Γραπτή απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2011. Την πρόθεσή της για την προστασία των πολύτιμων για την επικονίαση πεταλούδων μέσω της ανάληψης “πράσινων” δράσεων και πολιτικών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει στην απάντησή της τη μείωση του αριθμού των πεταλούδων και της αγροτικής βιοποικιλότητας κυρίως λόγω της αλλαγής των χρήσεων γης (εντατικοποίηση γεωργίας, εγκατάλειψη της υπαίθρου) και των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή εξετάζει για την ανάσχεση του φαινομένου, την υιοθέτηση μηχανισμών και μέτρων στην ΚΑΠ μετά το 2013, που θα συμβάλουν στη στήριξη της γεωργίας στις υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ) περιοχές, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας εν γένει και στην προστασία των πεταλούδων ειδικότερα.

Η Επιτροπή, έχοντας ως στόχο η ΚΑΠ να καταστεί πιο “πράσινη”, δεσμεύεται να βασίσει τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμισή της στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών, που ενδέχεται να ενσωματωθούν στην ΚΑΠ μετά το 2013 και που θα περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, εξετάζει την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ΚΑΠ με την καθιέρωση ενός “οικολογικού συντελεστή” των άμεσων ενισχύσεων (πυλώνας 1) μέσω της στήριξης περιβαλλοντικών μέτρων, τα οποία ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και θα εφαρμόζονται στο σύνολο του εδάφους της ΕΕ. Στα πιθανά μέτρα που αξιολογούνται για ένταξη περιλαμβάνονται εκείνα που αφορούν τους μόνιμους βοσκοτόπους, την οικολογική αγρανάπαυση, τη φυτική κάλυψη, την αμειψισπορά και τις περιοχές Natura 2000. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αναμένεται τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέτρα να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν οι άμεσες ενισχύσεις στις ήπιες γεωργικές πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των πεταλούδων και της βιοποικιλότητας γενικότερα.

Η Επιτροπή δεσμεύεται περαιτέρω να προωθήσει την ενεργό αγροτική διαχείριση μέσω πρακτικών χαμηλής έντασης στις περιοχές ΥΦΑ, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόσθετης εισοδηματικής στήριξης των αγροτών στις περιοχές αυτές στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων. Ένα επιπλέον στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη στη νέα ΚΑΠ και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας, είναι το πώς θα μπορούσαν να στηριχθούν οι μικροί αγρότες προκειμένου να μην εγκαταλείπονται οι παραδοσιακές καλλιέργειες.

Τέλος, η Επιτροπή δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της στήριξης της φιλικής προς το περιβάλλον βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, με την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών που μπορούν να προωθήσουν και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου τομέα.

Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Επιτροπή στην αναθεώρηση της ΚΑΠ οφείλει να υιοθετήσει περιβαλλοντικά μέτρα και βιώσιμες αγροτικές πρακτικές που εξασφαλίζουν το πραγματικό “πρασίνισμα” της ΚΑΠ και προωθούν τη στήριξη σημαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών, όπως οι ΥΦΑ και οι περιοχές Natura 2000. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα απαραίτητα μέσα, ώστε να ανασχέσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και να λάβουν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ