ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΒΑΥΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ  – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα ……………………………………………………………………………………………….   2
1. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ …………………………………………………………………………..  5
2 .ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ …………………………………….   5
3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. ΒΑΥΑΡΙΑΣ …………………………………………….   5
4. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. ΒΑΥΑΡΙΑΣ ……………………………………………….   6
5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. …………………………………………….    7
6. ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Ε.Ι.Σ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ……………………………………..    8
7.  ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. ……………………………………………..    9
8.  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ……………………………………………………………………………………………….   11
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………………………………………………………………………………………..   12
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ………………………………………………   13
11. ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΉ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………   14
12. ΠΙΝΑΚΑΣ- 2, 3, 4,      –     ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ …………………………………………………………………………………………………………  15
13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ……………………..   20
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………………………………………………  21

Μόναχο, 07.04.2013

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εμείς οι γονείς της δεύτερης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών ζούμε στο πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας μετανάστευσης  αλλά αποδεχόμαστε τις πολιτισμικές αξίες και την ελληνική κουλτούρα. Πριν  περιγράψουμε τις διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης , οργάνωσης και προτάσεις εκ μέρους μας, στο κρατίδιο της Βαυαρίας, θα αναφερθούμε στον τελικό λόγο επιλογής μας του σχολικού μοντέλου για τα παιδιά μας, που είναι τα ελληνικά ιδιωτικά Σχολεία Μονάχου, Νταχάου και Νυρεμβέργης,
Δεν επιλέξαμε να ενσωματώσουμε τα παιδιά μας στο Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα για να διαμορφώσουμε την ταυτότητα του «Νέου Γερμανού» ταυτίζοντας τα παιδιά μας με την κουλτούρα της Γερμανίας.
Δεν επιλέξαμε να ενσωματώσουμε τα παιδιά μας στο Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου σφραγίζονται με την ταυτότητα του «Ξένου» και όπου ανήκουν  πάντα σε μειονοτικές ομάδες οι οποίες δύσκολα προωθούνται στο ανώτερο γερμανικό εκπαιδευτικό τους σύστημα, λόγο της  ποσόστωσης 19% που επιβάλλεται σ’ αυτό.
Δεν  επιλέξαμε να ενσωματώσουμε τα παιδιά μας στο Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι μαθητές από την Τετάρτη (4) τάξη Δημοτικού χωρίζονται σε  «ανώτερους ή κατώτερους», μαθητές.
Επιλέξαμε τα ελληνικά ιδωτικά σχολεία για να μείνουν προσδεμένα στην κουλτούρα της χώρας καταγωγής.
Επιλέξαμε τα ελληνικά ιδωτικά σχολεία διότι, δίνονται στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες για ανώτερες και ανώτατες σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία, καθώς και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης.
Στην εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων η οποία παρέχεται στους μαθητές των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων (Ε.Ι.Σ.) και Λυκείων, της Περιοχής Βαυαρίας, η Ελληνική Πολιτεία πειραματίστηκε και πειραματίζεται  από το σχολικό έτος 2003-04. Εναλάσσοντας συνεχώς το παιδαγωγικό σύστημα, τις διδακτικές μεθόδους, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα (ελληνόγλωσσο-γερμανόγλωσσο) των Δημοτικών, δομικές αλλαγές στη βαθμίδα των Γυμνασίων και με τις αλλαγές στη 10η M-Zug τάξη  που αντιστοιχεί στην Α΄ Λυκείου. Ο κίνδυνος όμως με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις και όταν περνά κανείς από τη θεωρία στην πράξη των μεταρρυθμίσεων χωρίς εκπαιδευτικό σχεδιασμό και προχειρότητα ως προς τον χειρισμό τέτοιων θεμάτων, γίνεται ορατός και στην προσπάθεια να επιτευχθούν τα μέγιστα, να χαθούν και τα ελάχιστα.
Δηλαδή ένα Δημόσιο σχολείο εξαθλιωμένο με κυβερνητική «βούλα» σε καθεστώς αβεβαιότητας και ως προς τη δομή του και ως προς τον δημόσιο χαρακτήρα του.

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το πρώτο Ελληνικό Ιδιωτικό Σχολείο (Ε.Ι.Σ.) στη Βαυαρία ιδρύθηκε 11.3.1965. Από το 1978 η αρμοδιότητα των σχολείων Μονάχου και Νταχάου ανατέθηκε στο Γενικό Προξενείο Μονάχου. Έκτοτε Φορέας των σχολείων αυτών είναι το Γενικό Προξενείο Μονάχου.

Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση για τους Ελληνοπαίδες στο κρατίδιο της Βαυαρίας παρέχεται από τα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία (Ε.Ι.Σ.). Δημοτικά – Γυμνάσια και τα Λύκεια. Στο Μόναχου λειτουργούν τέσσερα (4) Δημοτικά, δύο (2) Γυμνάσια και   ένα (1) Λύκειο, στην πόλη του Νταχάου ένα (1) Δημοτικό, και στη Νυρεμβέργη δύο (2) Δημοτικά ένα (1) Γυμνάσιο κι ένα (1) Λύκειο.
Στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των ΕΙΣ διδάσκουν Έλληνες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, συμβασιούχοι Έλληνες εκπαιδευτικοί με συμβόλαια αορίστου χρόνου με τις Βαυαρικές Εποπτικές Σχολικές Αρχές, ή το Φορέα, καθώς και ομογενείς Έλληνες εκπαιδευτικοί με συμβόλαια ορισμένου χρόνου με την ελληνική Πολιτεία. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ΕΙΣ, αμείβονται από τον φορέα, ο οποίος επιδοτείται για το σκοπό αυτό από τις Βαυαρικές Εποπτικές Σχολικές Αρχές κατά το 100%. Τα λειτουργικά έξοδα των ΕΙΣ στο μεγαλύτερο μέρος καλύπτονται από τη Κυβέρνηση της  Βαυαρίας.

3.    ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. ΒΑΥΑΡΙΑΣ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Τα ΕΙΣ της Βαυαρίας  λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Βαυαρικού Συντάγματος και της εδώ σχολικής νομοθεσίας ((Bayerisches Gesetz über das Erziehungs und Unterrichtswesen BayEUG) για την υποχρεωτική εκπαίδευση στο Κρατίδιο της Βαυαρίας,  από την 1 – 9 τάξη. Εάν υπάρχει  και η M-Zug κατεύθυνση τότε προστίθεται και η 10ης τάξης που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου «Μittlere Reife». Τα ΕΙΣ της Βαυαρίας  τελούν  υπό την εποπτεία του Κρατιδίου της Βαυαρίας (Freistaat Bayern).

4. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ. ΒΑΥΑΡΙΑΣ.

Τα ΕΙΣ της Βαυαρίας είναι εγκεκριμένα αλλά μη αναγνωρισμένα σχολεία από τη Βαυαρική Πολιτεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα των τίτλων που χορηγούνται από αυτά.
Πριν  το 1997, το ενδεικτικό της Α΄ Λυκείου αναγνωρίζονταν ως αντίστοιχο του απολυτηρίου της Realschule (mittlere Reife), από το 1997  μέχρι και σήμερα, τα ΕΙΣ  στερούνται του νομίμου δικαιώματος να εκδίδουν αναγνωρισμένους τίτλους των αντίστοιχων βαθμίδων των βαυαρικών σχολείων, ώστε να μπορούν στη συνέχεια, αν κάποιοι μαθητές το αποφασίσουν, να εγγράφονται και να φοιτούν στις διάφορες ανώτερες επαγγελματικές σχολές, στις αντίστοιχες σχολές των ΤΕΙ στην Ελλάδα και  στα πανεπιστήμια.
Ενώ το απολυτήριο των Λυκείων δεν εκλαμβάνεται ως ισότιμο του αντίστοιχου τίτλου που παρέχουν τα βαυαρικά Γυμνάσια (Abitur), παρά μόνο εάν οι μαθητές τους συμμετάσχουν με επιτυχία στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για τις σχολές των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Ι.Σ.

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας έχει τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα σε ότι αφορά τη δομή του, την ιεράρχηση των σκοπών του και τις αξίες που το διέπουν.
Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εν λόγω σχολείων, δεν αφορούν μόνο αλλαγές στα ωρολόγια και στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Πρέπει να προσαρμοστούν στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει κάθε κρατίδιο. Σε άλλα Ομόσπονδα Κρατίδια της Γερμανίας  έχει καταργηθεί το κατώτερο εκπαιδευτικό σύστημα Ηauptschule και η M-Zug κατεύθυνση, ενώ στη Βαυαρία εφαρμόζεται εθελοντικά και από τα Ε.Ι.Σ.
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, στη Γερμανία προβέπει ότι, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να μάθει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης  1 – 9 και 10 τάξη M-Zug κατεύθυνσης ή Realschule.. Επίσης, η κατοχή μιας δεύτερης γλώσσας αποτελεί προυπόθεση φοίτησης στο πανεμιστήμιο.
Στο γερμανικό σχολικό σύστημα, οι ρυθμίσεις καθορίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, που σημαίνει σε κάθε βαθμίδα μια συγκεκριμένη μορφή δόμησης και λειτουργικών προυποθέσεων  σύμφωνα με τους  στόχους της εκπαίδευσης. Επίσης παραγωγή και διάθεση υλικού, αφού κάθε διδακτικό υλικό δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο για κάθε μορφή εκπαίδευσης.
Στο γερμανικό σχολικό σύστημα οι ρυθμίσεις καθορίζουν  τη αναγνώριση των ιδιωτικών σχολείων που σημαίνει, πως αυτά τα σχολεία θα είναι ανοιχτά και σε μη γερμανόφωνους μαθητές.
Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει τα ΕΙΣ Βαυαρίας με την υπ’ αριθμ. Φ.816/34/57836/1974 απόφασή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως ισότιμα των αντίστοιχων Ελληνικών.

6. Δίγλωσσα μοντέλα εκπαίδευσης στα Ε.Ι.Σ. Βαυαρίας

Η δίγλωσση εκπαίδευση στα Ε.Ι.Σ της Βαυαρίας εφαρμόζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα της  κατώτερης  βαθμίδας Hauptschule (ακόμη και με την προσθήκη της M-Zug) και με τις βαθμίδες ανώτερης και γενικής παιδείας της Ελλάδας. Δεν διδάσκονται και δεν έχουν  ένα και το αυτό πρόγραμμα σπουδών ως αντικείμενο διδασκαλίας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο περιεχόμενο διδασκαλίας. Υπάρχει πλήρη ασυμβατότητα μεταξύ του ελληνικού τύπου σχολείου και του μειωμένου κύρους αυτού του τύπου σχολείου.
Στην παραπάνω περίπτωση, οι τοποθετήσεις μαθητών σε άλλο τύπο σχολείου δεν νοούνται ως παιδαγωγικές αποφάσεις προς όφελος του παιδιού. Διότι τα παιδιά μόνο τότε μπορούν να αναπτυχθούν με τον κατάλληλο τρόπο, όταν οι απαιτήσεις του σχολείου συμφωνούν με την ικανότητα του μαθητή για επίδοση.
α). Το κύριο συστατικό για μια πετυχημένη δίγλωσση εκπαίδευση για να μάθουν οι μαθητές και τις δύο γλώσσες καλά, είναι ότι η πρώτη γλώσσα πρέπει να καλλιεργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
β).  Όταν η μητρική γλώσσα παραμελείται με συνέπεια την επιβράδυνση της ανάπτυξής της, ταυτόχρονα όμως δεν είναι δυνατή και ικανοποιητική η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας, έτσι  παρουσιάζεται το φαινόμενο της «διπλής ημιγλωσσίας».
Μέχρι το 2001 ποσοστιαία εκπροσώπηση των δύο γλωσσών  στα Ε.Ι.Σ. είναι 60% ελληνικά και στα γερμανικά 40% στο Δημοτικό και Γυμνάσιο. Σήμερα στα Ε.Ι.Σ. είναι 60% στα γερμανικά και 40% ελληνικά στο Δημοτικό, ενώ στο Γυμνάσιο μπορεί να είναι και ισομελείς  50-50.
Οι μαθητές τις περισσότερες φορές δεν έχουν αποκτήσει τις αντίστοιχες γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες ούτε στο ένα γλωσσικό σύστημα ούτε στο άλλο. Με συνέπεια να παρουσιάζουν πιθανές δυσκολίες, τόσο στη σχολική επίδοση, όσο και στη ανάπτυξη της όλης προσωπικότητάς τους και αργότερα βέβαια στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

7. Σκέψεις για την ποιοτική αναβάθμιση  των Ε.Ι.Σ.

Προώθηση μιας οργανωμένης και κεντρικής προσπάθειας για την οργάνωση των σχολείων και με έναν κεντρικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό της  Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Γερμανία, που θα εγγυηθεί την ποιοτική αναβάθμισή τους.
Έγκαιρος Σχολικός προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος, καθοδήγηση μέχρι τέλος Αυγούστου, για κάθε σχολική χρονιά ώστε να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσης.
Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί και Συντονιστές να έχουν γνώση για τη δομή και λειτουργεία του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα εργασίας. Εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας της χώρας υποδοχής. Είναι παιδαγωγικά επιζήμιο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα, ή στην καλύτερη περίπτωση, όχι ικανοποιητικά (4-6 μήνες να παρακολουθήσουν το Ϊνστιτούτο Γκαίτε με έξοδα του φορέα και εκτός ωρολογίου προγράμματος.).
Διοικητική επάρκεια, συμβουλευτική επάρκεια και ετοιμότητα Συντονιστών εκπαίδευσης. Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και την εξίσου άρτια γνώση του εκπαιδευτικού συστήματός της και της νομοθεσίας της.
Θεωρητική, μεθολογική, εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διδάξουν σε τμήματα ετερογενή, σε παιδιά με διαφορετικό βαθμό γλωσσικής δυνατότητας. Να γίνεται ουσιώδης έλεγχος και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των Συντονιστών. Βάση του έργου να γίνεται η ανανέωση της απόσπασης.
Στα γερμανικά σχολεία όπου φοιτούν έλληνες μαθητές, η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας να ενταχθεί στο επίσημο, πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα. Να διδάσκεται από Έλληνες εκπαιδευτικούς. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 ώρες την βδομάδα. Να αναγνωρίζεται και να βαθμολογείται σ’ όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Να είναι μάθημα επιλογής μέχρι το Αbitur, όχι σε βάρος της 1 και 2 ξένης γλώσσας που διδάκεται σε διαφορετικές βαθμίδες, και θα μπορεί να παρακολουθείται και από μαθητές άλλων εθνικοτήτων.
Πάγιο αίτημα των Σχολικών Επιτροπών, Συλλόγων Γονέων και Ομοσπονδιών Γονέων ήταν και είναι η πρόσληψη αποδήμων εκπαιδευτικών στα Ε.Ι.Σ. της Γερμανίας. Εφόσων οι Εκπαιδευτικοί πληρούν τις νομικές προυποθέσεις να διορίζονται και να αξιολογούνται με διαφανείς διαδικασίες τα προσόντα τους.
Καθήκον της Ελληνικής Πολιτείας είναι να πληροφορεί το γονέα αντικειμενικά για τις δυνατότητες που προσφέρει το κάθε σχολικό Μοντέλο και ιδίως ποιές δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης προσφέρει.
Η έκθεση που συντάσσεται κάθε χρόνο για την πορεία των σχολείων  από τους Συντονιστές εκπαίδευσης να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και να κοινοποιείται στους γονείς.
Αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Υπουργείων Παιδείας της Γερμανίας. Δίπλωμα γλώσσας που ισοδυναμεί με το δίπλωμα γλωσσομάθειας Γ2.
Το αναλυτικό πρόγραμμα δηλ. Το περιεχόμενο διδασκαλίας να είναι δευσμευτικό για τον εκπαιδευτικό που πρέπει να διδάξει σε καθορισμένο χρόνο και συγκεκριμένους σχολικούς τύπους και τάξης.
Να υπάρχει ουσιώδης έλεγχος.
Επειδή τα σχολεία επικαλούνται έλλειψη προσωπικού να εξετάζετε από το Υπουργείο Παιδείας αν τα σχολεία πήραν το προσωπικό που ζήτησαν και να εξετάζετε κατά πόσο τα τμήματα που δημιουργούνται εκφράζουν πραγματικές ανάγκες και συμβιβάζονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Να καλύπτονται άμεσα οι πραγματικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Το πιστοποιητικό ότι τα παιδιά συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις να έρχεται το αργότερο μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για να μην χάνουν τα παιδιά τις εγγραφές στα πανεπιστήμια ή τις επαγγλεματικές σχολές στην Ελλάδα και στην Γερμανία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα να εξυπηρετεί το σχολείο και τους μαθητές και όχι μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο Δημοτικό να διδάσκουν 3 δάσκαλοι, 2 Έλληνες και 1 Γερμανός όπως προβλέπει και ο γερμανικός Νόμος.

8. Τίτλοι σπουδών

Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να επιδιώξει επίμονα να αναγνωρίζονται οι σχολικοί τίτλοι των ελληνικών σχολείων ως ισότιμοι με τους αντίστοιχους γερμανικούς. Να απαιτήσει τη δίκαιη αντιμετώπιση των  ελλήνων μαθητών στα Ε.Ι.Σ. της Γερμανίας στην απαίτηση τους για ανώτερη μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία ανάλογα με τις ικανότητές τους. Να υπάρχει εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα μορφωτικά αγαθά και στις κοινωνικές παροχές. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προσφύγει στους καθ’ ύλη αρμοδίους θεσμούς της Ε.Ε.

Σχεδιασμός σε βάθος χρόνου όλων των αλλαγών και πιλοτική εφαρμογή τους για ικανό χρονικό διάστημα από το νηπιαγωγείο έως και το αντίστοιχο του γερμανικού Realschule και Gymnasium.

Η κάθε αλλαγή αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος στα Ε.Ι.Σ. της Γερμανίας να εφαρμόζεται μόνον όταν υπάρχει διακρατική συμφωνία σε επίπεδο Υπουργών Παιδείας των δυο μερών, Γερμανικής και Ελληνικής, με αντίστοιχη νομική κατοχύρωση και μέσω του κοινοτικού δικαίου.

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εν λόγω σχολείων,  δεν αφορούν μόνο τις αλλαγές στα ωρολόγια και στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Αφορούν και το κτιριακό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την δομή, και τους στόχους των σχολείων κ.λ.π.  Αναγνώριση σημαίνει τα σχολεία αυτά θα είναι ανοιχτά και σε μη ελληνόφωνους μαθητές.
H δημιουργία μιας διαρκούς επιτροπής  για τα μεταρρυθμιστικά σχέδια και η οποία θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τα ελληνικά σχολεία στην Γερμανία. Στην οποία να εκπροσωπούνται με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων των γονέων όπως και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς.

Ανέργεση ελληνικού κτιριακού συγκροτήματος στο Μόναχο, με φορέα το ελληνικό κράτος, με πρόσβαση και δωρεάν παιδεία για όλους.

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ να γίνεται με το σταθερό ποσοστό 3%. Τα παιδιά των διπλωματικών υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών με το προβλεπόμενο ειδικό ποσοστό 1%. Το ποσοστό του 3% να ισχύει και στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όλες οι αλλαγές εφαρμόστηκαν σταδιακά από  τους εμπνευστές Συντονιστές Α/ και Β/βάθμιας εκπαίδευσης το 2003 στα Ε.Ι.Σ., στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού,  Γυμνασίου. Και με την προσθήκη  της 10ης τάξης στο ελληνικό Γυμνάσιο, προβλέπονταν να ολοκληρωθούν το σχολικό έτος 2008-2009 εν ονόματι της αναγνώρισης των εν λόγω σχολείων. Σε μία επιτροπή βαθμού Συντονιστή εκπαίδευσης, Γενικής Γραμματείας απόδημου Ελληνισμού και με τους αντίστοιχους γερμανούς ομολόγους τους,  κατέληξαν σε συμφωνία χωρίς να έχουν νομική κατοχύρωση για τις μεταρρυθμίσεις των Ε.Ι.Σ. της Βαυαρίας. Σήμερα 2013 περιμένουμε ακόμη την αναγνώριση.
Κάπως έτσι είναι όταν, «πετυχαίνει μια εγχείρηση, ο ασθενής όμως δυστυχώς απεβιώνει». Το υπερφορτώμενο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών Γυμνασίου μέχρι  41 ώρες την εβδομάδα εφαρμόζεται ακόμα. Και φυσικά ο κίδυνος είναι ορατός με τις αλλαγές στο τέλος να χάσουμε και την αναγνώριση από το Ελληνικό κράτος. Σε κανένα κράτος δεν παρατηρείται αυτή η προχειρότητα ως προς τον χειρισμό τέτοιων θεμάτων.
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθηναικού Πρακτορείου και με τα στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία 791 εκπαιδευτικοί για όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων. Μαθητικό δυναμικό συνολικά σε 15.817 το οποίο  κατανέμεται ως εξης:
Αμιγή        σχολεία            4.229 μαθητές
Δίγλωσσα     σχολεία                434 μαθητές
Τμήματα     ελληνικών γλώσσας     9.231 μαθητές
Ενταγμένα     τμήματα            1.647 μαθητές
Ευρωπαίκα     σχολεία                276 μαθητές

Στην Γερμανία λειτουργούν: 53 αμιγή σχολεία, 20 δίγλωσσα, 66 ενταγμένα τμήματα, 309 τμήματα Ελληνικής γλώσσας, 2 Ευρωπαίκα σχολεία και ένα τμήμα ενηλίκων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1 –  6 τάξη
1
2
Το μάθημα των Γερμανικών να διδάσκεται από την 1 – 4 τάξη σε 2 ομάδες προχωρημένων  μαθητών και μη προχωρημένων
3
Από την Τρίτη τάξη οι μαθητές να έχουν επιπλέον 2 ώρες την εβδομάδα μάθημα Αγγλικών
4
Οι γονείς, τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν την τετάρτη τάξη του Δημοτικού, θα πληροφορηθούν αναλυτικά στη βραδιά ενημέρωσης τον Απρίλιο για τις ιδιαιτερότητες της «Βαθμίδας Προσανατολισμού» στο Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα.
5 τάξη  «Βαθμίδα Προσανατολισμού»

Στο τέλος της 5ης τάξης οι μαθητές λαμβάνουν μια σύσταση για την περαιτέρω σχολική φοίτηση, δηλαδή για τον τύπο σχολείου που θα παρακολουθήσουν.

Στην 6η τάξη ξεκινά η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας των Γαλλικών ή Λατινικών
6 τάξη «Βαθμίδα Προσανατολισμού»
Κατά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου – και το αργότερο κατά τη λήξη της έκτης τάξης – λαμβάνεται στη συνέλευση των γερμανών εκπαιδευτικών η δεσμευτική απόφαση για τον τύπο του σχολείου στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί στη συνέχεια: «Hauptschule», «Realschule» ή Γυμνάσιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι μαθητές μπορούν τότε μόνο να αναπτυχθούν με τον κατάλληλο τρόπο, όταν οι απαιτήσεις του σχολείου συμφωνούν με την ικανότητα του μαθητή για επίδοση.
Οι διαρκείς υπερβολικές ή χαμηλές απαιτήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης του μαθητή.
Μετά τη λήξη των ελληνικών μαθημάτων οι μαθητές, χωρίζονται ανα τμήμα και ανα τάξη.
Ανάλογες συστάσεις ή τοποθετήσεις σε άλλο τύπο σχολείου  είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν – ανάλογα με  την εξέλιξη των επιδόσεων – μέχρι και το τέλος της όγδοης τάξης.

Hauptschule
Κλάδος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πρακτικό χαρακτήρα)
Realschule
Κλάδοs της γερμανικής Μέσης
Εκπαίδευσης με πρακτικό χαρακτήρα)
Gymnasium
Ανώτερη βαθμίδα
Τμήμα 7ης  τάξης
Hauptschule 7 – 9
Οι μαθητές του Hautschule δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τα μαθήματα της 2ης ξένης γλώσσας, δηλαδή των Γαλλικών ή των Λατινικών, μετά την 7η τάξη.
Τμήμα 7ης  τάξης
Realschule 7- 10
Οι μαθητές του Realschule δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τα μαθήματα της 2ης ξένης γλώσσας, δηλαδή των Γαλλικών ή των Λατινικών, μετά την 7η τάξη.

Τμήμα 7ης τάξης

Gymnasium 7 – 9

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα. Τά μαθήματα των γερμανικών να διδάσκονται από καθηγητές της εκάστοτε ειδικότητας

Τμήμα 8ης
Hauptschule7– 9

Mέχρι το τέλος της 8ης τάξης είναι δυνατή, η αλλαγή του τύπου του σχολείου που παρακολουθούν, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαπερατότητα
Τμήμα 8ης
Realschule 7 – 10 τάξης
Mέχρι το τέλος της 8ης τάξης είναι δυνατή, η αλλαγή του τύπου του σχολείου που παρακολουθούν, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαπερατότητα

Τμήμα 8ης
Gymnasium 7 – 9 τάξης
Mέχρι το τέλος της 8ης τάξης είναι δυνατή, η αλλαγή του τύπου του σχολείου που παρακολουθούν, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαπερατότητα

Τμήμα  9ης
Hautschule 7 – 10
Τά μαθήματα να διδάσκονται από καθηγητές της εκάστοτε ειδικότητας
Ο Τίτλος που παρέχει είναι το «   «QUALI», κατόπιν επιτυχών εξετάσεων

Τμήμα  9ης
Realschule 7 – 10 τάξης
Τά μαθήματα να διδάσκονται από καθηγητές της εκάστοτε ειδικότητας
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Τμήμα  9ης
Gymnasium 7 – 9 τάξης
Η γνώση της γερμανικής γλώσσας πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα.

Τά μαθήματα να διδάσκονται από καθηγητές της εκάστοτε ειδικότητας

Α,- B,- Γ, Λυκείου
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ και από τις 3 κατευθύνσεις.
Όλοι δηλαδή οι απόφοιτοι του Γυμνασίου από τις Haupt & Realschule, Gumnasium θα έχουν απόλυτη πρόσβαση στην Α΄ Λυκείου. Επίσης, οι αποφοιτούντες από τη 10η τάξη θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να εγγράφονται στη Β΄ Λυκείου για απόκτηση του απολυτηρίου και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα
Τμήμα 10 ης

Απολυτήριες εξετάσεις του Realschule στη 10η τάξη
Οι απολυτήριες εξετάσεις του Realschule στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα
αποτελούνται από ένα γραπτό κι ένα προφορικό μέρος:
– Τέλη Φεβρουαρίου / αρχές Μαρτίου οι μαθητές γράφουν μια κεντρική απολυτήρια εξέταση σε δύο από τα τρία κύρια μαθήματα (Γερμανικά, Αγγλικά, Μαθηματικά),
– κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς συμμετέχουν σε μια προφορική εξέταση (τουλάχιστον σε ένα μάθημα).
Τμήμα 10 ης
Εισαγωγή Ελλήνων μαθητών στο Γερμανικό Gymnasium

Η Εισαγωγή στη ανώτατη βαθμίδα δυνατή μόνο στην τάξη 10 λόγω του κανονισμού εξετάσεων

κυρίως λόγο τη σειρά εκμάθησης των ξένων γλωσσών.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  9 ή  και  τη 10η  ΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 9η  ΤΑΞΗ     ΠΡΟΣΒΑΣΗ  Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ,
ή
10η  ΤΑΞH  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟY
GYMNASIUM

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τμήμα
Hauptschule

Τμήμα
Realschule

Τμήμα
Gymnasium

7 τάξη Γυμνασίου

Το Ελληνικό  αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα θα διδάσκεται στις πρωινές ώρες σε όλες τις  τάξης του Γυμνασίου.
Τμήμα
Hauptschule

Τμήμα
Realschule

Τμήμα
Gymnasium

8 τάξη Γυμνασίου

Όταν υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών, δημιουργούνται (αυτόνομα) τμήματα για μαθητές της Hauptschule,Realschule και Gumnasium .Mέχρι το τέλος της 8ης τάξης είναι δυνατή, η αλλαγή του τύπου του σχολείου που παρακολουθούν, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαπερατότητα
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τμήμα
Hauptschule

Τμήμα
Realschule

Τμήμα
Gymnasium

9 τάξη Γυμνασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Από 9 Hauptschule

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
Από 9 Realschule
Α’ ΛΥΚΕΟΥ
Από 9 Gymnasium
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι μαθητές του γερμανικού τμήματος μετά την 9η τάξη   δηλ. Στη 10η , μπορούν να μεταγραφούν στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και  αποκτούν το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια για όλους τους κλάδους σπουδών μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης – απόκτησης του γερμανικού απολυτηρίου (Abitur)
Οι μαθητές του γερμανικού τμήματος που φοιτούν μετά την 9η τάξη  στη Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, Β’ ΛΥΚΕΊΟΥ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΊΟΥ επιτυχές, μπορούν να αποκτήσουν αυτό το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης, συμμετέχοντας σύμφωνα με την από τη 10η Δεκεμβρίου του 2008 ισχύουσα απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής (BLASchA) στη Συμπληρωματική Εξέταση. Το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια αποκτάται, εφόσον ισχύουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις:
α)    Επιτυχία στη Συμπληρωματική Εξέταση
β)    Επιτυχημένη φοίτηση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου
γ)    Επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (δηλαδή τουλάχιστον βαθμό 10,0).
Ο βαθμός πρόσβασης για σπουδές στη Γερμανία υπολογίζεται από το μέσο όρο των βαθμών α) και β).                                                                                         Ποια πλεονεκτήματα έχει ένας μαθητής, που συμμετέχει στη Συμπληρωματική Εξέταση
Ευελιξία: Με την απόκτηση της Άδειας Πρόσβασης σε Γερμανικά Πανεπιστήμια μέσω της Συμπληρωματικής Εξέτασης, μπορεί κανείς να σπουδάσει οποτεδήποτε οποιοδήποτε αντικείμενο στη Γερμανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Με την επιτυχία στη Συμπληρωματική Εξέταση, οι μαθητές αποκτούν αυτομάτως το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας του Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού των κρατιδίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Kultusministerkonferenz), το οποίο πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο επίπεδο C2.
Εκτός αυτού: Εκτός αυτού, οι μαθητές με απολυτήριο άλλου ελληνικού σχολείου μπορούν να σπουδάσουν μόνο ορισμένα αντικείμενα στη Γερμανία, ενώ πρέπει να πιστοποιήσουν και τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα.
Οι προτεινόμενες αλλαγές εξασφαλίζουν το διπλό προσανατολισμό στο ελληνικό σχολείο επαγγελματική και γυμνασιακή κατεύθυνση και θα αναβαθμίσουν το υπάρχον σχολικό μοντέλο και αποτελούν ένα βασικό βήμα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχει.
Η λειτουργία των σχολείων θα είναι ολοήμερη επειδή η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων δεν είναι εύκολο εγχείρημα, ώστε να υπάρχει χρόνος και χώρος να εφαρμοσθεί το τόσο απαιτητικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο θα λυθεί και το πρόβλημα της κοινωνικής μέριμνας των παιδιών στις μεσημεριανές ώρες που οι γονείς απουσιάζουν στην εργασία τους.
Υποστήριξη αλλά και έλεγχος των Συντονιστών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύνθετες και εξειδικευμένες υποχρεώσεις των σχολικών αλλαγών.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ελληνική κυβέρνηση να δει το πρόβλημα της σωστής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων στο εξωτερικό με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες φτωχοπροδρομικές ιδεοληψίες και πιέσεις, έχοντας ως γνώμονα μόνο το συμφέρον των ιδίων παιδιών και της χώρας μας, για τη σωστή μελλοντική τους ένταξη στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
Σε ότι αφορά στη γενικότερη παιδεία στο εξωτερικό, οι μεταναστευτικές οργανώσεις είναι παρούσες. Άν οι ελληνικές κυβερνήσεις επιθυμούν πραγματικά τη βελτίωσή της, δεν έχουν παρά να πάρουν υπόψιν τις θέσεις τους και να ενισχύσουν έμπρακτα τις προσπάθειές τους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Ομοσπανδιακό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                 Η Γραμματέας
Γκουτζίνα Ζαχαρούλα            Αικατερίνη Δοίκα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
c/o. Ζαχαρούλα Γκουτζίνα, Westendstr. 22, 80339 München,
Tel.: 089/5028692                                                        Πρόταση Ε.Ι.Σ.