Με επιτυχία, με ένα κοινό, μυημένο στη θεματική της ελληνορωσικής σύμπραξης και φιλίας, που διακρίνεται για το ουσιαστικό και ειλικρινές ενδιαφέρον του, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019  στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας η διάλεξη του διακεκριμένου Έλληνα γεωπολιτικού, ιστορικού-ερευνητή Ιωάννη Σ. Φριτζαλά με θέμα «Ελλάδα – Ρωσία. Γέφυρα Πολιτισμού και Πνεύματος», που οργανώθηκε από τo Kέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. σε σύμπραξη με τον Σύλλογο Ελληνο-Ρωσικής Φιλίας και Συνεργασίας.

H διάλεξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα με παράλληλη διερμηνεία στη ρωσική.

Η βασική ιδέα της διάλεξης του Ιωάννη Φριτζαλά, το πλήρες κείμενο της οποίας δύνασθε να αντλήσετε στον εξής σύνδεσμο στο Διαδίκτυο (http://www.hecucenter.ru/up/-Ρωσία – Γέφυρα Πολιτισμοῦ καὶ Πνεύματος (Άνευ πηγῶν)__.pdf), έγκειται στην κοινή ιστορική-πνευματική-πολιτισμική κοινότητα, που καθιστούν οι δύο ομόδοξοι λαοί. Έλληνες και Ρώσοι, καθώς και στο καταλυτικό σημείο στην ιστορία, στην υιοθέτηση από τους Ρως των αξιών, αρχών και ιδεών του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, γεγονός που προσδίδει στο ρωσικό κράτος σήμερα ιδιαίτερο παγκόσμιο καθεστώς και προορισμό/αποστολή.

«Πρὶν μία χιλιετία,  Ἑλλάδα καὶ τὸ Βυζάντιο ἒγιναν  γέφυρα γιὰ τὸν ἐκπολιτισμὸ τῆς Ρωσίας.

Ἡ ἲδια ἡ Ρωσία καλεῖται σήμερα νὰ γίνει ἡ γέφυρα ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ διαβεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς

στὴν νέα του πορεία γιὰ τὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς Οἰκουμένης.»

 Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για τον συγγραφέα-μελετητή Ιωάννη Φριτζαλά και το έργο του:

 

Με εκτίμηση

Δώρα Γιαννίτση,

διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Ὁ Ἰωάννης Φριτζαλᾶς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1983. Ἒχει σπουδάσει στὸ Τμῆμα Οἰκονομικῆς καὶ Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως τοῦ Παντείου Πανεπιστη-μίου Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καὶ ἒχει παρακολουθήσει μία πληθώρα προγραμμάτων ἐξειδικευμένης ἐπιμορφώσεως στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις, τὴν Ἱστορία, τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὴν Παιδοψυχολογία καὶ τὴν Ἀκουστικο-ψυχο-φω-νολογία. Ὡς γεωπολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς ἀναλυτής, μὲ εἰδικὲς γνώσεις καὶ πολυετῆ ἐμπειρία ἐπὶ τοῦ «μειονοτικοῦ ζητήματος» τῆς Θράκης, συνεργάζεται ἐπιλεκτικὰ μὲ δεξαμενὲς σκέψεως τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, συντάσσοντας εἰσηγητικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες, κατὰ κύριο λόγο, ἑστιάζουν: α) στὴν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς σημασίας καὶ τοῦ στρατηγικοῦ ρόλου τῆς Θράκης, β) στὴν ἑρμηνεία τοῦ «μειονοτικοῦ ζητήματος», ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς, γ) στὴν ἑρμηνεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καὶ δ) στὴν ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ καὶ γεωπολιτισμικοῦ δυναμικοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἒχει, ἐπίσης, ἀναπτύξει τὴν μέθοδο φιλοσοφικῆς συμβουλευτικῆς, ὑπὸ τὸν τίτλο «Στρατηγικὴ Ἀγωγὴ καὶ Νοητικὴ Ἡγεσία», τὴν ὁποία παρουσιάζει ἀπὸ τὸ 2012 σὲ ἐτήσιους κύκλους σεμιναρίων σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μέθοδός του ἑστιάζει στὴν ἀνάλυση τῆς διαχρονικῆς ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς βιοθεωρήσεως καὶ τῆς πρακτικῆς συμβολῆς αὐτῆς στὴν διαμόρφωση μίας ὁλοκληρωμένης προσωπικότητος κι ἑνὸς ἁρμονικοῦ κοινωνικοῦ/ἐθνικοῦ συνόλου. Παράλληλα, ἐργάζεται ὡς Σύμβουλος Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Οἰκογενειακῆς Ἀγωγῆς, καθὼς καὶ ὡς πιστοποιημένος Σύμβουλος τῆς Ἠχοθεραπευτικῆς Μεθόδου Tomatis®. Ἀρθρογραφεῖ τακτικῶς τόσο στὸν ἒντυπο, ὃσο καὶ στὸν ἡλεκτρονικὸ τύπο, ἐνῷ παραθέτει συχνὰ διαλέξεις σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό.
Ἂλλες μελέτες τοῦ ἰδίου εἶναι: «Ἡ διαχρονικὴ κρίση ταυτότητος τῆς Τουρκίας» (2013), «Θράκη-Γεωστρατηγικὴ ἀνάλυση καὶ μουσουλμανικὴ μειονότητα» (2014), «Ἡ μεθοδολογία τῆς γενοκτονίας ἐν καιρῷ εἰρήνης» (2014), «Ἡ ἂλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως/Διαχρονικὲς συνέπειες καὶ στρα¬τηγικὴ ἀποτροπῆς» (2016), «Νοητικὴ ἡγεσία καὶ γεωπολιτικὴ φιλοσοφία» (2017), «Ἡγεμὼν Νοῦς/ Ἀπὸ τὴν στατικὴ λογικὴ στὴν κβαντι-κὴ νοημοσύνη» (2018), «Belt & Road Initiative (BRI)/Ἡ ἀναβίωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἡ συμβολή του στὴν διαμόρφωση τοῦ εὐρασιατικοῦ γεωπολιτισμοῦ» (ὑπὸ ἐξέλιξη) κ.α.