Πρὸς

Τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ λαὸ

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

ἐπικοινωνῶ μαζί σας σήμερα, ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀλλὰ καὶ τῆς παλιγγενεσίας τοῦ Γένους μας, γιὰ νὰ σᾶς καλέσω, τοὺς πιστοὺς σὲ ὅλη τὴ Γερμανία, σὲ συστράτευση ὑπὲρ τῆς σκληρὰ δοκιμαζόμενης πατρίδας μας.

Στὶς πρωτοβουλίες τῶν ἀποδήμων ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς οἰκουμένης ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ δική μας, ὥστε ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι νὰ ἐπιτύχουμε τὸ καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀπογοητευτική. Ἐμεῖς ὅμως δὲν ἀπελπιζόμαστε. Ἀντιθέτως, ἀντιστεκόμαστε μὲ ὅσες δυνάμεις ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ διαθέσει. Τὸ Γένος μας δοκιμάστηκε στὴν ἱστορικὴ πορεία του πολλὲς φορὲς καὶ πολύ. Ἐκ πείρας ὅμως γνωρίζουμε ὅτι τὸν Σταυρὸ τὸν ἀκολουθεῖ πάντοτε ἡ Ἀνάσταση!

Τρόποι βοήθειας ὑπάρχουν ποικίλοι. Ὁρισμένες ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἤδη προέβησαν σὲ ἀποστολὲς τροφίμων μακρᾶς διαρκείας καὶ ἄλλων ἀπαραιτήτων εἰδῶν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ περισσότερες πάλι ὑποδέχονται καὶ βοηθοῦν, ὅσο καλύτερα μποροῦν, τοὺς νέους μετανάστες, ποὺ φθάνουν στὴν Γερμανία σὲ ἀναζήτηση ἑνὸς καλύτερου παρόντος. Χαίρω γιὰ κάθε τέτοια κίνηση καὶ συγχαίρω τοὺς ἐμπνευστές τους.

Ὡς Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας, ἔπειτα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀποφασίσαμε νὰ διενεργήσουμε ἔρανο, ὄχι σὲ εἴδη ἀλλὰ σὲ χρήματα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Ἐκτὸς τῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴν ἐπιβίωση τροφίμων, τομέας στὸν ὁποῖο ἡ ἀνταπόκριση εἶναι ἤδη μεγάλη – μὲ πρωτοπόρα τὴν μεγαλόνησο Κύπρο -, ὑπάρχει ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου νὰ βοηθηθοῦν δοκιμαζόμενοι συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν, παραδείγματος χάριν, νὰ πληρώσουν τὸ ἐνοίκιό τους ἢ νὰ καλύψουν βασικὲς βιοτικὲς ἀνάγκες τους. Μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξασφαλίζεται, ἐξάλλου, ἡ τόνωση τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἔντονο ἰδιαίτερα στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. Τὸ εὐτύχημα εἶναι πὼς οἱ κατὰ τόπους ἐνορίες γνωρίζουν ποιοί ἄνθρωποι ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη κι ἔτσι ἐξασφαλίζεται, ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατό, ὅτι δὲν θὰ χαθεῖ οὔτε ἕνα λεπτὸ ἀπὸ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ συγκεντρωθεῖ.

Μὲ τὸ σημερινὸ δίσκο ἀρχίζει ἕνας ἔρανος, ὁ ὁποῖος θὰ συνεχιστεῖ μέχρι τὸ Ἅγιο Πάσχα. Ἕνας ἔρανος γιὰ τὴν πληγωμένη πατρίδα μας καὶ τὸν περήφανο λαό μας, ποὺ δὲν πρέπει νὰ χάσει τὴν ἀξιοπρέπειά του. Σᾶς καλῶ πατρικὰ ὅλους ν᾽ ἀνταποκριθεῖτε μὲ γενναιοδωρία καὶ πατριωτισμό! Μπορεῖτε, λοιπόν, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ συμβάλλετε στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐράνου. Ὅσοι τὸ προτιμοῦν, μποροῦν νὰ βοηθήσουν καταθέτοντας στὸν λογαριασμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπαραιτήτως μὲ τὴν ἔνδειξη «Griechenland-Hilfe».

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐράνου θὰ δημοσιευθοῦν σὲ ἀναλυτικὸ πίνακα, κατὰ ἐνορία, στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας. Τὸ ποσὸ ποὺ θὰ συγκεντρωθεῖ θὰ τὸ παραδώσουμε στὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Ἀπὸ τώρα κιόλας σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή σας καὶ εὔχομαι σὲ ὅλους σας καὶ στὴν ἀγαπημένη μας πατρίδα καλὴ Ἀνάσταση!

(Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν, 25 Μαρτίου 2012)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ