-Έως την 25 Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί οι εφετινές Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!
-Ποιές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν οι επιτυχόντες για την εγγραφή τους στις Σχολές και τα Τμήματα, όπου εισάγονται.
Τελειώνει σε λίγες ημέρες η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, καθώς έχει γίνει γνωστό, πως στο διάστημα 22 με 26 Αυγούστου 2016 θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν, πως η ανακοίνωση των Βάσεων 2016 πιθανότατα θα γίνει, όχι τελικά στις 22 Αυγούστου, όπως ήταν αρχικά η επικρατέστερη ημερομηνία, αλλά στις 25 του μηνός. Υπάρχει και ένα μικρό ενδεχόμενο, να γίνει η ανακοίνωση στις 26 Αυγούστου, ενώ οι εγγραφές των φοιτητών στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο, όπως και πέρυσι, δηλαδή ηλεκτρονικά.

Τι ανέφερε η περυσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2015

Στην συνέχεια αναφέρουμε, τι περιελάμβανε η περυσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπογραμμίζουμε, πάντως, ότι ορισμένα από τα στοιχεία, που αναφέρονται στην περυσινή ανακοίνωση, ενδέχεται να αλλάξουν εφέτος, αλλά τα περισσότερα αναμένεται να ισχύσουν και για το 2016. Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας του 2015 ανέφερε τα εξής:
“Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.
Εφέτος (σ.σ. δηλαδή πέρυσι), πρώτη φορά, για τις εγγραφές των επιτυχόντων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στα τμήματα επιτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από το κόστος της μετακίνησής τους και η διαδικασία εγγραφής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται.

Ηλεκτρονικά υποβάλλεται η αίτηση προεγγραφής των επιτυχόντων

Αναλυτικά μέσα σε συνολικό διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:
Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.
Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αμέσως, και έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος, που επέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως, την συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων

Τέλος, η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά, που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το Υπουργείο (ΥΠΟΠΑΙΘ).
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, και πάντα μέσα στο διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου, οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά και στην ηλεκτρονική εφαρμογή και στην σχετική εγκύκλιο, που είναι συνημμένη στο παρόν Δελτίο Τύπου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες πρέπει να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου εισάγονται

Η ανωτέρω προθεσμία 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων.
Στην ίδια προθεσμία θα ολοκληρωθεί και η εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων, πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, για τους οποίους, επίσης, θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.

Οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες

Τέλος, επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, τόσο, δηλαδή, για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους προεγγραφή 10-17 Σεπτεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, όσο και για την αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία της όλης διαδικασίας εγγραφών.
Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου θα εγγραφούν και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες. Τις επόμενες ημέρες (σ.σ. αναφέρεται στο περυσινό έτος), θα γίνουν και οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.

Υποψήφιος, που είχε εγγραφεί παλαιότερα σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στην νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος

Για αυτές τις 2 κατηγορίες ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
(σ.σ.αναφέρεται στο 2015) η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος. Είναι ευνόητο, ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι υποψήφιος, που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στην νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος”.

YPOURGEIO1

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ