Για την πρόσβαση τυφλών, ατόμων με περιορισμένη όραση και με δυσκολίες στον γραπτό λόγο (ατόμων με αναπηρίες όρασης) σε έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,  από την ΕΕ και την Ελλάδα
Υπεγράφη  σήμερα στη Γενεύη η Συνθήκη του Μαρακές από την ΕΕ.  Η Συνθήκη υπεγράφη επίσης από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ινδία κατά την ίδια εκδήλωση.
Σήμερα, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια του εκπροσώπου της και Μονίμου Αντιπροσώπου  της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Πρέσβη κ. Αλέξανδρου Αλεξανδρή, υπέγραψε τη Συνθήκη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του WIPO κ. Francis Gurry, της Επικεφαλής  της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, κας Mariangela Zappia, του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών Mokrane Boussaid και του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών κ. Jens Bammel . Εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας παραβρέθηκε  η Διευθύντρια κα Ειρήνη Σταματούδη, η οποία στην ομιλία της  αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Προεδρία «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε την απόφαση της υπογραφής της Συνθήκης του Μαρακές από την ΕΕ το συντομότερο δυνατό και τα καταφέραμε».
Η Συνθήκη θα διευκολύνει την πρόσβαση τυφλών, ατόμων με περιορισμένη όραση και με δυσκολίες στον γραπτό λόγο (ατόμων με αναπηρίες όρασης) σε έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και ολοκληρώθηκαν στις 28 Ιουνίου 2013 στο Μαρακές. Έκτοτε πενήντα ένα κράτη υπέγραψαν τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Συνθήκη του Μαρακές θα καταστήσει – για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο – ευκολότερη την πρόσβαση ατόμων με περιορισμένη όραση και με δυσκολίες στον γραπτό λόγο (ατόμων με αναπηρίες όρασης) σε έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, σεβόμενη ταυτόχρονα τους διεθνείς κανόνες δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Συνθήκη δημιουργεί μία υποχρεωτική εξαίρεση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που επιτρέπει σε οργανισμούς για άτομα με προβλήματα όρασης να παράγουν, διανέμουν και να διαθέτουν αντίγραφα στα άτομα αυτά σε προσβάσιμη μορφή, χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Η Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από είκοσι κράτη.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 285 εκατομμύρια τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης που ζουν σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από αυτούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο 5% των βιβλίων του κόσμου. Η Συνθήκη του Μαρακές θα καταστήσει επίσης δυνατή την εξαγωγή σε αντίγραφα σε προσβάσιμη μορφή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη και θα αυξήσει έτσι τη διαθεσιμότητα των ειδικών μορφών σε όλο τον κόσμο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ