Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιου για θέματα πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα καθιερώνονται το φεστιβάλ «Πράξις Αρχαίου Δράματος: Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» και το «Διεθνές Forum για το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση|», τα οποία θα πραγματοποιούνται  από τα τέλη Νοέμβρη μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους στην Αρχαία Ολυμπία. Πρόκειται για δύο καινοτόμους θεσμούς διεθνούς εμβέλειας οι οποίοι θα απευθύνονται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, της ομογένειας και του εξωτερικού και θα έχουν ως στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση του κεντρικού ρόλου της Ελλάδας στη μελέτη και στην έρευνα γύρω από το αρχαίο ελληνικό δράμα, σε διεθνές επίπεδο.

 

Το «Διεθνές Forum για το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση|», έχει διεθνή χαρακτήρα και στόχο τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων διεθνούς  κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Φεστιβάλ «Πράξις Αρχαίου Δράματος: Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» θα είναι ένα σύγχρονο «ανοικτό σχολείο» στο οποίο νέοι από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα  με επίκεντρο τον ρόλο του Αρχαίου Δράματος στη σύγχρονη εκπαίδευση και στη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθούν δύο παράλληλες δράσεις:

 

 

1)     «Σεμινάρια-Εργαστήρια». Η συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνεται συστηματική προετοιμασία του φεστιβάλ με την πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι από την ελληνική και τη διεθνή σχολική κοινότητα. Κατά τη δεύτερη φάση στόχος είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια να μετεξελιχθούν σε μία θερινή ακαδημία θεατρικής παιδείας.

 

2)     «Δημιουργία δίγλωσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (ελληνικά και αγγλικά). Μέσω αυτής της διαδικτυακής πύλης  νέοι από την ελληνική και διεθνή σχολική κοινότητα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με δημιουργικές προτάσεις στη διαμόρφωση της ετήσιας θεματολογίας των Δράσεων της «Πράξις».

 

 

Η επιλογή της Αρχαίας Ολυμπίας  ως τόπου που θα φιλοξενήσει το φεστιβάλ «Πράξις Αρχαίου Δράματος: Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» και τις παράλληλες δράσεις έγινε με δεδομένο την οικουμενική αναγνωρισιμότητα της περιοχής αλλά και το συσσωρευμένο πολιτιστικό της απόθεμα.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για τα έτη 2013- 2015 και δημιουργεί τις βάσεις για  αυτοχρηματοδότηση που θα διασφαλίσει τη συνέχιση του.