ΑΘΗΝΑ, 16 Νοεμβρίου 2010. Ο Τομέας Απόδημου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά την παρένθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών, επανέρχεται στις προγραμματισμένες του δράσεις σχετικά α) με την Παιδεία και την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων Εξωτερικού και β) με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Παιδεία και εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού

Ο Τομέας συνέταξε και απέστειλε στις Οργανώσεις ΠΑΣΟΚ Εξωτερικού κείμενο -πλαίσιο με διατυπωμένες θέσεις και προτάσεις που αφορούν στο νέο Νόμο σχετικά με την Παιδεία και την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων Εξωτερικού ώστε να αναπτυχθεί σχετικά διάλογος μεταξύ μελών και φίλων του Κινήματος. Πρόθεση παραμένει η ενεργός συμμετοχή του Τομέα στη διατύπωση του νέου νόμου του ΥΠΕΠΘ.

Συγκεκριμένα ως προς αυτή την κατεύθυνση:

  • συνεχίζεται ο διάλογος στις οργανώσεις του Ελληνισμού της Διασποράς και αξιοποιούνται οι συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα σε όλες τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό με αφορμή την εκλογή Οργάνων.
  • δημοσιοποιείται το κείμενο- πλαίσιο για την Παιδεία ώστε ο  διάλογος να διευρυνθεί και να συμμετέχουν σ’ αυτόν γενικότερα οι συλλογικοί φορείς του ελληνισμού της Διασποράς (πχ Ελληνικές Κοινότητες, Ομοσπονδίες κτλ, Σύλλογοι και Ομοσπονδίες Γονέων και Κηδεμόνων κτλ)
  • σχεδιάζονται συναντήσεις με ομάδες ατόμων που έχουν άμεση σχέση με την Παιδεία όπως λ.χ. ομογενείς και συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί ώστε να συμβάλουν και αυτοί στην πρόταση του Τομέα για το νέο Νόμο της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων εξωτερικού.

ΣΑΕ (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού)

Ο Τομέας Απόδημου Ελληνισμού το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά διάλογο που αφορά στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των οργανωμένων φορέων του Ελληνισμού στο Εξωτερικό και στην αναβαθμισμένη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Οι πρώτες ενέργειες του Τομέα σχετικά συνοψίζονται στα εξής:

  • δημοσιοποίηση στις Οργανώσεις εξωτερικού κειμένου, το οποίο θα αποτελεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη του διάλογου
  • συναντήσεις με εκπροσώπους μαζικών φορέων και προσώπων που έχουν θεσμική αναφορά στον απόδημο ελληνισμό με στόχο την καταγραφή θέσεων και προτάσεων
  • επεξεργασία του Νόμου 3480/2006 για το ΣΑΕ
  • συνέχιση της ανταλλαγής απόψεων μέσω του διαδυκτιακού φόρουμ, το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Σύσκεψης για το ΣΑΕ το Μάη 2010 με τη συμμετοχή στελεχών μας από τις Οργανώσεις του Εξωτερικού. Στόχος του φόρουμ είναι η εξειδίκευση των προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.