(c)elliniki-gnomi.eu

Σε τι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι φορολογούμενοι συμπατριώτες μας, που ζουν στην Αλλοδαπή.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Το νέο έτος 2015 έχει ξεκινήσει, αλλά οι φορολογικές υποχρεώσεις για όλους μας παραμένουν και αυξάνονται συνεχώς.
Κατωτέρω αναφέρονται οι βασικότερες υποχρεώσεις, που έχουν οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού απέναντι στην ελληνική Εφορία για το 2015.
Οι βασικότερες υποχρεώσεις για τους κατοίκους εξωτερικού είναι οι εξής:

Μεταβολή στο Μητρώο

Αρχικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι όλοι όσοι κατοικούν στο εξωτερικό, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, άνω των 185 ημερών τον χρόνο, φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα, που αποκτούν στην χώρα μας και όχι για το παγκόσμιο εισόδημα τους. Βασική προϋπόθεση, όμως, για να ισχύσει αυτό, είναι να έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. όπου ανήκουν, την μεταβολή του τόπου της κατοικίας τους και την χώρα, όπου πλέον κατοικούν. Θα πρέπει επίσης να έχουν ορίσει στην Ελλάδα τον αντίκλητο – φορολογικό τους εκπρόσωπο, που καλό θα είναι, το πρόσωπο αυτό να είναι κάποιος φοροτεχνικός για να έρχεται σε άμεση επαφή με την ελληνική Εφορία. Εξυπακούεται, ότι το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας. Η διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθηθεί και τα έγγραφα που απαιτούνται, περιγράφονται στην ΠΟΛ.1177/2014 και δίνονται διευκρινήσεις με την νεότερη ΠΟΛ.1260/2014.

Η φορολογική Δήλωση του 2015

Όσοι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού έχουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή στην Ελλάδα, ή έχουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητο, αυτοκίνητο), θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση έως τις 30/06/2015. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet από τους ίδιους ή τους φορολογικούς τους εκπρσώπους στην Ελλάδα. Ακόμα και στην περίπτωση, που δεν προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, μπορεί να υποβάλλεται, έστω και μηδενική, φορολογική δήλωση.ypourgeio Oikonomikon
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι η διαδικασία των τεκμηρίων ισχύει και εφαρμόζεται για το διαχειριστικό έτος του 2014. Όσον αναφορά τους κατοίκους εξωτερικού, εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή, όταν υπάρχουν πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα.
Πραγματικό εισόδημα θεωρείται, όμως, ακόμα και το 1 ευρώ τόκων καταθέσεων στην τράπεζα! Ο φόρος, όμως, που μπορεί να προκύψει από τα τεκμήρια είναι πολύ υψηλός και για αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να βρεθούν τρόποι αποφυγής του φόρου, λόγω τεκμαρτού εισοδήματος.

Η Δήλωση του Ε9 – Ο ενιαίος φόρος για τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ)

Όσοι κατέχουν στην Ελλάδα δικαιώματα σε ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να πληρώνουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτητων Ακίνητων (ΕΝΦΙΑ). Για τον υπολογισμό του φόρου αυτού θα πρέπει να υποβάλλεται το έντυπο Ε9 ηλεκτρονικά, όπως και η φορολογική δήλωση. Η υποβολή για την χρήση 2014 γίνεται μέχρι 30/03/2015. Ο φόρος υπολογίζεται βάση των στοιχείων, που βρίσκονται στο σύστημα, ενώ εάν δεν δηλωθεί κάποια μεταβολή η εκκαθάριση, το σύστημα λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία από την προηγούμενη χρονιά. Καλό θα είναι, όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού να ελέγχουν πολύ καλά το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο τυπώνεται μέσα από το σύστημα, διότι μπορεί να πληρώνουν παραπάνω φόρο από όσο πρέπει, λόγω λάθους καταχώρησης κάποιου ακινήτου. Το χειρότερο είναι, όμως, ότι εάν ο τρόπος δήλωσης ακινήτου έχει έστω και ένα μικρό λαθάκι και δεν απεικονίζεται σωστά στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, δεν θα εκδίδεται ορθά το πιστοποιητικό, που προβλέπει η ΠΟΛ.1004/2015, με συνέπεια να μην μπορεί το ακίνητο να μεταβιβαστεί με κανέναν τρόπο (πίστωση, δωρεά, κληρονομία). Τα πρόστιμα διορθώσεων του Ε9, που είναι εκπρόθεσμα, είναι πολύ υψηλά , αλλά χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να γίνει μεταβίβαση. Όπως προαναφέραμε, το θέμα είναι, ότι η εφαρμογή του Ε9 είναι πολύπλοκη και καλό θα είναι να την υποβάλει και να την ελέγχει κάποιος ειδικός.
Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι παραπάνω από 3.000.000 φορολογούμενοι υπέβαλαν διορθωτικά Ε9 για τα έτη 2010-2013 έως 30/12/2014, εκμεταλλευμένοι την ειδική ρύθμιση, που υπήρξε από το Υπουργείο για την μη επιβολή προστίμων για τις διορθώσεις αυτές. Δυστυχώς, όμως, θεωρείται δύσκολο να δωθεί ξανά αυτή η δυνατότητα.
Για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία, που θα γίνουν το 2015 και εφεξής, η προθεσμία ενημέρωσης του Ε9 θα είναι 1 μήνας μετά την συμπλήρωση του συμβολαίου, όταν υπάρχει πώληση, αγορά ή δωρεά. Όταν το ακίνητο αποκτάται λόγω κληρονομιάς, τότε θα πρέπει να δηλώνεται εντός 13 μηνών από τον θάνατο του ιδιοκτητη ή την δημοσίευση της διαθήκης. Εάν στο μεταξύ δηλωθεί η αποδοχή της κληρονομιάς, ο χρόνος είναι ένας μήνας από την υποβολή της στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ.

Πληρωμές οφειλών σε φόρους

Οι φόροι που προκύπτουν, θα πρέπει να πληρωθούν από τους φορολογούμενους σε συγκεκριμένες προθεσμίες.
Έως τις 28/02/2015 εκκρεμούν οι 2 δόσεις του ΕΝΦΙΑ του οικονομικού έτους 2014. Ο φόρος εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015 θα πληρωθεί σε 3 δόσεις η οποίες θα είναι 30/07/2015 – 30/09/2015 – 31/11/2015.
Για τον ΕΝΦΙΑ αναμένουμε απόφαση για τις ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής, κάτι που εξαρτάται και από τον χρονικό διάστημα, που η Γ.Γ.Π.Σ θα εκδώσει τα εκκαθαριστικά του φόρου.
Η προσαύξηση εκπρόθεσμης πληρωμής δόσης είναι 0,71% τον μήνα, αλλά με την συμπλήρωση 2 μηνών απλήρωτης δόσης επιβάλλεται πρόστιμο 10% επί του ποσού.

Οι ρυθμίσεις των οφειλών προς την Εφορία

Συχνότατο φαινόμενο είναι, οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους, κάτι που αποδεικνύεται και από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες συνεχώς αυξάνουν. Το πρόβλημα είναι, ότι τα μέτρα για τους φορολογούμενος, που έχουν οφειλές, αυξάνονται συνεχώς και προβλέπουν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κλπ.
Όλοι οι φορολογούμενοι, μαζί και οι κάτοικοι εξωτερικού, έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως 100 δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που έχουν μέχρι 01/10/2014. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 31/03/2015.
Εκτός από την ρύθμιση αυτή για τις υπόλοιπες οφειλές παραμένει η δυνατότητα της εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων του νόμου 4152/2013 άρθρο 1 υποπαράγραφος Α2.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ