Στην φωτογραφία (από αριστερά) ο Βασίλειος Κόλλιας, ο Βασίλειος Γιαννόπουλος
(πρόεδρος ΠΕΝΑ), ο Γεώργιος Προβόπουλος (Διοικητής ΤτΕ), ο Παναγιώτης
Γκιοργκίνης, η Γεωργία Δρόσου-Παγίδα και ο Λεωνίδας Πολυμενάκος.

Οι Νέοι Αγρότες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλο, επισκέφθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ την Τρίτη, 15 Φεβ 2011 και αντάλλαξαν προβληματισμούς για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, σε γεύμα εργασίας.

Η ΠΕΝΑ, μαζί με τα τρέχοντα καθημερινά προβλήματα, έχοντας διαπιστώσει την κρίσιμη έλλειψη «think tank» για τον αγροτικό κόσμο, προβληματίζεται για θέματα που αφορούν το μέλλον των Νέων Αγροτών, μεταξύ των οποίων:

 1. Ορισμός του αντικειμένου των αγροτικών επαγγελμάτων και των αγροτών (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, αγροτουρισμός, μεταποίηση-εμπορία παραγωγής, ενέργεια, ρύποι κλπ)
 2. Διαμόρφωση ενιαίας συνδικαλιστικής φωνής όσων το αντικείμενο είναι τα αγροτικά επαγγέλματα, όταν ορισθούν.
 3. Εξασφάλιση των μέσων αγροτικής παραγωγής (χρήση γης, αξιοποίηση υδάτινων πηγών, θαλάσσια οικον. ζώνη, φροντίδα δασών κλπ)
 4. Υποστήριξη έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, αγροτικών σχολείων, αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, επισκέψεων μελέτης, ανταλλαγής εμπειριών κλπ
 5. Αναγνώριση της προσφοράς της αγροτικής κοινωνίας σε όλους, της συμβολής των αγροτών στην φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος, και της συμμετοχής στην Εθνική οικονομία.
 6. Συμπλήρωση της τοπικής ταυτότητας για τοπική ανάπτυξη.
 7. Καταξίωση του κοινωνικού προφίλ των αγροτών, των αξιών, του τρόπου ζωής και του αγροτικού πολιτισμού.
 8. Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για όλους τους επαγγελματίες αγρότες.
 9. Σωστή αποζημίωση των αγροτών για την προσφορά Δημόσιων Αγαθών για όλο τον πλανήτη.
 10. Ανάγκη για τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, αλλά και διάχυση τους σε όλα τα επίπεδα.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Προβόπουλος, έδειξε ενδιαφέρον για όλους τους προβληματισμούς των Νέων Αγροτών και ιδιαίτερα για τις σχεδιαζόμενες Επισκέψεις Μελέτης, για την τεκμηρίωση των προτάσεων και για την ενημέρωση όσων το δυνατόν περισσοτέρων φορέων για τις γόνιμες προτάσεις της ΠΕΝΑ. Η ΠΕΝΑ μαζί με τους προβληματισμούς ενημέρωσε και για τις προσεχείς δραστηριότητες μεταξύ των οποίων:

 • 13.05.2011: Αθήνα, Τεχνόπολις, «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός» Τοπικές εκδηλώσεις για Επιστημονικές λύσεις σε αγροτικά θέματα
 • 09.-11.09.2011: Χίος, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ