Κυρίες και Κύριοι,
προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε σε αρκετά ΜΜΕ της Ελλάδας η είδηση, ότι  το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας και το Εθνο-ιατρικό Κέντρο της χώρας, εξέδωσαν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για την πανδημία και σε ηλεκτρονική μορφή, σε 16 γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά, με ένα απαράδεκτο, για την Ελλάδα, σκίτσο. Τελικά το γερμανικό Υπουργείο απέσυρε το σκίτσο, μετά από πολλές διαμαρτυρίες.
Το σκίτσο που εμπεριείχε το φυλλάδιο εμφάνιζε διάφορες χώρες με την μορφή εικονογραφημένων ανθρώπων, οι οποίοι κρατούσαν από μία σημαία στο χέρι τους, συμβολίζοντας έτσι την κάθε χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Ελλάδα, που εμφανιζόταν με τη μορφή μικρού παιδιού, το οποίο κρατούσε από το χέρι η «μαμά» Τουρκία. (βλέπε συνημμένο)
Γνωρίζω από πολλών ετών το Γενικό  διευθυντή του Εθνο-ιατρικού Κέντρου, τον κουρδικής καταγωγής κ. Ramazan Salman, ήδη από την εποχή που λάβαμε μέρος και οι δύο στο «Συμβούλιο Κορυφής για τη Μετανάστευση» στο Βερολίνο, που ίδρυσε η Καγκελάριος κ. Merkel. Επίσης έχουμε συνεργαστεί επανειλημμένα σε θέματα έκδοσης ιατρικών πληροφοριακών εγχειριδίων για τους ¨Έλληνες συμπατριώτες μας. Για το λόγο αυτό του τηλεφώνησα και τον ρώτησα εάν έχει σχέση, αυτός ή το Εθνο-ιατρικό Κέντρο με το σκίτσο αυτό. Ξαφνιάστηκε από την ενημέρωσή μου και μου είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με τη δημοσίευση του σκίτσου.
Προέβη πάραυτα  σε γραπτή διάψευση και μου την απέστειλε με την παράκληση να την προωθήσω όπου δει.
Σας επισυνάπτω την επιστολἠ του Γενικού διευθυντή του Εθνο-ιατρικού Κέντρου κ. Ramazan Salman, με την παράκληση να τη λάβετε υπόψη σας και να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας.
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (30 Απριλίου 2020)

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας ότι το γερμανικό υπουργείο Υγείας παρουσιάζει τους Έλληνες και την Ελλάδα ως παιδί των Τούρκων/της Τουρκίας.

Εξ ονόματος του Εθνο-Ιατρικού Κέντρου και ως διευθυντής αυτού του ινστιτούτου, σας παρακαλώ να λάβετε γνώση και να προβείτε σε επανόρθωση του συμβάντος στην εφημερίδα σας.
Ο φίλος μου Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης μου έστειλε αμέσως αυτό το άρθρο.

Συμμερίζομαι τη δική του και τη δική σας αγανάκτηση γι’ αυτή την εικόνα, στην οποία οι Έλληνες βλέπουν ότι απεικονίζονται χωρίς σεβασμό. Δυστυχώς αναφέρθηκε επίσης ότι το Εθνο-Ιατρικό Κέντρο στη Γερμανία συμμετέχει σε αυτή την εικόνα. Αυτό δεν είναι σωστό σε καμμία περίπτωση. Εμείς δεν ξέραμε τίποτε γι’ αυτή την εικόνα, δεν τη γνωρίζαμε, δεν συμμετείχαμε στη δημιουργία της και επίσης κατ’ ουδένα τρόπο στη δημοσίευσή της. Όπως πληροφορηθήκαμε τώρα, το υπουργείο έλαβε αυτή την εικόνα από ένα γραφείο, με το οποίο εμείς δεν έχουμε καμμία επαφή ή εργασιακή σχέση. Ασφαλώς δεν υπήρχε πρόθεση από το υπουργείο να προσβάλλει τους Έλληνες. Αλλά τελικά αυτό συνέβη, αν και αθέλητα. Είμαι βέβαιος ότι το υπουργείο θα λάβει ως προς αυτό θέση και θα ακολουθήσει μία συγγνώμη.

Το Εθνο-Ιατρικό Κέντρο δεν συμμετείχε ουδέποτε σε μία εκστρατεία περιφρονητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς διατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια συνεργασίες με οργανώσεις και πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν στενές φιλίες με συναδέλφους,  από τις οποίες αναπτύχθηκε γόνιμη εργασία στον τομέα της υγείας. Τη βάση της κοινής μας εργασίας αποτελούν η εξειδίκευση σε συνδυασμό με τον ανθρωπισμό, τον σεβασμό, την αμοιβαία υποστήριξη και την επιθυμία να φέρουμε κοντά ανθρώπους ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και να αναπτύξουμε μαζί νέα πράγματα.

Εγώ αποκρούω κατηγορηματικά την προσβολή μίας ολόκληρης χώρας με τους ανθρώπους της εξ ονόματος του ινστιτούτου μας. Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι δεν έλαβε χώρα καμμία συνεργασία και σύμπραξη γι’ αυτή την εικόνα.

Το κέντρο μας κι εγώ ως διευθυντής του, δεν προσβάλαμε ποτέ τους Έλληνες ή οποιοδήποτε άλλο έθνος και τους ανθρώπους του στην ακεραιότητά τους. Αντίθετα, εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την υποστήριξη ανθρώπων από περισσότερες από 50 χώρες σε θέματα υγείας και φροντίζουμε για την ειρήνη και τη φιλία μεταξύ των ανθρώπων από αυτές τις χώρες.

Εδώ σας παραθέτω τα πραγματικά γεγονότα, όπως είναι:

Το Εθνο-Ιατρικό Κέντρο είναι ένα από τα ιδρύματα που απευθύνονται στα πλαίσια της εκστρατείας με τον τίτλο «Μαζί εναντίον του κορωνοϊού» του υπουργείου Υγείας, σε πολλές ομάδες στόχου, όπως νοσηλευτές, ηλικιωμένους ανθρώπους, ανάπηρους ή και σε μετανάστες στη Γερμανία. Σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη συμμετέχουν οργανώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών που όμως δυστυχώς δεν συμμετέχουν στη συνεργασία, απόφαση ή διαμόρφωση της ιστοσελίδας, των αναρτήσεων στο Facebook ή στο Twitter του υπουργείου. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας αναθέτει στο δικό του γραφείο τα γραφικά και τις εικόνες που χρησιμοποιούν για τις δημοσιεύσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβεβαιώνω ότι δεν έχουμε καμμία συμμετοχή, συνεργασία ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γι’ αυτή την ιστοσελίδα και γι’ αυτές τις απαράδεκτες εικόνες.

Εάν εμείς είχαμε λάβει γνώση της δημοσίευσης, θα είχαμε κατηγορηματικά φροντίσει να εμποδίσουμε αυτή την απαράδεκτη απεικόνιση.

Στην ιστοσελίδα αναφέρεται εν τούτοις ότι γίνεται κάτι «μαζί με το Εθνο-Ιατρικό Κέντρο», επειδή εμείς αναπτύξαμε, μεταφράσαμε και σχεδιάσαμε τις πληροφορίες για τον κορωνοϊό σε 16 γλώσσες για το υπουργείο. Αυτές επισυνάπτω εδώ ως συνημμένο έγγραφο. Η μοναδική μας εργασία ήταν λοιπόν να εκδώσουμε πολύγλωσσα φυλλάδια, όλα εντελώς χωρίς εικόνες.

Λόγω της μακροχρόνιας εργασίας μας – ιδιαίτερα επίσης της δικής μου – ήταν αυτονόητο ότι θα εκδίδαμε το ελληνικό κείμενο αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου μαζί με τους επιστήμονες συναδέλφους μου στην Κύπρο και την Ελλάδα. Για τη διασφάλιση της ποιότητας και για τον έλεγχο της γλωσσικής κατανοησιμότητας συμπεριέλαβα μία από τις καλύτερες διερμηνείς για την ελληνική γλώσσα στη Γερμανία. Τελικά έστειλα το φυλλάδιο στον φίλο μου Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση που εκτιμώ ιδιαίτερα, ώστε να μπορέσει να βεβαιώσει την ποιότητα του περιεχομένου και της γλώσσας.

Μετά από όλα αυτά δόθηκε η έγκριση για δημοσίευση. Θα χαιρόμασταν πολύ, εάν θα λαμβάνατε οι ίδιοι μία ιδέα για την ποιότητα των περιεχομένων και τη γλωσσική υλοποίηση του κειμένου. Θα αντιληφθείτε ότι δεν περιέχει ούτε μία μοναδική εικόνα ή περιφρονητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια έκφραση.

Ακόμη μία φορά επιθυμώ να διαβεβαιώσω με πλήρη πεποίθηση και με ήθος ότι συμμερίζομαι την αγανάκτησή σας. Ούτε η Ελλάδα ούτε κανένας Έλληνας είναι παιδί ή μικρό εξάρτημα της Τουρκίας. Οι Έλληνες δεν είναι σε καμμία περίπτωση λιγότερο αξιόλογοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή από οποιονδήποτε άλλο λαό. Ιδιαίτερα οι Έλληνες συνάδελφοι και φίλοι κι εμείς έχουμε αμοιβαία εκτίμηση εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ δημιουργήθηκε μία πολύ μεγάλη αμοιβαία συμπάθεια, εμπιστοσύνη, εκτίμηση και υποστήριξη με τους Έλληνες και Κύπριους συναδέλφους και τα πανεπιστήμια. Σας παρακαλώ να μην αμφισβητείτε αυτή τη φιλία.

Ακόμη και μόνο μία ενδεχόμενη υποψία ότι αυτές οι εικόνες θα μπορούσαν να έχουν σχέση με το Εθνο-Ιατρικό Κέντρο, μου προκαλεί βαθύ πόνο.

Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας ότι το ινστιτούτο μας δεν φέρει καμμία ευθύνη για την εκτύπωση/δημοσίευση αυτών των εικόνων, ότι αποστασιοποιείται από αυτές τις εικόνες και ότι εμείς εκδώσαμε μαζί με τους Έλληνες ειδικούς πληροφορίες για την ασθένεια Covid-19 για τους Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη, για να τους προστατεύσουμε από τον ιό, διότι τους εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ramazan Salman

(Γενικός διευθυντής)

Best regards

Ramazan Salman
(Geschäftsführer |  Executive Director)

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.  |  Ethno-Medical Center Germany