Γράφει ο Γιάννης  Δελόγλου.

Ο επί σειρά ετών διπλωμάτης και πρώην αναπληρωτής γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Στουττγάρδη  κ. Σταμάτης  Αραμπάνος μας προβλημάτισε πολλές φορές με την πολυδιαφορετικότητα των απόψεών του σε θέματα πολύ πιο μακριά από την επιστημονική του ειδίκευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής . Άριστος χειριστής της Ελληνικής γλώσσας , αξιόλογος  εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ  αλλά και θαυμάσιος ποιητής μας χάρισε μέσα από την ποίηση του την αύρα της αγάπης για τον συνάνθρωπό μας στοιχείο που λείπει από πολλούς ανθρώπους . Σε αυτό το πνεύμα μας γράφει και πάλι αλλά και πάλι αλλά αυτή τη φορά με βαθύτερο άγγελμα μέσα από το δόγμα της Ορθοδοξίας . Η προσοχή μας σε αυτά που γράφει είναι θεμέλιο αναγνώρισης και σεβασμού των προσπαθειών του. Εμείς απλώς αντιγράφουμε και δίνουμε τον λόγο στον εκλεκτό φίλο Σταμάτη Αραμπάνο:

Σ’ αυτό το δόγμα στηρίζεται και όλη η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, 
σον το ρεζουμέ της διδασκαλίας του.

Ο Ιησούς Χριστός ερχόμενο σ’ αυτό τον κόσμο, τον κόσμο της εποχής 
εκείνης, σαν θεόπεμπτος, σαν υιός του Θεού, δεν ανήγγειλε τον αληθινό Θεό 
μόνο σαν διαβίωση ίου κόσμο κατά το Χριστιανικό τρόπο, ανήγγειλε άμα και 
κυρίως την Ουράνια Βασιλεία, η οποία θα  ήτο μία θεϊκή διακυβέρνηση του 
κόσμου, έχοντας τον τύπο της αιώνιας ζωής, με τους ανθρώπους που θα 
επέλεγε ο Ύψιστος να κατοικούν στη γη και με τους  Αγγέλους του βοηθούς, 
σαν ενδιάμεσους μεταξύ ουρανού και γης. ,

Οι άνθρωποι βεβαία, ΟΙ οποίοι θα απελαύνανε αυτής της διάκρισης, 
όπως προανέφερα θα είχανε κριθεί από τον ίδιο τον Θεό και θα ζούσαν σε. 
μορφή τελειότητας του ιδίου του εαυτού τους, μη γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων, το πώς θα είναι, πως θα ζούνε και πως γενικά θα διαβιώσουν 
αυτό το προϊόν της αιωνιότητας, που δεν γνωρίζουν και το πότε θα συμβεί.

Βασικά, εξ’ άλλου σε ομιλίες του ο Ιησούς Χριστός, αλλά και ΟΙ Γραφές, 
το λένε ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού, δηλαδή η ουράνιος Βασιλεία, 
συνδέεται άμεσα και με την αιωνιότητα τους, όπου θα’ ξεκαθαριστούν τα 
πράγματα και θα συντελεσθεί αυτό! με ‘H1V δεύτερη παρουσία του Κυρίου ήτοι 
του Ιησού Χριστού, υιού Ή Θεού, τουτέστιν Ίου μοναδικού  θεανθρώπου, 
Όταν πλέον θα έχουν κριθεί  ζώντες και νεκροί και η επιλογή για την αιώνια 
ζωή θα είναι αποκλειστικότητα κα! μόνον του ιδίου τού Θεού κα: των 
εντεταλμένων οργάνων του.
Βέβαια θα υπάρξει σαφώς μια τέτοια κοινωνία, τελείων ανθρώπων! 
όπου ο καθένας θα έχει τον ρόλο του, σ’ αυτόν τον κόσμο και θα πράττει και 
θα διαβιεί σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες και εντολές του Υψίστου, για να 
απολαμβάνει την αιώνιο ζωή, όπως αυτή έχει σχεδιασθεί και 
προγραμματισθεί από τον Θεό.

Το Θέμα είναι από την εποχή αυτή και επέκεινα, πιθανώς δεν θα 
υπάρξει άλλη αλλαγή ούτε στο Σύμπιαν, ούτε στο κοσμικό δηλαδή στο γήινο 
οικοσύστημα.

Γενικά δεν μπορούμε να ξέρομε εκ των προτέρων ποιοι θα είναι ΟΙ 
επιλεγέντες με ποια κριτήρια κλπ. Ήτοι δηλαδή όσοι  ζουν Χριστιανικά  
σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού, των μαθητών του και των πατέρων της 
εκκλησιάς ή θα πρέπει αυτοί ! που θα επιλεγούν να έχουν κάνε: και κάτι 
παραπάνω για τον Θεό, κάτι περισσότερο «Ίνα την αιώνιο ζωή 
lCλl1pavoμ ήσουν».

Μέσα στο Πνεύμα αυτό ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει ένα 
σπουδαίο γεγονός. Πως μπορεί πνευματικά να προετοιμασθεί για όλα αυτά. 
Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει  πνευματική επικοινωνία, αν θα υπάρξει 
κάποιο στάδιο αναζήτησης για οδηγίες και εντολές, από τον ίδιο τον Ύψιστο Γι 
τα εντεταλμένα όργανά του, έτσι ώστε αυτοί που θα επιλεγούν να έχουν κάνει 
το κάτι παραπάνω, το κάτι ξεχωριστό ή θα αρκούν να ζουν με τα σημερινά 
δεδομένα σαν απλοί Χριστιανοί.
Γενικά η πνευματική επικοινωνία είναι ένα θέμα. που ταλάνιζε, 
ταλανίζει και Θα ταλανίζει την ανθρωπότητα, πως μπορεί ένας απλός 
ανθρωττος, να έλθει πνευματικά , σε επικοινωνία με το Υπέρτατο Όν. Με το 
Ον, στο οποίο υπαγόμαστε και μας κυβερνά, μέσα στον υπαρκτό αλλά και στο 
κόσμο του Σύμπαντος.
Είναί ένα μεγάλο κεφάλαιο έρευνας, που δεν ξέρουμε εάν υπάρχει και  
λύση και τέλος. Η ουσία είναι μία, ότι ο άνθρωπος θα το αναζητήσει, θα ΊΌ 
ψάξει, θα το ερευνά εσαεί και ότι ήθελε προκύψει ποιος ξέρει; Κύριος οίδε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ