ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από 28 έως 30 Ιουνίου 2010, η «Διεθνής Συνάντηση Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή» με συμμετοχή 65 Ελλήνων και ξένων ελληνιστών. Η κλειστή αυτή Συνάντηση Εργασίας (οργανωτικό σχήμα σπανιότατο στη χώρα μας) οργανώθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου». Μέρος των συνεδριών παρακολούθησαν η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου και η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Ι. Ορφανού σε ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η ηγεσία του Υπουργείου στη Συνάντηση για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γλώσσα.

Ομάδες πανεπιστημιακών, σε χωριστά στρογγυλά τραπέζια, συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα: Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε μαθητές και σε ενήλικους), Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, «Έδρες» ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, Γλώσσα και ΜΜΕ. Η χρονική στιγμή ήταν η πιο κατάλληλη, διότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα που εκτελέστηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν αποφέρει μεγάλο όγκο ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου, που θα τεθεί σε ελεύθερη χρήση με κοινές αρχές. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι για πρώτη φορά η σύγκλιση μεταξύ των φορέων και των ερευνητών το τριήμερο αυτό υπήρξε τόσο μεγάλη, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη συνέχεια με κοινή πορεία όλων: Με πλήρη σύμπνοια διαμορφώθηκε κοινή Δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας για την ουσιαστικοποίηση της γλωσσικής παιδείας στο εσωτερικό, για την αναμόρφωση του μαθήματος των αρχαίων και για τη στήριξη των εδρών στο εξωτερικό.

Έγινε νηφάλια επισκόπηση της γλώσσας των ΜΜΕ και διατυπώθηκαν για πρώτη φορά προτάσεις για τη σχολική αξιοποίηση του παραγόμενου εκεί γλωσσικού (και μάλιστα πολυτροπικού) υλικού με καινοτόμο πνεύμα. Έτσι θα συνδεθεί ουσιαστικά ο τεράστιος όγκος των παραγομένων κειμένων και εκπομπών με το νέο είδος κριτικού γραμματισμού, που προωθεί το Νέο Σχολείο.

Αναδύεται τώρα η προοπτική ενός Ψηφιακού Σύμπαντος για την Ελληνική, με κεντρικό σημείο αναφοράς την Πύλη για την ελληνική γλώσσα (www.greek-language.gr) του ΚΕΓ, όπου άφθονο ψηφιακό υλικό – αυτό που υπάρχει και το νέο που θα παραχθεί συμπληρωματικά – θα κυκλοφορεί ελεύθερα στα ανά την υφήλιο διασυνδεμένα αλλεπάλληλα δίκτυα Δασκάλων και Kαθηγητών, Μαθητών, Σχολείων και «Εδρών», αλλά και Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Κοινή είναι και η πρόταση να εκπονηθούν (α) ένα ενιαίο Πλαίσιο Αρχών Διδακτικής για την ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα και (β) ένα ενιαίο Πλαίσιο Αρχών και Υλικού για την Επιμόρφωση των Διδασκόντων και, τέλος, να προωθηθεί δυναμικά η Πιστοποίηση Ελληνομάθειας σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία και με το ΣΑΕ.

Για την υλοποίηση όλων αυτών, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αναγνωρίστηκε από όλους κεντρικός ρόλος, και σε διακεκριμένους ελληνιστές – έλληνες και ξένους – σημαντικός συμβουλευτικός ρόλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ