Με αφορμή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωσης του Ε.Ο.Τ. το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί αυτές τις μέρες στη Βουλή, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Έχω κατ’ επανάληψη υποστηρίξει ότι η έξοδος της χώρας από την οικονομική κρίση, περνά μέσα από την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς και μάλιστα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Διαφορετικά, με τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών ούτε η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να επιτευχθεί, ούτε να αναστραφεί ο δείκτης της ανεργίας.
Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση των εξωστρεφών κλάδων της οικονομίας και ιδίως με την πορεία συγκεκριμένων κλάδων όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια και οι μεταφορές.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο που κατατέθηκε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο – ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας -, που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης, την ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού και τους ζημιογόνους ισολογισμούς της μεγάλης πλειοψηφίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Τίθεται, ως κεντρικός στόχος, ένα νέο μοντέλο πολυθεματικού τουρισμού σε αντικατάσταση του γνωστού προτύπου «ήλιος – θάλασσα – κλίμα» που έχει εξαντλήσει τα όριά του.
Στα θετικά του νομοσχεδίου είναι ότι:
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και προσδιορίζονται κανόνες χωροθέτησής τους,
Διευρύνεται το προϊόν των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων , εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Ο.Τ.Α. και θεσμοθετείται νέο μοντέλο για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.
Ωστόσο, η πολιτική εμπειρία έχει αποδείξει ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε επαρκεί από μόνο του στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στην αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος, της αύξησης της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης και φυσικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ανάπτυξη του Τουρισμού, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη Χώρα μας. Είναι υπόθεση που μας αφορά όλους. Υπόθεση που απαιτεί οριζόντια αντιμετώπιση. Κι’ αυτό γιατί η εικόνα που έχει ο τουρίστας για μια Χώρα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Ο επισκέπτης, στο τέλος του ταξιδιού του, σχηματίζει συνολική εικόνα από τον τόπο που τον φιλοξενεί. Εικόνα για τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο μας, για τη συμπεριφορά εργαζομένων, επιχειρηματιών αλλά και των πολιτών που συναντά. Εικόνα για τον τρόπο ζωής. Εικόνα την οποία μεταφέρει στη χώρα του και αναπαραγάγει σε φίλους και γνωστούς. Εικόνα της Χώρας στην οποία όλοι συμβάλλουμε. Γι’ αυτό, η αειφορία της Τουριστικής ανάπτυξης εξαρτάται από όλους μας.
Πρώτα από όλα απαιτείται μια ενιαία και συγκροτημένη τουριστική πολιτική η οποία να οδηγεί σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση στην ποιότητα, στη μείωση του κόστους των τουριστικών υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, στην ενίσχυση των επενδύσεων και ιδιαίτερα των καινοτόμων και να περιέχει και τα εξής στοιχεία :
Πρώτον: Στην καταγραφή όλων των τουριστικών πόρων της χώρας υφισταμένων και δυνητικών σε επίπεδο νομού και περιφέρειας.
Δεύτερον: Στην προώθηση δράσεων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με στόχο να έχουμε τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου, τουρισμό 12 μηνών και όχι μόνο στο πεντάμηνο Μαΐου – Σεπτεμβρίου.
Τρίτον: Στην εκπόνηση σχεδίων περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους αλλά και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς (Σ.Ε.Τ.Ε, ξενοδοχειακά επιμελητήρια, λοιποί φορείς ).
Τέταρτον: Στην υποστήριξη της διασύνδεσης των τουριστικών πόρων ανά Περιφέρεια με στόχο τη παροχή υψηλότερου επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών.
Πέμπτον: Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ανθρώπινων πόρων με τον χώρο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Έκτον: Στην εκπόνηση σχεδίου παρεμβάσεων του τουρισμού πόλης με αρχή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν η πρωτεύουσα της χώρας με το καλύτερο γεωγραφικό κλίμα ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις και με τόσους αρχαιολογικούς θησαυρούς, να αποτελεί απλώς ένα ενδιάμεσο σταθμό για τη διακίνηση τουριστών προς τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού.
Έβδομον: Στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιμελητηρίων και στη δημιουργία ενός ενιαίου επιμελητηριακού φορέα, του Τουριστικού Επιμελητηρίου, με βάση και την πρόταση του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γεράσιμου Φωκά.
Όγδοο: Την ανάδειξη των τεραστίων δυνατοτήτων της χώρας σε  νέες μορφές τουρισμού υψηλών απαιτήσεων όπως ο συνεδριακός τουρισμός, ο ιατρικός και ιαματικός τουρισμός, ο αρχαιολογικός και περιηγητικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο αθλητικός και προπονητικός τουρισμός, ο ιστορικός και θρησκευτικός τουρισμός, οι θεματικές κρουαζιέρες, τα θεματικά πάρκα.
Ένατο: Στη συστηματική και έγκαιρη προβολή προς τις διεθνείς τουριστικές αγορές (διαφημιστική εκστρατεία, γενικά και ειδικά έντυπα, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) του τουριστικού πλούτου της χώρας αλλά και την ανάδειξη της εικόνας μιας ασφαλούς και φιλόξενης χώρας.
 Δέκατο: Στο άνοιγμα σε νέες δυναμικές αγορές (Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας, Αραβικού Κόσμου, κλπ) με την άρση όλων των αντικινήτρων αλλά και την επαναπροσέγγιση μεγάλων αγορών που έχουν απολέσει την παλαιά δυναμική τους (πχ ΗΠΑ).
Ενδέκατο: Στη συστηματική συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με όλους τους κλάδους παροχής τουριστικών υπηρεσιών, στον προσδιορισμό ετήσιων στόχων και ευέλικτων παρεμβάσεων για την επίτευξή τους.
Δωδέκατο: Στην προώθηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού με την παροχή σημαντικών τιμολογιακών κινήτρων σε εποχές μειωμένης διεθνούς ζήτησης.
Δεν μπορεί να έχουν φθηνή πρόσβαση στους τουριστικούς μας πόρους, πολίτες τρίτων χωρών και να μην έχουν σε ειδικές περιόδους την ίδια δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες που σε ένα βαθμό με το υστέρημά τους, (Αναπτυξιακός Νόμος, ΚΠΣ) χρηματοδότησαν και χρηματοδοτούν, για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν  οι τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί πάγια και διαχρονική θέση μου. Αυτό κάνουν άλλες χώρες με πολλή επιτυχία. Το παράδειγμα της Ισπανίας είναι χαρακτηριστικό.
Τέλος, με την ευκαιρία αυτή επαναφέρω παλαιότερη πρότασή μου για τη δημιουργία στη ζώνη Β2 ή Α1 στον Ολυμπιακό πόλο του Φαλήρου, ενός μεγάλου ενυδρείου Εθνικής Εμβέλειας ως Πάρκο Θεάματος και αναψυχής της Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Υπενθυμίζω την ιδιαίτερα επιτυχημένη λειτουργία του πρώτου μεγάλου Ενυδρείου της χώρας του «Θαλασσόκοσμου» στο Ηράκλειο της Κρήτης που λειτουργεί από το τέλος του 2005 και μέσα σε 7 χρόνια (2006-2012) το επισκέφτηκαν 1.770.000 επισκέπτες, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό, είναι νέοι αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες.
Οφείλουμε, ακόμα να μην λησμονούμε ότι το μεγάλο ξεκίνημα για τον Τουρισμό θεμελιώθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τη δημιουργία των ΞΕΝΙΑ σε όλη τη χώρα, τη δημιουργία από τις τράπεζες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, Χίλτον, Αστήρ Παλλάς και άλλα, και συνδύασε τον τουρισμό με τον πολιτισμό, με ανάπτυξη των αρχαιολογικών χώρων και το τεράστιο έργο των ανασκαφών και δημιουργίας νέων Μουσείων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
πρώην Πρόεδρος της Βουλής