Δημόσια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Μιχάλη Τρεμόπουλου

Μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη πραγματοποίησαν, κατά το χρονικό διάστημα 18-21 Οκτωβρίου 2011, εκπρόσωποι δεκάδων δραστήριων και ξεχωριστών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου (Οικολόγοι-Πράσινοι).

Σκοπός της σημαντικής αυτής αποστολής ήταν η «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία» στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των 27 (δημόσια συζήτηση εντός του Ευρωκοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του Μιχάλη Τρεμόπουλου και των Οικολόγων –Πράσινων), ενώ πέρα από τη γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγιναν και οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες με τις αρμόδιες Διευθύνσεις που ασχολούνται με τα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Παρόν στην ιδιαίτερα σοβαρή και σημαντική αυτή πρωτοβουλία των Οικολόγων –Πράσινων και του Ευρωβουλευτή κ. Τρεμόπουλου ήταν και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», αφού το αντικείμενο της επίσκεψης ανταποκρίνονταν πλήρως στην εξωστρεφή πολιτική του Δικτύου και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας πολιτικής του και το οποίο πιστεύει ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα σήμερα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα της περιφέρειας , είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών και προτάσεων, που δεν μας επιτρέπει να απορροφήσουμε τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα, δε, στην διανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ,που προορίζονται για την ανάπτυξη δράσεων από την Κοινωνία των Πολιτών, δημιουργείται μείζον θέμα, γιατί οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, κατά παράβαση των Κοινοτικών Οδηγιών,γεγονός που προκάλεσε την πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή επερώτησης από τον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο,προκειμένου να γίνουν οι δέουσες παρεμβάσεις υπέρ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ελλάδος.

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου(του Πρόεδρου Κωνσταντίνου. Σκριάπα και του Αντιπροέδρου κ. Θ. Αστερίου) συναντήθηκαν στα πλαίσια της εκδήλωσης «Daydreaming: 100 Έλληνες του Βελγίου» με τον Ελληνικής καταγωγής Υπουργό Τουρισμού και Παιδείας των Βρυξελλών κ. Χρ. Δουλκερίδη, με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου (πρόεδρος κ. Τεγγελίδου Γ.), όπως, επίσης και με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε, επίσκεψη στο Parlamentarium (the European Parliament Visitors’ Centre), γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, (παρουσίαση από τον ευρωβουλευτή κ. Τρεμόπουλο), επίσκεψη στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών αποβλήτων- κοινωνική επιχείρηση Televil Vilvoorde και παρουσίαση από εκπρόσωπο της κοινωνικής επιχείρησης- δικτύου KOMOSIE (μέλος του δικτύου RREUSE).

Τέλος, οι Ελληνικές Οργανώσεις συμμετείχαν σε Ημερίδα (υπό την αιγίδα του Μιχάλη Τρεμόπουλου (Greens/EFA, Ελλάδα)) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα A5E2) με θέμα: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» με σημαντικούς ομιλητές και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, που είχαν προσκληθεί ειδικά για την δημόσια αυτή διαβούλευση από τον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο και ανέπτυξαν τις σύγχρονες τάσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει πως η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν τις άμεσες συνέπειες της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, μπορεί να συμβάλλει ως μια βιώσιμη στρατηγική για την έξοδο από την κρίση.

Ενδεικτικό της εξαιρετικής επιτυχίας της επίσκεψης ,αλλά και της ορθής επιλογής ,από το Ελληνικό Γραφείο των Οικολόγων –Πράσινων, των συμμετεχόντων φορέων, είναι η δημιουργία ενός FORUM ιδεών και προβληματισμού ,το οποίο και θα συνεχίσει τις εργασίες του,πάνω στα μείζονα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ