Δανειοδότηση Ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της γερμανικής τράπεζας KfW.  Νέος Γεν. Διευθυντής στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης (φωτό).

Από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, γίνονται γνωστά τα εξής:

Μετά από ερωτήσεις ελλήνων ενδιαφερομένων για δανειοδότηση μέσω της γερμανικής τράπεζας KfW, διευκρινίζουμε ότι γενικά η KfW δεν χορηγεί δάνεια σε ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικά δάνεια χορηγούνται στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων μόνο σε:

– γερμανικές εταιρίες (με μέγιστο ομαδικό κύκλο εργασιών 500 εκατ. Ευρώ)

– θυγατρικές εταιρίες αυτών με έδρα στην Ελλάδα, σε Joint Ventures με ουσιαστική γερμανική συμμετοχή στην Ελλάδα

– ελεύθερους επαγγελματίες από την Γερμανία

Τα επιχειρηματικά δάνεια της KfW απευθύνονται επίσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια στη γερμανική αγορά, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν επαγγελματικούς χώρους.

Αρμόδια τράπεζα για την υποβολή της αίτησης είναι η από την KfW διαπιστευμένη τράπεζα στη Γερμανία, στην οποία η επιχείρηση τηρεί τους λογαριασμούς της.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της KfW

http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/KfWUnternehmerkredit_
A/index.jsp

 

Νέος Γεν. Διευθυντής στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Νέος Γεν. Διευθυντής στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει από 15.10.2012 ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης.

Ο κ. Αθανάσιος Κελέμης γεννήθηκε το 1959 στην Κατερίνη. Ύστερα από σπουδές Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου και την αναγόρευσή του σε Διδάκτωρ-Μηχανικό στο ίδιο Πανεπιστήμιο ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Γερμανία στο Πολυτεχνείου του Βερολίνου, ως βοηθός Καθηγητή στον Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και αργότερα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στις Στρατηγικές Ανάπτυξης Εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στον Τραπεζικό Τομέα.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής και αργότερα Διευθύνων Σύμβουλος ιδιωτικής εταιρίας στη Γερμανία επί σειρά ετών.

Έχει διδάξει ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιου του Βερολίνου, Κιέλου και στο ΑΤΕΙΘ.

Το 2002 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και παράλληλα Υπεύθυνος Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Γερμανίας για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Είναι Μέλος στην Εταιρία Επιστήμης Υπολογιστών, στην Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και στο Σύλλογο Ελλήνων Ακαδημαϊκών και Επιστημόνων του Βερολίνου.

O κ. Αθανάσιος Κελέμης διαδέχεται τον μέχρι τώρα Γενικό Διευθυντή κ. Martin Knapp, o οποίος αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας στο Βερολίνο, ύστερα από μια ενεργό και άκρως πετυχημένη παρουσία στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.