Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδηγεί σε αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία. Πολλές Ελληνίδες και Έλληνες αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας έρχονται στην Γερμανία και απευθύνονται στους εδώ ελληνικούς φορείς, όπως ελληνικές ορθόδοξες ενορίες, στις ελληνικές κοινότητες, συλλόγους και οργανισμούς καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες μετανάστευσης της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ίδρυση του «Δικτύου Ελληνικών Φορέων στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία”. Στο Δίκτυο συμμετέχουν φορείς όπως ελληνικές κοινότητες τις περιοχής, ορθόδοξες ελληνικές ενορίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Γερμανό -Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW), ενδιαφερόμενα άτομα και εθελοντές, δημοτικοί σύμβουλοι ελληνικής καταγωγής καθώς και Συνεργάτες της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε. Σκοπός του δικτύου είναι να συντονίσει το δυναμικό των συμμετεχόντων Φορέων, να ανταλλάσει πληροφορίες για τις ανάγκες των νεοφερμένων ελλήνων καινά παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του.

Μία πρώτη δραστηριότητα του δικτύου είναι η έκδοση αυτού του δίγλωσσου Οδηγού για τον προσανατολισμό των νεοφερμένων Ελλήνων γύρω από την Διαμονή και εργασία στην Γερμανία. Μία ομάδα εργασίας του δικτύου συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από θέματα, όπως Διαμονής, Εκμάθησης Γλώσσας, Κατοικίας, Εργασίας, Σχολικά/ Επαγγελματικά θέματα, Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνικές Τπηρεσίες, Ελεύθερος χρόνος, Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα. Ευχαριστούμε θερμά όσους υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του δικτύου και συνέβαλαν στην έκδοση του Οδηγού αυτού. Ένα θερμό ευχαριστώ απευθύνουμε επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικών Τποθεσεων του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και στις υπηρεσίες της Διακονίας για την οικονομική στήριξη.

Για το Δίκτυο

Ιωάννα Ζαχαράκη

Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στην

Διακονία Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε

Σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ παρουσιάζει το κεφάλαιο που αναφέρεται στην εκπαίδευση.

Παιδιά – Σχολείο – Επαγγελματική εκπαίδευση

Παιδιά

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Γερμανίας δικαιούνται το επίδομα τέκνων (Kindergeld) για τα παιδιά τους, από την γέννηση αυτών μέχρι την ηλικία των 18 ετών και ύψους 184,00 € έως 215,00 € μηνιαίως. Παιδιά που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση, σπουδάζουν ή βρίσκονται σε εθελοντική θητεία δικαιούνται επίδομα τέκνων μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους. Δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων είναι οι γονείς ή οι κηδεμόνες (παππούδες και γιαγιάδες, θετοί γονείς). Το επίδομα λαμβάνει μόνο ένα άτομο. Η αίτηση υποβάλλεται στην Familienkasse, Bundesagentur fur Arbeit του τόπου κατοικίας.

Σχολείο

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γερμανία αρχίζει στην ηλικία των έξι ετών και διαρκεί δέκα χρόνια. Οι γονείς που έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να απευθυνθούν στο Schulamt του τόπου κατοικίας τους. Οσοι έχουν παιδιά ηλικίας 3-6 ετών μπορούν να τα δηλώσουν στα δημόσια νηπιαγωγεία για την προσχολική τους εκπαίδευση και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Όλο και περισσότερα νηπιαγωγεία προσφέρουν θέσεις για παιδιά κάτω των τριών ετών. Τα γερμανικά σχολειά προσφέρουν παράλληλα εντατική ενίσχυση στη γερμανική γλωσσά και σε άλλα μαθήματα έως ότου το παιδί ενταχθεί ολοκληρωτικά στο κανονικό μάθημα. Επίσης, σε μεγάλες πόλεις υπάρχουν και τα αμιγή Ελληνικά Σχολειά όπως και τα δίγλωσσα σχολεία, στα οποία τα μαθήματα διεξάγονται στα Ελληνικά και στα Γερμανικά. Τα λύκεια, στα αμιγή Ελληνικά Σχολειά, καταργούνται σταδιακά. Οι τελευταίοι μαθητές θα εγγραφούν στο λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Τα ελληνικά νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γερμανία παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες:

Σχολική εκπαίδευση: Οι μαθητές χωρίζονται μετά το Δημοτικό σχολείο (4η τάξη) ανάλογα με την επίδοση τους σε τρεις τύπους σχολείων: Κύριο Σχολείο (Hauptschule), Πρακτικό ή Θετικό Σχολείο (Realschule) και Γυμνάσιο (Gymnasium). To Ενιαίο Σχολείο (Gesamtschule) είναι ένας τύπος σχολείου, όπου διδάσκονται οι μαθητές όλων των τύπων σχολείατν, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κύριο Σχολείο, Θετικό Σχολείο και Γυμνάσιο). Το Γερμανικό σχολικό σύστημα είναι «διαπερατό». Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση σε ανώτερο σχολικό τύπο είναι πάντα δυνατή, ωστόσο προϋποθέτει καλή βαθμολογία. Ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Sekundarbereich Ι) θεωρούνται οι τάξεις 1-9 και ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Sekundarbereich II) οι τάξεις 10-12/13. Το Κύριο Σχολείο καλύπτει τις τάξεις 5-10. Το απολυτήριο της 10ης τάξης του Hauptschule και Realschule μαζί με την ανάλογη βαθμολογία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. To Γυμνάσιο και το Ενιαίο σχολείο καλύπτουν τις τάξεις 5-12/13. Με το απολυτήριο Fachabitur ή Abitur, οι μαθητές έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

Επαγγελματική εκπαίδευση: Το σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης (Duales Ausbildungssystem) έχει μεγάλη βαρύτητα στη Γερμάνια. Η επαγγελματική κατάρτιση συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση σε μια επιχείρηση και την παράλληλη φοίτηση σε επαγγελματική σχολή. Στη Γερμανία υπάρχουν γύρω στα 350 αναγνωρισμένα επαγγέλματα στα οποία μπορεί κανείς να εκπαιδευθεί. Οι νέοι εκπαιδεύονται στην επιχείρηση (3-4 μέρες την εβδομάδα) και συγχρόνως φοιτούν στην επαγγελματική σχολή (1-2 μέρες την εβδομάδα). Η εκπαίδευση διαρκεί, ανάλογα με το επάγγελμα, 2-3,5 έτη. Οι νέοι αποκτούν κυρίως πρακτική εμπειρία εντός της επιχείρησης και την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση στη σχολή ειδίκευσης για κάθε επάγγελμα. Η δυαδική εκπαίδευση είναι ο σημαντικότεροςος πυλώνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία και θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το καταλληλότερο μοντέλο για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. Για απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με πανεπιστημιακές σπουδές, υπάρχουν οι δυαδικές σπουδές. Χαρακτηριστικό των δυαδικών σπουδών είναι ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής. Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα με την εκπαίδευση στην επιχείρηση οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές σπουδάζουν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα αρμοδία γραφεία ευρέσεως εργασίας (Agentur fur Arbeit) βοηθούν στην επιλογή και στην εύρεση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για νέους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση, ισχύει η υποχρεαιτική εκπαίδευση μέχρι να ολοκληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.