Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΝΟΣΤΟΣ» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

  • ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ,
  • ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ,
  • ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΟΑ,
  • ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΛΛΕΡΟΣ», ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, ΚΑΙ
  • ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΑΣ (ΠΕΡΟΥ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ

“ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ Ή, Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ;”

ΒΑΣΕΙΣ:

α) Δύνανται να συμμετάσχουν συγγραφείς οποιασδήποτε εθνικότητας, ηλικίας και φύλου με μία μόνον εργασία, στην ισπανική, την ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, όχι περισσότερο από δέκα σελίδες, οι οποίες να μην έχουν δημοσιευτεί πριν η βραβευθεί ούτε να τελούν σε καθεστώς αναμονής αποτελέσματος από οποιονδήποτε άλλον διαγωνισμό, σε ελεύθερη λογοτεχνική δομή. Θέμα του διαγωνισμού είναι: «ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ Ή, Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ;»

β) Οι εργασίες πρέπει να παρουσιασθούν μηχανογραφημένες στη μία μόνο όψη, σελίδα μεγέθους Α4, με μονό διάστημα, συρραμμένες και τοποθετημένες κατάλληλα σε φάκελο, μάζι με ένα CD με την ηλεκτρονική μορφή του κειμένου και να απευθύνονται (με ψευδώνυμο) προς την :

«ASOCIACIÓN CULTURAL HELÉNICA NOSTOS»
CERTAMEN LITERARIO INTERNACIONAL
AVDA BELGRANO 615 PISO 8VO «J »
C.A.B.A (1092)
BUENOS AIRES ARGENTINA

γ) Μέσα στο φάκελο που θα περιέχει την εργασία πρέπει να αποσταλεί και έτερος φάκελος ξεχωριστός και σφραγισμένος με αντίγραφο, που θα περιέχει και πάλι τον τίτλο του έργου, το ψευδώνυμο, τα προσωπικά στοιχεία, όνομα και επίθετο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ένα περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα

δ) Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Το ακαδημαϊκό συμβάν της απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί και θα απονεμηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο και ξεχωριστά για την κάθε γλώσσα

Πρώτο Βραβείο:

Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει μετάλλιο και δίπλωμα

Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο:

Ο συγγραφέας θα λάβει μετάλλιο και δίπλωμα

Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε μια Ανθολογία διηγήματος. Οι νικητές συγγραφείς θα λάβουν 10 αντίτυπα έκαστος και τα υπόλοιπα θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα και βιβλιοθήκες.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Για την Ισπανική γλώσσα ορίζεται η Ένωση Λογοτεχνών Αργεντινής, η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος (Αργεντινή) και η Ελληνική Κοινότητα της Λίμας / Περού.

Για την Ελληνική Γλώσσα ορίζεται η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων (ΕΕΛΣΠΗ)

Για την Αγγλική Γλώσσα ορίζεται η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά

Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει το Μάρτιο του 2011 και τα βραβεία θα παραδοθούν σε ημερομηνία που θα καθορισθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.


Αξιότιμη Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου,

Σήμερα έλαβα γνώση γιά τόν διαγωνισμό τόν οποίο οργάνωσε ο «ΝΟΣΤΟΣ» Αργεντινής.

Θά ήθελα νά εκφράσω τά συγχαρητήριά μου γιά τήν πρωτοβουλία καί οργάνωση τού διαγωνισμού αυτού.

Επιτρέψτε μου νά εκφράσω τήν άποψή μου γιά τό πρώτο μέρος τού τίτλου τού ανωτέρω διαγωνισμού.Συνήθως τήν λέξη ΜΑΡΜΑΡΑ τήν χρησιμοποιούν οι κλεπταποδόχοι αυτών. Γιά εμάς τούς Ἐλληνες η ορθή λέξη είναι ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ἤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ καί εννοούμε τό σύνολο τών ιερών γλυπτών τού Ναού τής Αθηνάς, γιατί περί ιερών γλυπτών πρόκειται.

Εύχομαι καλή συνέχεια καί επιτυχία γιά τόν διαγωνισμό.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Σ. Ασδέρης