Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

-Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά την ίδρυση αυτών των Ταμείων, θα μεταφερθεί σε αυτά η περιουσία από το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ θα αναλάβουν και την κάλυψη των ήδη καταβαλλόμενων παροχών στους συνταξιούχους τους!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως αναφέρουν έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόταση για την δημιουργία επαγγελματικών Ασφαλιστικών Ταμείων, όπου θα ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.), προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Ουσιαστικά, πρόκειται για παλιότερη πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις αντιδράσεις των εκπροσώπων των αυτοαπασχολούμενων για τις προωθούμενες αυξήσεις εισφορών.
Έτσι, το θέμα της μη ένταξης των εφάπαξ και των επικουρικών των συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ενδέχεται να ξανασυζητηθεί, εάν οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων κάνουν δεκτή σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εργασίας.
Το ενδεχόμενο της εξαίρεσης των Ταμείων Εφάπαξ ή ακόμη και της Επικούρισης των αυτοαπασχολούμενων από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑΕΠ (το έως τώρα ΕΤΕΑ), αλλά και την μετατροπή τους σε Επαγγελματικό Ταμείο καλούνται να εξετάσουν έως το τέλος του Αυγούστου οι εκπρόσωποι των ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών.

Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν, λόγω ιδιότητας, στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), μπορεί να ασφαλίζονται στο εξής, ως προς την Επικουρική Ασφάλιση ή την Εφάπαξ Παροχή, σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά Ταμεία, που θα οργανωθούν ανά κλάδο

Αν και μετά την ψήφιση του Ασφαλιστικού Νόμου, η εξαίρεση των Ταμείων θεωρείται δύσκολη, το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ζήτησε εξουσιοδότηση από τους φορείς, προκειμένου να διαπραγματευτεί το θέμα με τους δανειστές.
Ο αρμοδιος Υπουργός κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε ήδη, κατά την διάρκεια των συσκέψεων, σχέδιο κειμένου, που περιλαμβάνει την μετατροπή των Ταμείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σύμφωνα με αυτό, οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που τους εκπροσωπούν. Αυτό μπορεί να γίνει, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής, ως προς την Επικουρική Ασφάλιση ή την Εφάπαξ Παροχή, σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά Ταμεία, που θα οργανωθούν ανά κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο εκτιμά, ότι θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση σε σχέση με τις εισφορές, που θα καλούνται να πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι.

Μετά την ίδρυση των επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών Ταμείων, θα μεταφερθεί σε αυτά η περιουσία από το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ τα Ταμεία αυτά θα αναλάβουν και την κάλυψη των ήδη καταβαλλόμενων παροχών στους συνταξιούχους τους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, τα επαγγελματικά αυτά Ταμεία θα αναλάβουν και την κάλυψη των ήδη καταβαλλόμενων παροχών στους συνταξιούχους τους. Συγκεκριμένα, το σχέδιο, που παραδόθηκε στους εκπροσώπους των ασφαλισμένων προβλέπει, ότι οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους, μετά την ίδρυση των επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών Ταμείων, από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους.
Σε ότι αφορά τα θέματα της περιουσίας και πως αυτή θα μεταφερθεί από το ΕΤΕΑΕΠ (σημερινό ΕΤΕΑ) στα νέα ΝΠΙΔ, αυτά θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Αναλυτικά, ορίζει, ότι “θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχούν σε εισφορές για Επικουρική Σύνταξη ή Εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα Ταμεία ορίζονται, μετά από σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης”.
Όπως προβλέπει ο πρόσφατος Ασφαλιστικός Νόμος, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ θα κληθούν να καταβάλουν σωρευτικά το 37,95% του εισοδήματος τους για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση και εφάπαξ.

Για την καταβολή των εισφορών θα δοθεί μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις, ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες των κλάδων αυτών, κάτω της πενταετίας

Ωστόσο, δίνεται μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις, αφού το σύνολο των εισφορών τους θα απομειώνεται από 5% (εισοδήματα 57.000-58.000 ευρώ) μέχρι 50% (εισοδήματα 7.033-13.000 ευρώ) με ελάχιστη καταβολή τα 586 ευρώ το μήνα. Οι εκπτώσεις ισχύουν και για τους νέους επαγγελματίες των κλάδων αυτών- κάτω της 5ετίας-, αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Όμως, οι εκπτώσεις θα λογίζονται ως οφειλή, η οποία θα εξοφλείται σταδιακά κατά 1/5 κατ’ έτος, όταν τα καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του επαγγελματία υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων πριν και μετά το 1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος.
Επισημαίνεται ακόμη, ότι από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε 6,5%. Μετά το πέρας της εξαετίας το ποσοστό της εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος, που ίσχυε κατά τις 31.12.2015. Η μηνιαία εισφορά για τα Ταμεία των Εφάπαξ υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του εισοδήματος.

ASFALISTIKA+TAMEIA

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ