Η σελίδα τίτλου του Πρώτου Μέρουςτου 7ου τόμου ΥΠΕΡΕΙΑ με τα Πρακτικά του Ζ΄Διεθνούς Συνεδρίου«Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας

ΥΠΕΡΕΙΑ, τόμ. 7

Παρελήφθησαν τελικά  τα  εκτυπωμένα Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», που με την συμμετοχή των επιστημόνων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό διοργανώθηκε το 2017 με μεγάλη επιτυχία στο Βελεστίνο.

Στους δύο πολυσέλιδους τόμους,  με 1163 συνολικό αριθμό σελίδων, παρουσιάζονται οι εργασίες για τις τρεις θεματικές ενότητες, 9 για τις αρχαίες Φερές, 26 για το νεότερο Βελεστίνο και 38 για τον Ρήγα Βελεστινλή, με πολλά καινούργια στοιχεία που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας και την μέχρι τώρα βιβλιογραφία.

Στο εισαγωγικό μέρος των Πρακτικών γίνεται αναφορά στο Χρονικό διοργάνωσης του Ζ΄Συνεδρίου, καθώς επίσης και στα 30χρονα της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα (1987-2017) με την πλούσια δράση και την για πρώτη φορά  το 2006 ολοκληρωμένη επανέκδοση όλων των έργων, των Απάντων, του Ρήγα Βελεστινλή, σε αναστατική μορφή, με ευρετήρια και σχόλια.

Επί πλέον, στο Εισαγωγικό μέρος των Πρακτικών περιέχονται τα σχετικά με την τιμητική εκδήλωση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα για τον συμπατριώτη καθηγητή Αστέριο Αργυρίου, η πλούσια εργογραφία του και δύο ομιλίες για το έργο του τιμώμενου, από τον καθηγητή κ. Δημ. Παντελοδήμου και τον καθηγητή και Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο Παπαθωμά.

Η σελιδοποίηση και εκτύπωση του 7ου  τόμου ΥΠΕΡΕΙΑ με τα Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο με την οικονομική στήριξη του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημ. Νασίκα.

Η επιμέλεια των Πρακτικών του Ζ΄Συνεδρίου ήταν του Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλου, προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Τα Πρακτικά του Ζ΄ Συνεδρίου θα παρουσιαστούν προσεχώς στο Βόλο και το Βελεστίνο, όπου θα γίνει αναφορά στις επί μέρους εργασίες και την συνεισφορά τους στην  έρευνα για τις αρχαίες Φερές, το νεότερο Βελεστίνο και τον Ρήγα Βελεστινλή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ