Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ) στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου συζητείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος άρθρο που προβλέπει την εξ ολοκλήρου περικοπή ποσού 15 εκατομμυρίων Ευρώ, το οποίο προβλέπεται για την καταβολή επιμισθίου σε αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς.

Η ΟΕΚ υπενθυμίζει ότι ήδη οι διάφοροι τομείς ενδιαφέροντος των αποδήμων έχουν υποστεί τα τελευταία δύο έτη σημαντικές μειώσεις και καταργήσεις, ενώ επισημαίνει ότι η πλήρης περικοπή του ποσού αυτού που αφορά το ιδιαίτερης εθνικής σημασίας θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων οδηγεί στην εξάλειψη και του τελευταίου ίχνους ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.