Ελλάδα: Η τρίτη πιο γερασμένη χώρα της Ε.Ε.

Μόνο η Ιταλία και η Γερμανία παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό.

 

“Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, διαπιστώνεται ότι, η γήρανση του Πληθυσμού στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Ε.Ε. συνεχίστηκε απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Όπως προκύπτει από στοιχεία, το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού της Ελλάδας αυξήθηκε σημαντικά, από 16,7% στα 19,4%, επίπεδο υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε. των 27 (17,5% το 2011). Αποτελεί μια από τις πιο «γερασμένες» χώρες της Ε.Ε. (μόνο η Ιταλία και η Γερμανία παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό)”. 

Αυτά δηλώνει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, η  Μαρί-Νοέλ ΝΤΥΚΕΝ, Δρ Οικονομικών Επιστημόνων του Πανεπιστημίου Παρίσι Χ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από το 1999, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ενώ είναι, από το 2000, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του ίδιου Πανεπιστήμιου. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 ερευνητικά προγράμματα και μελέτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος της Ένωσης DEMOBALK, δίκτυο επιστημόνων και φορέων που εξετάζουν θέματα που άπτονται των πληθυσμιακών και κοινωνικών εξελίξεων στα Βαλκάνια.

Ακόμα η ίδια σημειώνει:

«Ο δείκτης γήρανσης επιβεβαιώνει σαφώς αυτή την τάση: αν ο αριθμός ηλικιωμένων ατόμων για 100 νέους (κάτω από 15 ετών) ήταν 110 το 2001, σήμερα φτάνει τους 134, αναδεικνύοντας επίσης σοβαρό πρόβλημα αναπαραγωγής του πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο αντίστοιχος δείκτης ανέρχεται σε 112 για το σύνολο της Ε.Ε., ενώ μόνο τρεις χώρες αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την Ελλάδα (εκτός από τις δύο προαναφερόμενες, είναι επίσης η Βουλγαρία με δείκτη = 140). Αν η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο, η ένταση στο εσωτερικό της Χώρας διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό, με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου να παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο (πολύ κάτω από το μέσο όρο τόσο της Χώρας όσο και της Ε.Ε.). Ακολουθούν η Αττική και η Κρήτη οι οποίες βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το σύνολο της Ε.Ε. και σαφώς κάτω από το εθνικό επίπεδο».

Τέλος η ίδια δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην έννοια της ανάπτυξης για την Ελλάδα: 

«Αν η έννοια της ανάπτυξης κυριαρχεί στην Ελλάδα, κατά τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι, παραμένει στο στάδιο της συζήτησης και υπόσχεσης. Το ΑΕΠ συνεχίζει – αν και σε λιγότερο έντονο ρυθμό – τη φθίνουσα πορεία του. Πραγματικές λύσεις για το κυριότερο πρόβλημα της ανεργίας δεν δίνονται με το ρίσκο να έχουμε όλο και περισσότερη μετανάστευση των νέων (ειδικά των ατόμων με υψηλά προσόντα) στον εξωτερικό, συμβάλλοντας επομένως και στην αύξηση της γήρανσης καθώς και του μελλοντικού ελλείμματος των ασφαλιστικών ταμείων… Τέλος το πιο παράλογο είναι το γεγονός ότι, ενώ η Χώρα στο σύνολο της (και ειδικότερα κάθε οικογένεια) ξοδεύει τεράστια πόσα για την εκπαίδευση της νέας γενιάς, ως πραγματική επένδυση για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας,  τελικά με την μετανάστευση θα επωφεληθούν άλλες χώρες!».

Αποστολής Ζωής