Με στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται μεταξύ της σύλληψης μιας ιδέας και της τελικής υλοποίησης της σε υπηρεσία λογισμικού, οδηγώντας σε φθηνότερες υπηρεσίες, το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο S-CASE, που συντονίζεται από το Α.Π.Θ. και το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα της Ευρώπης να σχεδιάζει και να παραδίδει καινοτόμο λογισμικό και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία λογισμικού με τεχνογνωσία για την κατασκευή σύνθετων υπηρεσιών και υπηρεσιών για τη διαχείριση μεγάλου πλήθους δεδομένων (Big Data).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του S-CASE είναι οι 3 πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύσσονται σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή έχει στόχο την αυτοματοποιημένη ενεργειακή διαχείριση και παρακολούθηση κτιρίων και υποδομών. Μέσα από μια εύκολη διεπαφή ο χρήστης θα μπορεί να αναγνωρίζει σφάλματα στον τρόπο λειτουργίας των συσκευών της εγκατάστασής του, θα μπορεί να συγκρίνει την ενεργειακή του κατάσταση με παρόμοιες εγκαταστάσεις και να παίρνει χρήσιμες συμβουλές βελτίωσης της. Η δεύτερη πιλοτική εφαρμογή έχει ως στόχο την κινητή τηλεφωνία και θα βελτιώσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα κοινωνικά μέσα. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να συνδεθούν πληροφορίες από κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google Maps, Flickr, κ.α.), έτσι ώστε να παρέχονται στο χρήστη πληροφορίες πολύ πιο συγκεκριμένες και πιο κοντά στα ενδιαφέροντά του. Η τρίτη πιλοτική εφαρμογή έχει στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε περιβάλλοντα νέφους.

Το ευρωπαϊκό έργο S-CASE, ένα τριετές ερευνητικό έργο που άρχισε το Νοέμβριο του 2013, φιλοδοξεί να παρέχει στους μηχανικούς λογισμικού μία σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία, προκειμένου να αναπτύσσουν γρήγορα υπηρεσίες λογισμικού υψηλής ποιότητας. Ο Συντονιστής του Έργου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., Ανδρέας Συμεωνίδης, επισημαίνει «Είναι κοινός τόπος ότι τα περισσότερα έργα λογισμικού αποτυγχάνουν λόγω ελλειπών ή/και κακά ορισμένων απαιτήσεων, δηλαδή αυτό που οραματίζεται ο πελάτης και πώς το ανεπτυγμένο σύστημα θα το υποστηρίξει. To S-CASE έχει στόχο να μετατρέπει αυτόματα τις απαιτήσεις του χρήστη σε επαναχρησιμοποιούμενες υπηρεσίες λογισμικού, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών νέφους (cloud services). Το S-CASE αναμένεται να επιτρέψει: α) τον καθορισμό σωστών προδιαγραφών συστήματος και κατάλληλης σχεδίασης λογισμικού με βάση την είσοδο του χρήστη, και β) την ανακάλυψη και τη σύνθεση ροών εργασίας ανάμεσα σε υπηρεσίες λογισμικού οι οποίες, είτε αναπτύσσονται μέσα στο S-CASE είτε έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται σε κάποια αποθήκη λογισμικού (ανοιχτού ή/και κλειστού κώδικα). Το S-CASE είναι μία μηχανή αναζήτησης για υπηρεσίες λογισμικού».

Στο ερευνητικό έργο S-CASE συμμετέχουν 9 φορείς από την Ευρώπη, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) να έχουν τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος και κύριο ρόλο στο ερευνητικό μέρος του έργου. Δύο ακόμη Πανεπιστήμια (University of Edinburgh – Ηνωμένο Βασίλειο, University of Insubria – Ιταλία), τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δύο μεγάλες επιχειρήσεις συνθέτουν το παζλ των εταίρων που δουλεύουν προς την υλοποίηση του οράματος του S-CASE.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ