύλος Κυπριανού, Filippo Doria, Αλίκη Κεφαλογιάννη, Aldo Pirola, Angelo Tonelli.

Si comunica la costituzione in Italia, con delibera del CD della FCCEI, di un Comitato autonomo di Coordinamento per la
consacrazione del 10 dicembre quale Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, composto dai seguenti
membri: Jannis Korinthios, Nikos Frangos, Maria Chapaloglou, Dimitris Fessas, Kostas Buzalis, Renata Lavagnini, Marco
Galdi, Giulio Maria Chiodi, Paul Kyprianou, Filippo Doria, Aliki Kefalogianni, Aldo Pirola, Angelo Tonelli.

Γιάννης Κορίνθιος Πρόεδρος
Νίκος Φράγκος Γραμματέας
Italien-1

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ