Μελέτη του ΣΕΤΕ δείχνει, ότι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι πέντε σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό!
-Το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά έχουν τις υψηλότερες τιμές στους δείκτες “Δαπάνη ανά Επίσκεψη”, “Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση” και “Μέση Διάρκεια Παραμονής”!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, SETE Intelligence, που έχειτίτλο: «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;», η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι πέντε σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό,
Στην μελέτη αυτή αναλύεται ο εισερχόμενος τουρισμός ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά, ενώ η μελέτη διαπιστώνει, επίσης, ότι οι Περιφέρειες, που κατ’ εξοχήν δέχονται τουρισμό του «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά, έχουν τις υψηλότερες τιμές στους τρεις δείκτες “Δαπάνη ανά Επίσκεψη”, “Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση” και “Μέση Διάρκεια Παραμονής”. Μάλιστα, και στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης “Δαπάνης ανά Επίσκεψη” κυμαίνεται από 600 ευρώ και πάνω, έναντι 449 ευρώ στο σύνολο της χώρας. Αντίθετα στις Περιφέρειες, που
συνορεύουν με τις Βαλκανικές χώρες, παρατηρούνται οι χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής έχει σχετικά χαμηλή Δαπάνη ανά Επίσκεψη, παρά το ότι η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση είναι μάλλον υψηλή,
λόγω της μικρής διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.
Οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία, η Αττική και τα Ιόνια Νησιά. Λόγω των διαφορετικών αγορών, που δέχεται η κάθε Περιφέρεια και του διαφορετικού προφίλ των
επισκεπτών, αν και η Κεντρική Μακεδονία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Επισκέψεων, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη υπερτερούν σε αριθμό διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.

Είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Γερμανικής και της Βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας μας, ειδικά με όρους Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων!

Σε εισπράξεις, επίσης, υπερτερεί η Αττική, ενώ μικρή υστέρηση έναντι της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τα Ιόνια Νησιά. Ακόμη, οι πέντε αυτές Περιφέρειες δέχονται το 82% των επισκέψεων (28,4 εκατομμύρια στο σύνολο της χώρας), το 85% των διανυκτερεύσεων (190,4 εκατομμύρια) και το 88% των Εισπράξεων (12,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Από την ανάλυση των αγορών, είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Γερμανικής και της Βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες, ειδικά με όρους Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία Περιφέρεια, που τουλάχιστον η μία από τις δύο χώρες να μην συγκαταλέγεται στο top-3 των αγορών της Περιφέρειας. Μάλιστα, σε οκτώ Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι δύο αγορές στο top-3. Αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Περιφέρειες έχει η Περιφέρεια Αττικής, όπου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές είναι η Βρετανική, η Αμερικάνικη και η Κυπριακή. Επιπλέον, στις τρεις από
τις τέσσερις Περιφέρειες, που συνορεύουν με Βαλκανικές χώρες, (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία -Θράκη) τουλάχιστον δύο από τις τρεις αγορές με τον μεγαλύτερο
αριθμό επισκεπτών είναι Βαλκανικές χώρες – στην Κεντρική Μακεδονία αυτό ισχύει και για τις τρεις. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί, ότι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ιταλία προέρχεται το 39,4% των επισκέψεων, το 47,8% των διανυκτερεύσεων και το 50,3% των εισπράξεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ