Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός παρά τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξ ης,  κ. Χάνς-Γιόαχιμ Φούχτελ, (Hans-Joachim Fuchtel), θα πραγματοποιήσει από τις 6 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2018 με την ιδιότητα του Εντεταλμένου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση επίσκεψηστη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα συναντηθεί με τη Δήμαρχο Καβάλας, κ. Δήμητρα Τσανάκα, τον ΔήμαρχοΔράμας, κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καιΘάσου, κ.κ. Στέφανο.

Κατά την επιστροφή του μέσω Θεσσαλονίκης προβλέπεται να έχει συναντήσειςμε τον Δήμαρχο  Θεσσαλονίκης, κ. Γι άννη Μπουτάρη, και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ.Απόστολo Τζιτζικώστα. Αντικείμενο της επίσκεψης και των συνομιλιών του ΚοινοβουλευτικούΥφυπουργού κ.  Φούχτελ στη Βόρεια Ελλάδα είναι η ενδυνάμωση η ελληνογερμανικής συνεργασίας σεεπίπεδο δήμων.

Υπό την ονομασία Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) δη μιουργήθηκε μέσα σε λίγα χρό νια ένα δυναμικό  δίκτυο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών φορέων. Την νομική βάση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θέτει η συμφωνία της 5ης Μαρτίου 2010 μεταξύτης Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ και του τέως Πρωθυπουργού ΓιώργουΠαπανδρέου, στόχος της οποίας ήταν η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση διορίστηκε από την Ομοσπονδιακή Καγκελάριο στατέλη Νοεμβρίου 2011 ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός παρά τον Ομοσπονδιακό Υπουργό ΟικονομικήςΣυνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Hans-Joachim Fuchtel.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης  βρίσκεται η συνεργασί α  μετα ξύελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Στο προσκήνιο δεν βρίσκεται η «υψηλή» πολιτική, αλλά η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτωνπου αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ελλήνων καιγερμανών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδημόνων και ενδιαφερόμενων μερών από τιςδύο χώρες βρίσκεται στην καρδιά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση συμβάλλει με την εργασία της στην αποδόμηση υφιστάμενων
στερεοτύπων και στην βιώσιμη διασύνδεση των δύο πλευρών υπό το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιδέας. Εργάζεται υπερκομματικά.

Από την συνεργασία προκύπτουν  προσωπικές σχέσεις, οι οποίες προωθούν την αλληλοκατανόηση,βελτι ώνον τας έτσι και το κλίμα της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Αυτό είναι και το θεμέλιο για μιαμακροχρόνια συνεργασία με διάρκεια. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται οι γρήγορεςεπιτυχίες, αλλά η βιωσιμότητα.

Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη