Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη και 35
χρόνων από την ίδρυσή της στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων
Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) ανακοινώνει τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με
θέμα:

«Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι Έλληνες ομότεχνοί του:
Αλληλεπιδράσεις, συνάφειες και διαφωνίες»

που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 10 και την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023, στο «Auditorium
Theo Angelopoulos» του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Αθήνα.

Εκατοντάδες μελέτες έχουν γραφτεί για τις συνάφειες και τις αντεγκλήσεις του Νίκου
Καζαντζάκη με τους σύγχρονους ομότεχνούς του. Με το Συνέδριο αυτό επιδιώκεται μια
επισκόπηση των αλληλεπιδράσεων αυτών, των επιρροών που δέχτηκε ο Καζαντζάκης
από προγενέστερους συγγραφείς, καθώς επίσης και στις επιδράσεις, τις αντιρρήσεις και
τις διαφωνίες που εγείρει το έργο του στους νεότερους Έλληνες ομότεχνούς του. Στόχος
του Συνεδρίου είναι μια νηφάλια και τεκμηριωμένη εκτίμηση του καζαντζακικού έργου
πέρα από μυθοποιήσεις, συκοφαντίες και παραμορφώσεις που αλλοιώνουν το
πραγματικό αποτύπωμά του.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσκαλούνται ερευνητές και μελετητές του καζαντζακικού έργου, συγγραφείς, μέλη
Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικοί, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες να συμμετάσχουν με
προφορικές εισηγήσεις (στην ελληνική γλώσσα), οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ή
ανακοινωθεί στο παρελθόν.
Διάρκεια εισήγησης: 15 ́.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Οι προτάσεις των ανακοινώσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις και θα κριθούν
από την Επιστημονική Επιτροπή. Είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από σύντομο
βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις). Για την αποστολή των προτάσεων
παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση:
synedrio 2023 nk @ gmail. com

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 30η Ιανουαρίου του Οι οριστικές απαντήσεις αποδοχής των ανακοινώσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Την επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι:
Δημήτρης Κόκορης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Γραμματείας, ΑΠΘ, μέλος
ΕΣ.
Έρη Σταυροπούλου, Ομότιμη καθηγήτρια Nεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣ.
Νίκος Χρυσός, Συγγραφέας, Α ́ Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας ΔΕΦΝΚ,
μέλος ΕΣ.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Συγγραφέων και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ