Ιω. Τουλουμάκος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. / Θεσσαλονίκη -Δρ. Κ. Μαριολάκος, Göttingen / Γερμανία.

Οι υπογράφοντες την παρούσα πρόταση δεν αγνοούν αντιλήψεις και συμπεριφορές από το παρελθόν και το παρόν που καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την πραγματοποίησή της˙ γνωρίζουν όμως ότι έκτακτες καταστάσεις, όπως η συνεχιζόμενη πολύπλευρη κρίση της χώρας μας, απαιτούν έκτακτες λύσεις, με κύρια κριτήρια την πολιτική και κοινωνική συναίνεση και την σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας. Ευκταίο οπωσδήποτε είναι το να μπορεί να βρεθεί με τα ίδια κριτήρια κάποια άλλη, καλύτερη από την εδώ προτεινόμενη.vouli

Πολιτική συναίνεση σημαίνει στην παρούσα περίσταση την συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης εθνικής ανάγκης από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις με την συμμετοχή τεχνοκρατών1 και, όπου αυτό είναι δυνατό, διακεκριμένων Ελλήνων του Εξωτερικού, οι οποίοι εμπράκτως έχουν δείξει την προθυμία τους να βοηθήσουν την πατρίδα2. Είναι η βασική και μόνη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κράτος στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό, η βασική και μόνη προϋπόθεση για την οικονομική ανόρθωση της χώρας με την ορθολογική αξιοποίηση όλων των εθνικών δυνατοτήτων. Η προταθείσα από ομογενείς των Η.Π.Α. έκδοση Ελληνικών Ομολόγων της Διασποράς3 μόνο από μία τέτοια κυβέρνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Κοινωνική συναίνεση σημαίνει την μείωση της διευρυνόμενης μεγάλης διαφοράς μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων4 με την ανάλογη αποτελεσματική συμβολή των πρώτων στην οικονομική ανόρθωση της χώρας – συμβολή που έχει προταθεί- ακόμα και στο πλαίσιο αναγκαστικού δανείου- από επίσημους φορείς του Εξωτερικού-5

Σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας σημαίνει την αξιοκρατική επιλογή στην στελέχωση και διοίκηση των θεσμών, την διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αποκατάσταση της δημόσιας ηθικής σε όλους τους τομείς. Για όλα αυτά στο έργο που θα αναλάβει η κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης ανήκει και η πρόνοια για την διενέργεια σε εύλογο διάστημα βουλευτικών εκλογών με νόμο που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική αλλά και συνταγματικά ορθή και πολιτικά δίκαιη διακυβέρνηση.

Στη Δημοκρατία, η διαχείριση της εξουσίας είναι έργο που εξυπηρετεί το συμφέρον του λαού και του έθνους και γι’αυτό η παραίτηση από αυτήν, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις- όπως και το γεγονός, ότι στην παρούσα συγκυρία οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος αποτελούν το 22,6% του εκλογικού σώματος6-συνιστά πράξη υπέρβασης με ηθική και πολιτική αξία.

 

  1. Βλ. Τα άρθρα του Α. Κιντή: «Ανατροπή ή Καταστροφή», και «Χρειαζόμαστε επειγόντως νέο μοντέλο ανάπτυξης» (εφ. «Ελευθεροτυπία» 5-3-2011, 16-3-2011) και το άρθρο «Προτάσεις του ΙΟΒΕ για έξοδο από την κρίση», (εφ. «Καθημερινή», 8-7-2011).
  2. «Δύο στόχοι για την πατρίδα» (άρθρο του Α. Λίβερη, εφ. «Καθημερινή», 29-7-2012, εφ. «Εστία», 7-4-2014.
  3. Στην εγκύκλιο επιστολή του Συντονιστή Περιφέρειας ΗΠΑ του ΣΑΕ Θ. Σπυρόπουλου (24-9-2010). Η έκδοση του ομολόγου αυτού είχε δρομολογηθεί το 2011 από την τότε κυβέρνηση. Βλ. το άρθρο με τίτλο «Εντός του επομένου διμήνου η έκδοση ομολόγου της Διασποράς», εφ. «Καθημερινή», 9-1-2011.
  4. Μ. Κοντοπυράκης, Γ. Γραμματέας της ΕΣΥΕ: «Η κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα», εφ. «Καθημερινή» 15-5-2009, άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα χωρίς ελίτ» στην εφ. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (αναδημ. στην εφ. «Καθημερινή», 3-11-2012, άρθρο με τίτλο «Μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων-φτωχών στην Ελλάδα-Αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη ως προς την εισοδηματική ανισότητα» εφ. «Καθημερινή», 10-12-2013. Τ. Μαντικίδης, «505 Έλληνες διαθέτουν περιουσία 60 δις ευρώ», εφ. «Το Βήμα», 20-10-2013, «Η Ελλάδα της χλιδής», εφ. «Το Βήμα», 8-12-2013.
  5. Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου: «Ευρωπαϊκή Κρίση, Κρατικά χρέη και ιδιωτική περιουσία», (Ιούνιος 2012, 24 σελ., περίληψη στην εφ. «Καθημερινή», 12-6-2012). «Φόρο 10% επί της περιουσίας προτείνει το ΔΝΤ», εφ. «Καθημερινή», 15-10-2013.
  6. 2.131.527 έναντι 9.415.325

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ