Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Το ελληνικό Δημόσιο, ως εργοδότης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δεν καταβάλλει στο σύνολό τους τις εισφορές, στερώντας από το σύστημα έσοδα τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ!
– Λόγω των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων, η ενοποίηση όλων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης σε ένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, φαντάζει αδύνατη!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν με τον προγραμματισμό λειτουργίας και την βιωσιμότητα του «Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ), καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μεγαλο-οφειλέτης του ΕΦΚΑ είναι το ελληνικό Δημόσιο από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του νέου Υπερταμείου!
Έτσι, ενώ τα εκατομμύρια των μισθωτών και συνταξιούχων προβλέπεται να σηκώσουν και το 2017 συνολικό βάρος 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από νέους φόρους, αυξήσεις εισφορών αλλά και μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού, το κράτος ως εργοδότης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων δεν καταβάλλει στο σύνολό τους τις εισφορές, στερώντας από το σύστημα έσοδα τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ!
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το μέλλον του ΕΦΚΑ να προδιαγράφεται πολύ αβέβαιο, αφού και το αντίστοιχο σχέδιο προϋπολογισμού του νέου Ταμείου προ-οιωνίζει την κατάρρευσή του, καθώς στην πράξη αθροίζει ελλείμματα, που οδηγούν σε μια απειλητικών διαστάσεων «μαύρη τρύπα» της τάξης των 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ελλείμματα αυτά, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, προβλέπεται να περιοριστούν, αλλά και πάλι θα είναι μεγάλα, καθώς θα ξεπερνούν τα 1,124 δισεκατομμύρια ευρώ, έπειτα από πρόσθετες διορθωτικές και ενισχυτικές αλλαγές ρευστότητας της τάξης των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προβλήματα υπάρχουν, όμως, και με τις διαδικασίες διοικητικής και ασφαλιστικής ενοποίησης του συστήματος, ενώ πληθαίνουν οι φωνές, ακόμη και στους κόλπους των Ιρλανδών συμβούλων της «NICO», που έχει αναλάβει το έργο της συγκρότησης του νέου ενιαίου φορέα, για τουλάχιστον 6μηνη καθυστέρηση στην δημιουργία της νέας δομής. Αυτή η νέα δομή αποτελεί, άλλωστε, και το πρώτο προβληματικό σημείο του νέου ασφαλιστικού συστήματος, με αιχμή την ένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ και την χρηματοδότηση του νέου Υπερταμείου.

Από 1/1/2017 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο θα πληρώνει στο Ταμείο τις εργοδοτικές εισφορές, που αντιστοιχούν στους εργαζομένους

Σύμφωνα με τον Νόμο Κατρούγκαλου, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και το Δημόσιο θα πληρώνει στο Ταμείο τις εργοδοτικές εισφορές, που αντιστοιχούν στους εργαζομένους και, βέβαια, θα αποδίδει, μετά από την παρακράτηση, και τις εισφορές εργαζομένων.
Στο προσχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού για το 2017, το Δημόσιο δεσμεύεται για την επιχορήγηση του ΕΦΚΑ κατά 5,44 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 5,23 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται στην επιχορήγηση των συντάξεων του Δημοσίου. Η δαπάνη για συντάξεις του Δημοσίου εκτιμάται στο ποσό των 6,21 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπεται αύξηση και των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην από 1η Ιανουαρίου αύξηση των εισφορών σε κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, αλλά, κυρίως, στην καταβολή εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους που μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ. Όπως αποκάλυψε ο πρώην Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, το ποσό, που προϋπολογίζεται ως εισφορά εργοδότη – εργαζομένου για το Δημόσιο, είναι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην πρόβλεψη για αύξηση εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Στην πρόβλεψη των δημόσιων δαπανών για μισθούς, το προσχέδιο προβλέπει 12,29 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συντάξεις από 1ης Ιανουαρίου 2017 θα καταβάλλονται από το νέο Ταμείο.
Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και δεδομένου, ότι για κύρια ασφάλιση όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι θα καταβάλλουν το 20% των εισοδημάτων τους, φαίνεται, ότι για εισφορές εργοδότη-δημοσίου και εργαζομένων-δημοσίων υπαλλήλων έπρεπε να καταβληθούν στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λόγω των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων η ενοποίηση όλων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης σε ένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, φαντάζει αδύνατη!

Το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι μικρότερο, καθώς πρέπει να αφαιρεθεί από το κονδύλιο για την μισθοδοσία το ποσό, που καταβάλλεται στους συμβασιούχους, όμως απέχει πολύ από τα 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ, που εγγράφονται στο προσχέδιο, με αποτέλεσμα το κράτος-εργοδότης να στερεί από το νέο Ταμείο σημαντικό κεφαλαίο και να δίνει στον ΕΦΚΑ ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα.
Όπως δήλωσε ο κ. Κουτρουμάνης, από το προσχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού προκύπτει ξεκάθαρα, ότι οι εισφορές που θα καταβάλλει το Δημόσιο στο ΙΚΑ, είναι πολύ χαμηλότερες, από αυτές που αντιστοιχούν στις εισφορές εργοδότη-εργαζομένου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να εκτινάξει το έλλειμμα του ΕΦΚΑ σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογιστούν σε αυτό οι υποχρεώσεις των υπό ένταξη Ταμείων προς τρίτους αλλά και προς τους εν αναμονή συνταξιούχους.
Τα ελλείμματα, βέβαια, δεν είναι το μόνο πρόβλημα του Υπερταμείου. Ακόμη και με την συνδρομή της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Κομισιόν και της ιρλανδικής «NICO», η ενοποίηση όλων των ταμείων Κύριας Ασφάλισης σε ένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, φαντάζει αδύνατη. Αν και κατά τις προηγούμενες ημέρες υπεγράφη σειρά αποφάσεων, που συστήνουν πολυμελείς Επιτροπές, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τους. Δεν υπάρχει, ακόμη, Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών, ενώ πρέπει επίσης να προχωρήσει η προετοιμασία εγκυκλίων, αποφάσεων, κανονισμών, καθώς και η επίλυση ζητημάτων, που αφορούν θέματα ασφάλισης και εισφορών μισθωτών και εργοδοτών, καθώς και θέματα συντάξεων και επανυπολογισμού. Ανοικτά θέματα παραμένουν, ακόμη, η καταγραφή λειτουργικών προδιαγραφών, η τροποποίηση και η βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και η είσπραξη εισφορών, η ενοποίηση περιουσίας κ.ά. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ειδικοί της Κοινωνικής Ασφάλισης, οι μόνες εγκύκλιοι των Υπουργείων σε εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου, είναι αυτές, που αφορούν περικοπές των συντάξεων.

ASFALISTIKA+TAMEIA

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ