Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Σε επανυπολογισμό και “κούρεμα” θα υποβληθούν 250.000 επικουρικές και 140.000 κύριες συντάξεις, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017!
Προσωρινές θα πρέπει να θεωρούνται οι συντάξεις, που δίνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μετά την δημοσίευση του νέου Ασφαλιστικού Νόμου στις 12.5.2016, ακόμα και αν τις είχαν αιτηθεί οι ασφαλισμένοι πριν την ημερομηνία αυτή.
Αυτό ισχύει, σύμφωνα με ειδικούς, επειδή οι συντάξεις αυτές δεν θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο, στο οποίο θα βρεθούν από την στιγμή, που θα αποδοθούν, μέχρι τις 31.12.2017, καθώς αμέσως μετά ξεκινά νέος κύκλος ανατροπών. Έτσι, το διάστημα μεταξύ της απόδοσης της οριστικής σύνταξης σε όσους την αιτήθηκαν ακόμα και πριν την δημοσίευση του Νόμου Κατρούγκαλου, -οι οποίες θα υπολογιστούν με τις προηγούμενες διατάξεις-, και της έναρξης των ανατροπών, που ο ίδιος ο Νόμος προβλέπει για τις συντάξεις αυτές, όπως και για όλες τις καταβαλλόμενες μέχρι την 12.5.2016 συντάξεις, θα μετριέται σε ελάχιστους μήνες.ASFALISTIKA+TAMEIA
Ήδη το ΙΚΑ έχει εκδώσει εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία από 15.9.2016 παγώνει ο υπολογισμός όλων των επικουρικών συντάξεων, τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1.1.2015, προκειμένου να υπάρξουν οδηγίες για τον υπολογισμό τους, με βάση τον νέο τρόπο, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει στην μεσοσταθμική μείωση σε ποσοστό 15%-17% 250.000 ήδη καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων, το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου.
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους ειδικούς, πως επίκειται τέταρτος μαζικός γύρος περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες δεν είχαν ακόμα εκδοθεί κατά την περίοδο των περικοπών. Εξάλλου, και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει προβλεφθεί εξοικονόμηση 48 εκατομμυρίων ευρώ από την έκδοση των νέων επικουρικών συντάξεων την περίοδο 2016 -2019.

Σε επανυπολογισμό θα υποβληθούν και οι 140.000 κύριες συντάξεις, τις οποίες είχαν αιτηθεί αντίστοιχοι ασφαλισμένοι πριν την δημοσίευση του Νόμου Κατρούγκαλου

Σε επανυπολογισμό θα υποβληθούν και οι 140.000 κύριες συντάξεις, τις οποίες είχαν αιτηθεί αντίστοιχοι ασφαλισμένοι πριν την δημοσίευση του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή μέχρι και την 12.5.2016. Δεδομένου, ότι ο μέσος χρόνος αναμονής της οριστικής σύνταξης ανέρχεται στους 12 μήνες, η πλειοψηφία των κύριων συντάξεων, η οποία θα αποδοθεί με βάση το παλιό τρόπο υπολογισμού, θα πρέπει σχεδόν αμέσως μετά την απόδοση της, να επανακαθορισθεί, με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού. Και αυτό γιατί ο Νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει τον επανυπολογισμό όλων των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων –στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες, τις οποίες είχαν αιτηθεί οι ασφαλισμένοι μέχρι και την 12.5.2016- με βάση νέα ποσοστά αναπλήρωσης και το μέσο όρο των αποδοχών ολόκληρου ασφαλιστικού βίου.
Ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2017. Έτσι, μόλις θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των σημερινών συντάξεων που εκκρεμούν, θα πέσει πάνω τους ο πρώτος “πέλεκυς”, που δεν είναι άλλος από τη μη καταβολή των ονομαστικών αυξήσεων στις εθνικές συντάξεις (από 1.1.2018) που προβλέπει η «ρήτρα ανάπτυξης» του νόμου Κατρούγκαλου.
Την 1.1.2019 θα συνεχιστεί το «πάγωμα» των ονομαστικών αυξήσεων προκειμένου αυτές να συμψηφιστούν με την «προσωπική διαφορά» των επανυπολογισθείσων συντάξεων που θα είναι χαμηλότερες από τις ήδη καταβαλλόμενες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ