Μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας Δρ. Philipp Rösler – Τι αναφέρεται από το αρμόδιο Υπουργείο

Επιμέλεια του Αποστόλη Ζώη

«Η διμερής γερμανο-ελληνική συνεργασία μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αποκατάσταση της αναπτυξιακής ισορροπίας της Ελλάδας, επιφέροντας μεγάλη προστιθέμενη αξία και οικονομική ισχύ» τονίζεται μεταξύ άλλων στην Κοινή Δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας Δρ. Philipp Rösler, που υπογράφτηκε σήμερα, Παρασκευή .

Όπως σημειώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην Κοινή Δήλωση των δύο υπουργών επισημαίνεται η διάθεση για την περαιτέρω σύσφιξη των παραδοσιακά στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου με το όνομα «Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW “Δάνεια για επιχειρήσεις”.

Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, προσφέρεται σημαντική δανειοδοτική στήριξη σε γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Ακόμη, από την επίσκεψη των Γερμανών επιχειρηματιών στη χώρα μας έχουν ήδη γίνει επενδυτικές συμφωνίες κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, του τουρισμού, της πληροφορικής και της βιομηχανίας υπηρεσιών υγείας, οι οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν.

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών:

1. Επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί επικροτούν την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να επενδύσουν στην Ελλάδα και, όπως φάνηκε από το Business Forum της 7ης Οκτωβρίου, θα υπάρξει συνέχιση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Μάλιστα, ορισμένες εκ των εταιρειών έχουν ήδη καταλήξει σε επενδυτικές συμφωνίες. Οι επενδύσεις αυτές θα υποστηριχθούν από τις δύο κυβερνήσεις, για την υπερνίκηση όποιων εμποδίων προκύψουν, ενώ το Invest in Greece καθίσταται ο αρμόδιος φορέας για να εντοπίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες και να προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

2. Συνεργασία σε οικονομικά θέματα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακοίνωση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, με το όνομα «Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW “Δάνεια για επιχειρήσεις” για τη δανειοδοτική στήριξη σε γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Επίσης η KfW θα παράσχει την τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία αντίστοιχης ελληνικής επενδυτικής αναπτυξιακής τράπεζας. Ακόμη, η Γερμανία θα στηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ενίσχυση της χρηματοδότησης κυρίως των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και της χρηματοδότησης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οικονομικοπολιτική συνεργασία. Αποφασίστηκε η ενδυνάμωση της οικονομικοπολιτικής συνεργασίας, με διοργάνωση συναντήσεων και σε επίπεδο υπουργών και υπηρεσιακών φορέων και με την από κοινού διοργάνωση ημερίδων με θέμα την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

4. Διοικητική υποστήριξη. Η Γερμανία θα παράσχει στην Ελλάδα διοικητική υποστήριξη σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και νομική τεχνογνωσία σε θέματα ενίσχυσης ανταγωνισμού και ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικαίου. Ακόμη, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, καθώς και στήριξη από την Ομοσπονδία Χονδρικού και Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Έλληνες εξαγωγείς.

5. Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γερμανία προτίθεται να στηρίξει την πρόταση για αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Ελλάδα καθώς και για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης η Γερμανία στηρίζει την ελληνική πρωτοβουλία ‘Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ανάπτυξης’ επιδιώκοντας την ενίσχυση του αναπτυξιακού πυλώνα του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Πλήρες κείμενο

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών:

«Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική πρόκληση: να ξεπεράσει την κρίση χρέους και να επιτύχει επαναφορά της οικονομίας της, επαναφέροντας την σταθερά με αυτό τον τρόπο σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποκατάσταση της αναπτυξιακής ισορροπίας της Ελλάδας έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή μετά από την συμφωνία της 21ης Ιουλίου που προτάθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, η διμερής γερμανο-ελληνική συνεργασία μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια επιφέροντας μεγάλη προστιθέμενη αξία και οικονομική ισχύ.

Οι παραδοσιακά στενές οικονομικές σχέσεις και οι ισχυροί δεσμοί της γερμανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελούν καλούς λόγους για τη στήριξη της χώρας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και να αναβιώσει έτσι η ελληνο-γερμανική οικονομική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο Υπουργοί Οικονομίας προβαίνουν στην ακόλουθη κοινή δήλωση/συμφωνία:

Ι. Επενδύσεις στην Ελλάδα

1. Επικροτούμε την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να επενδύσουν στην Ελλάδα καθώς και να προβούν σε επιχειρηματικές συνέργειες με ελληνικές εταιρείες. Με χαρά διαπιστώνουμε πως παρά τη δύσκολη συγκυρία, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών συμμετείχε στο Business Forum στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα και συνάμα εξέφρασε ενδιαφέρον να ενημερωθεί τόσο για το ισχύον θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο όσο και για τις υπάρχουσες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επί συγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων. Υπό το πρίσμα αυτής της εκδήλωσης, πιστεύουμε ότι αυτή η επενδυτική πρωτοβουλία προσδίδει μια σημαντική ώθηση στην προώθηση της από κοινού συνεργασία μας, την οποία επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε.

2. Πολλοί συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι επιθυμούν τη συνέχιση των συζητήσεων και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, ορισμένες εκ των εταιρειών έχουν ήδη καταλήξει σε επιχειρηματικές συμφωνίες. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια-επενδυτικές προτάσεις εμφανίζονται κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, του τουρισμού, της πληροφορικής και της βιομηχανίας υπηρεσιών υγείας.

3. Θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη των επενδυτικών εγχειρημάτων των εταιρειών, θα τις υποστηρίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και θα είμαστε αρωγοί στην υπερνίκηση εμποδίων που ενδεχομένως προκύψουν στην πραγματοποίηση επενδύσεων.

4. Επικροτούμε το ενδιαφέρον και την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να συμμετάσχουν τόσο σε σχέδια αποκρατικοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων όσο και αξιοποίησης της κρατικής ακίνητης περιουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο κατευθύνουμε τις εταιρείες να απευθύνονται στον οργανισμό ‘Invest in Greece’, καθώς μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες και να παρέχει στους επενδυτές πληροφόρηση, αναλύσεις και υποστήριξη σε όλα τα στάδια μιας επένδυσης.

5. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους προς τις γερμανικές εταιρείες όπως και να επιτύχουμε άμεσα την επίλυση των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των γερμανικών εταιρειών και του ελληνικού κράτους. Η διευθέτηση αυτών των εκκρεμοτήτων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. ΙΙ. Οικονομικοπολιτική συνεργασία

6. Θα ενδυναμώσουμε την οικονομικοπολιτική συνεργασία μας επιδιώκοντας προς τούτοις τη διοργάνωση συναντήσεων σε επίπεδο Υπουργών ή/και σε επίπεδο εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής συνεργασίας.

7. Προτιθέμεθα να συντονίζουμε γερμανο-ελληνικές επιχειρηματικές διαβουλεύσεις με την ενεργή συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου ώστε να τίθενται επί τάπητος θέματα επενδυτικών ευκαιριών και πιθανών εμποδίων για την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα.

8. Χαιρετίζουμε το διάλογο που προωθούν οι επιχειρηματικοί/επαγγελματικοί σύνδεσμοι και τους βλέπουμε ως βάση για μια εποικοδομητική διμερή συνεργασία για την καλύτερη εφαρμογή του ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων αλλά και για την προώθηση επενδύσεων στη χώρα.

9. Προτείνουμε την από κοινού διοργάνωση ημερίδων με θέμα την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

ΙΙΙ. Διοικητική Υποστήριξη

10. Συμφωνούμε να παράσχουμε διοικητική υποστήριξη στην Ελλάδα σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με την στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας αλλά και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Αυτό θα ήταν δόκιμο να γίνει μέσω της ανταλλαγής υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων αλλά και μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και αμφίπλευρων επισκέψεων.

11. Νομοθετική τεχνογνωσία θα παράσχουμε κυρίως σε θέματα ενίσχυσης ανταγωνισμού και ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικαίου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανταγωνισμού και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων προτίθενται να προσφέρουν διοικητική υποστήριξη για τη βελτίωση των ανταγωνιστικών δομών στην Ελλάδα.

12. Οι δύο οργανισμοί προώθησης και υποστήριξης επενδύσεων ‘Invest in Greece’ και ‘Germany Trade and Invest’ θα ενισχύσουν την μεταξύ τους συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής τόσο εμπειριών όσο και πληροφοριών. Επίσης, αμφότεροι οι δύο οργανισμοί θα διαθέτουν σύνδεσμο του έτερου (link) στον διαδικτυακό τους τόπο.

13. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας σε παροχή συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά έργα στο εξωτερικό εμπόριο και στον τομέα του τουρισμού.

14. Συμφωνήσαμε να συσταθεί μια διμερής ομάδα εργασίας για τον τουρισμό υπό τον συντονισμό της τουριστικής βιομηχανίας των δύο χωρών μας. Υπό το πρίσμα αυτό στηρίζουμε επίσης μια στενή συνεργασία μεταξύ της γερμανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών ? ιδιαίτερα όσον αφορά σε υπόδειξη τρόπων για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των εξαγωγικών δυνατοτήτων των Ελλήνων παραγωγών, σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Έλληνες εξαγωγείς προκειμένου να επιτύχουν πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές αλλά και στην ενίσχυση της επαγγελματικότητας των ελληνικών συνδέσμων προώθησης εξαγωγών.

IV. Συνεργασία σε οικονομικά θέματα

16. Επιδοκιμάζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη σύμφωνη υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ενισχύσει τη δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση εμπορικών επενδύσεων ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

17. Εγκρίνουμε τη βούληση της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW (Kreditanstalt for Wiederaufbau) να παράσχει την τεχνογνωσία της προς την ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη δημιουργία αντίστοιχης ελληνικής επενδυτικής αναπτυξιακής τράπεζας.

18. Με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο “Ελλάδα” στο πλαίσιο του προγράμματος της KfW “Δάνεια για επιχειρήσεις” παρέχεται μια σημαντική δανειοδοτική στήριξη σε γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο στηρίζουμε την πρόθεση των γερμανικών τραπεζών να σταθούν αρωγοί σε επενδυτικά εγχειρήματα που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν οι γερμανικές εταιρείες πελάτες τους στην Ελλάδα. Συμμεριζόμαστε δε την πεποίθηση ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης στην προώθηση γερμανικών επενδύσεων και εξαγωγών στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρει εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια.

19. Θεωρούμε πως τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

V. Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

20. Στις ευρωπαϊκές επιτροπές θα συνεργαστούμε στενά. Η Γερμανία θα υποστηρίξει την Ελλάδα ιδίως σε σχέση με αποφάσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου η τελευταία σύντομα να είναι σε θέση να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.

Συμπορευόμαστε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής συμμετοχής σε προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Ελλάδα σε πάνω από 85% και έως 95%. Επιπροσθέτως τασσόμαστε υπέρ ενός άμεσου επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να ληφθούν μέτρα τα οποία θα συμβάλουν άμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

21. Από κοινού με τα άλλα κράτη μέλη θα συνεργαστούμε στενά με την Ειδική Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα (EU-Task Force). Σημαντικές κατευθύνσεις για περαιτέρω δράση αναμένουμε να προκύψουν μετά το πέρας της Διάσκεψης της Ειδικής Ομάδας Εργασίας που θα λάβει χώρα στις 12 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

22. Εμμένουμε στην πρόσκληση που απευθύναμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 29 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εντοπίσουμε λύσεις από κοινού με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτό το πρίσμα υποστηρίζουμε την ελληνική πρωτοβουλία ‘Συμμαχία για την Ανάπτυξης’ επιδιώκοντας την ενίσχυση του αναπτυξιακού πυλώνα του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

23. Συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και ιδίως η εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ιδιαίτερα απαραίτητες θεωρούμε πλέον τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας και τις επενδύσεις που έχουν να κάνουν με επέκταση και ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων και είμαστε ανοιχτοί στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε αυτόν τον τομέα.

Φωτό: bmwi

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ