Για να καλυφθούν τα κενά από τις εισπρακτικές αποκλίσεις στις κρατικοποιήσεις και από την διόγκωση του ελλείματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Νέα μέτρα, που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, θα φέρουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο οι εισπρακτικές αποκλίσεις στις αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα, καθώς το πρόγραμμα των ελληνικών αποκρατικοποιήσεων βρίσκεται εκτός τροχιάς και το έλλειμμα στα Ασφαλιστικά Ταμεία διαρκώς διογκώνεται.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η τρόϊκα ζήτησε από την Κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού της περιόδου 2013 -2014 , καθώς οι αποκλίσεις άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του 2013, αλλά και το έλλειμμα στα ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία θέτουν εκτός στόχου το πρόγραμμα.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι το Μνημόνιο προβλέπει, πως αν υπάρξουν τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή αποκλίσεις από τους στόχους, η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρεί σε αυτόματη αύξηση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος (ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα αυξηθεί με άμεση ισχύ κατά το 50% του ελλείμματος των εισπράξεων, και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης). «Κάθε υστέρηση στα έσοδα από αποκρατικοποίηση αυξάνει ceteris paribus την ανάγκη χρηματοδότησης και το λόγο χρέους», σημειώνεται στο Μνημόνιο.
Από στελέχη του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζεται, πως αυτό ισχύει στην περίπτωση, που υπάρξει υστέρηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, που οφείλονται στην καθυστέρηση της πώλησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Έτσι, μεταθέτουν για τον Σεπτέμβριο την λήψη των σχετικών μέτρων, που θα καλύψουν το δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό κενό από τις αποκλίσεις στην επίτευξη των αποκρατικοποιήσεων.
Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν, μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει σε συνεννόηση με την τρόϊκα, αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ θα παραμένει εκ των υστέρων πλήρως υπόλογο έναντι της Βουλής σε ότι αφορά ζητήματα ακεραιότητας, τα οποία σχετίζονται με κάθε πράξη αποκρατικοποίησης.