Τόμος 9ος (2019), σελ.  206. Πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει το επιστημονικό περιοδικό της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Κυκλοφόρησε ο 9ος τόμος (2019) του ετησίου περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος «Θεσσαλικά Μελετήματα», το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Κ & Μ. Αντ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη).  Ο εν λόγω τόμος των 206 σελίδων περιέχει πλούσια φιλολογική, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική ύλη. Όπως οι προηγούμενοι, έτσι και ο 9ος τόμος έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι μια σπουδαία και προσεγμένη έκδοση. Ειδικότερα ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

­Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, φιλολόγου – δρος βυζαντινής φιλολογίας,

– Το Σχήμα της Επαναφοράς στον Εγκωμιαστικό Λόγο του Δημητρίου Τά-

λανος προς τους Όσιους Κτίτορες της Ι. Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων Νεκτά-

ριο και Θεοφάνη (BHG, no. 2288) (σελ. 7-14).

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Α. ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ, δ.φ.-κοιν. ανθρωπολόγου, σλαβολόγου,

– Ο συμβολισμός της αττικής διαλέκτου σύμφωνα με τον λόγιο παιδαγωγό

Στέφανο Κομμητά (σελ. 15-22).

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ιστορικού- θεολόγου, PhD, MA, MTh,

– Παραολύμπιες λατρείες της Αχαΐας Φθιωτιδας. Ο «απολιθωμένος δρά-

κων» της Κρεμαστής Λάρισας (σελ. 25-33).

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου – δρος ιστορίας εκπαιδεύσεως,

– Οι χριστιανικοί και μουσουλμανικοί συνοικισμοί των Τρικάλων κατά την

οθωμανική απογραφή του 1454/55: Πληθυσμός, επαγγέλματα, παραγω-

γή, φόροι, ονόματα κατοίκων  (σελ. 35-54).

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΤ. ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ, ιστορικού – δικηγόρου,

– Η νομική αντιμετώπιση ζητημάτων έκδοσης αδειών γάμου την περίοδο

1700-1712 κατά τον Α΄ Κώδικα Τρίκκης (σελ.  55-76).

ΑΝΤΩΝΗ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, αναπλ. καθ. Ν. Ιστορίας ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας,

– O Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός και οι ξένες θρησκευτικές προπαγάνδες:

«Επιστολή Αυτοσχέδιος και Αδελφική» (1851) (σελ. 77-90).

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, εκπ/κού-μεταπτ. φοιτήτριας Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ.

– Φίλιππος Ιωάννου: Ο λόγιος επαναστάτης και οι απαρχές της Πανεπι-

στημιακής Εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος (σελ. 91-127).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ερευνητή,

– Oθωμανοί ευεργέτες και δωρητές των ιερών ναών της εκκλησιαστικής

περιφερείας Λαρίσης (1423-1923) (σελ. 129-140).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ,

– Ναυάγια πλοίων στις θάλασσες του Νομού Μαγνησίας. Μια πρώτη κα-

ταγραφή (1905 – 1963) (σελ. 141-152).

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ, δρος βυζαντινής αρχαιολογίας,

– Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας στὴν μονὴ τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου

Μετεώρου. Ἔργο σταυροφορικοῦ ἐργαστηρίου (σελ. 155-166).

Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη:  – Νεκρολογίες: Γιώργος Θωμάς (1930-2019) (σελ. 167-169) – Θεσσαλική Βιβλιογραφία (σελ. 170-172) – Βιβλιοκρισίες (173-192) – Σχόλια (σελ. 193-201), καθώς και Οδηγίες προς τους Συνεργάτες των «Θεσσαλικών Μελετημάτων» (σελ. 203-204).