Σ

-Θα αποσυνδεθεί η χρήση της αστυνομικής ταυτότητας από την διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου και για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων θα απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από δύο μάρτυρες και online διασταύρωση των στοιχείων, τόσο του αιτούντος, όσο και των μαρτύρων!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Όπως αναφέρουν έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές, σημαντικές αλλαγές στην έκδοση διαβατηρίων προβλέπει το νέο Νομοσχέδιο, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με αυτό, στο πλαίσιο διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το αντίστοιχο άρθρο συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα ουσιαστικής εφαρμογής της προωθούμενης ηλεκτρονικής διασύνδεσης και της ανάγκης διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, αφού αποτελεί μία αρκετά συχνή διοικητική διαδικασία για την καθημερινότητα του πολίτη.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή, που επιχειρείται, είναι, ότι αποσυνδέεται η χρήση της αστυνομικής ταυτότητας από την διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου

Όπως φαίνεται από το Νομοσχέδιο, η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι, ότι αποσυνδέεται η χρήση της αστυνομικής ταυτότητας από την διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου, αφού για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων θα απαιτείται:
α) Βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από δύο μάρτυρες και β) διασταύρωση των στοιχείων, τόσο του αιτούντος, όσο και των μαρτύρων, μέσω πρόσβασης των αρμοδίων Υπηρεσιών έκδοσης διαβατηρίων στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Δημοτολόγιο» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Όλα αυτά, μάλιστα, θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Τα διάφορα στοιχεία θα διασταυρώνονται μέσω online πρόσβασης των αρμόδιων Υπηρεσιών έκδοσης διαβατηρίων σε πραγματικό χρόνο με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα των αρμόδιων για την τήρησή τους φορέων

Επιπρόσθετα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση από τον αιτούντα, εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ., που επίσης θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, μέσω πρόσβασης των αρμοδίων Υπηρεσιών έκδοσης διαβατηρίων σε πραγματικό χρόνο στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα των αρμοδίων για την τήρησή τους φορέων.
Έτσι, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, τα παραπάνω στοιχεία, επίσης, θα διασταυρώνονται μέσω πρόσβασης των αρμόδιων Υπηρεσιών έκδοσης σε πραγματικό χρόνο με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα των αρμόδιων για την τήρησή τους φορέων.

Τι θα ισχύει για την έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων

Σε περίπτωση έκδοσης διαβατηρίου ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του θα γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον, που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.
Στην ίδια περίπτωση, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου. Τα στοιχεία του βεβαιούντα γονέα ή του έχοντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ανηλίκου θα πιστοποιούνται.

diavatirio

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ