Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας συζήτησε το αίτημα του συλλόγου „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Για την αναγόρευση του τέως δημάρχου Νυρεμβέργης κου. Dr. Uli Maly σε επίτιμο δημότη Καβάλας στις 27.01.2022. Ο δήμαρχος Καβάλας και οι αρχηγοί των παρατάξεων μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το ήθος και την προσωπικότητα του Dr. Uli Maly, για την ευγένεια, ανεκτικότητα και την δημοκρατικότητα του. Στο πρόσωπο του αντικατοπρίζεται η ιδέα της αδελφοποίησης σε όλη της την έννοια. Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του συλλόγου „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ. είμαστε υπερήφανοι για τον νέο επίτιμο δημότη μας.

2022.01.27­_Dr. Uli Maly_Ehrenbürgerkavalas

Der Antrag von „Philos e.V.“ an den Stadtrat von Kavala zur Ernennung Nürnbergs OB a.D., Dr. Uli Maly zum Ehrenbürger der Stadt Kavala wurde am 27.01.2022 behandelt. Der Bürgermeister von Kavala und die Fraktionsvorsitzenden sprachen außerordentlich eindrucksvoll über das Ethos und die Persönlichkeit von Dr. Uli Maly, über seine Höflichkeit, Toleranz, Demokratie. Dr. Malyreflektierte die Idee der Partnerschaft in all ihrer Bedeutung wider. Der Stadtrat von Kavala hat den Antrag einstimmig genehmigt.Wir sind stolz auf unseren neuen Ehrenbürger.

Ξώγνος Α. Σωτήριος
c/o ΦΙΛΟΣ α.Σ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ