Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας, διοργανώνει την 9η επιχειρηματική συνάντηση με ενημερωτική ημερίδα, από 24 μέχρι 27  Σεπτεμβρίου 2012, στην Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι τα επίκαιρα δεδομένα της αγοράς φωτοβολταϊκών και οι εφαρμογές τους και επιδιώκεται η σκιαγράφηση των σχετικών δεδομένων στην Ελλάδα και την Γερμανία, η παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογικών δεδομένων και η επιδίωξη επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιρειών.

Εκπρόσωποι γερμανικών φορέων θα παρουσιάσουν την γερμανική αγορά φωτοβολταϊκών. Ανάλογα, Έλληνες εισηγητές θα παρουσιάσουν τα αντίστοιχα ελληνικά δεδομένα. Επίσης οχτώ επιλεγμένες γερμανικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες τους σε ελληνικές εταιρείες και πολλαπλασιαστές του κλάδου, κατά την διάρκεια ημερίδας, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012, στην Θεσσαλονίκη. Στα επιχειρηματικά ταξίδια, τα οποία υλοποιεί το Επιμελητήριό μας, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, εκτός από τις γερμανικές εταιρείες, παίρνουν μέρος και σημαντικοί εκπρόσωποι οικονομικών γερμανικών φορέων που πολλές φορές λειτουργούν ως αξιόπιστοι πολλαπλασιαστές των οικονομικών πληροφοριών που συλλέγουν.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο κάνει σημαντικές προσπάθειες να συμβάλει στην δημιουργία οικονομικών συνεργασιών, ωφέλιμων και για τις δύο πλευρές. Επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας, εμπορικές συναλλαγές. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, σημειώνεται ακόμα, ικανός αριθμός εταιρειών σχεδιάζει και πέρα από την κρίση και ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις υπάρχουσες επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα.