Ανησυχία για τις επιπτώσεις από τη μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο εκφράζει η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Ρόδη Κράτσα

«Οι λιγότερο πολύπλοκες επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν από την πρόβλεψη απλουστευμένων απαιτήσεων όπως π.χ. στην αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων ή τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας», ανέφερε ο Επίτροπος κ. Μ. Barnier καθώς επίσης και «τη δυνατότητα παρατεταμένης περιόδου ανάκαμψης, έως και 12μηνης διάρκειας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας (Κ.Α.Φ.) κατά το πρώτο έτος» απαντώντας σε ερώτηση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίας Ρόδης Κράτσα σχετικά με τις επιπτώσεις της οδηγίας Solvency II για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού τομέα στην προσπάθεια υιοθέτησης του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Η οδηγία Solvency II προβλέπει νέες απαιτήσεις και αυξημένα κεφάλαια για την κάλυψη των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού κλάδου και επιβάλλει κοστοβόρες αλλαγές στη λειτουργία των εταιρειών. Ο κ. Barnier επεσήμανε πως «στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αριθμητικά στοιχεία έδειξαν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συρρίκνωση των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων των εταιρειών, στην εφαρμογή αυστηρών κανόνων ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου, στην αλλαγή των στόχων για τις πωλήσεις, στην υποχώρηση του ποσοστού ζημιών τους, στην αύξηση των κερδών χάρη σε υψηλότερα εισπραχθέντα ασφάλιστρα και καταβολή χαμηλότερων προμηθειών, καθώς και στη μείωση των εκκρεμών υπολοίπων απαιτήσεων από διαμεσολαβητές, που κανονικά θεωρούνται πιθανές ζημίες.»

Ωστόσο, η Eλληνίδα Αντιπρόεδρος εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις κεφαλαιακές αντοχές των ασφαλιστικών εταιρειών από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων καθώς τα νέα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στον αφανισμό των ελληνικών μικρών ασφαλιστικών εταιρειών και τονίζει την ανάγκη υποστήριξης τους όπως και στην περίπτωση των τραπεζών. Ζητεί μάλιστα τα κριτήρια που θα διαμορφωθούν για την εφαρμογή της οδηγίας σε συνεργασία με την εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την κρισιμότητα της ελληνικής αγοράς προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ