ΑΠΟΨΗ του Άγγελου Τσιγκρή *

Η χώρα μας θα πρέπει άμεσα να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι:

 1. η παράνομη μετανάστευση αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της ΕΕ και συνεπώς χρειάζεται κοινή και ριζική αντιμετώπιση,
 2. απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών συμφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει,
 3. η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τη συμφωνία που συνυπέγραψε το 2001 για την επανεισδοχή μη νόμιμων μεταναστών και
 4. να ενισχυθεί -με προσωπικό και μέσα- η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή (Frontex).

Μεταξύ των προτάσεων που πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι:

 1. Η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες.
 2. Η ενίσχυση των ελέγχων.
 3. Η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων.
 4. Η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα:

 1. Ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης.
 2. Περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού.
 3. Ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νόμιμων μεταναστών στην απασχόληση.
 4. Ενημέρωσης των νόμιμων μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης.
 5. Εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής.
 6. Υγειονομικής περίθαλψης των νόμιμων μεταναστών.
 7. Εξέτασής τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών.
 8. Επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος των νόμιμων μεταναστών και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης.
 9. Πάταξης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.
 10. Θωράκισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
 11. Επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής  τους.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή του συνόλου των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει πειστική απάντηση στη σημερινή απουσία μεταναστευτικής πολιτικής, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

* Ο Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Χώρας μας στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ