Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με θέμα: «Οικολογία, Τουρισμός και Ανάπτυξη».

Οι εργασίες του ΘΕ.Σ.Τ. θα πραγματοποιηθούν: 27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2013.
Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα μαθήματα, καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα    πραγματοποιηθούν    στο    Δασικό    Χωριό    «Κέδρος»    στον    Καταρράκτη    Άρτας(Τζουμέρκα).
http://www.guesthousekedros.gr/

Συμμετέχοντες

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 60 ευρώ.

Περιλαμβάνονται:

α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή: δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς το Δασικό Χωριό.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:
α. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%
β. Συμμετοχή στο σύνολο των Δραστηριοτήτων και των Ασκήσεων Επιτόπιας Έρευνας του Θ.Ε.Σ.Τ.
γ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή των εργασιών και των
ερευνητικών ημερολογίων.

Θεωρητικές αφετηρίες

Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και σημαντικού ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος είναι τα Τζουμέρκα. Η γεωγραφική τους θέση, ως φυσικό σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και τα τοπικά ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα συγκροτούν μια οικιστική και πολιτισμική ενότητα, εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα αξιοπρόσεκτα οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Ειδικά σήμερα νεοεμφανιζόμενοι παράγοντες επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν άμεσα με τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα τα παραπάνω φαινόμενα να αποκτούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν προνομιακό χώρο για την εξέταση και τη μελέτη της σχέση τουρισμού του τόπου και του πολιτισμού. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα εστιάσουν στην διερεύνηση της σχέσης του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, στο πλαίσιο του Θ.Ε.Σ.Τ. θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι ιδιαίτερες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον ως τουριστικό ‘προϊόν’.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντιπρόεδρος: Μαργώνης Κώστας, Πρόεδρος της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων

Μέλη:

Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γιακουμάκη Βασιλική, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δρ. Γκαρτζονίκα Ελευθερία, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Δαμιανού Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Καπλάνογλου Μάνια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Λυδάκη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών
Παππάς Θεόδωρος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
Ράπτης Δημήτριος, π. Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκουλίδας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Σμύρης Παύλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστική Ομάδα

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαργώνης Κώστας, Πρόεδρος της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων
Παπακώστας Χρήστος, Λέκτορας (υπό διορισμό) του Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθανάσιος Μπαζούκας, Αντιπρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων & Χαράδρας
Αράχθου
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου
Γραμματεία
Γραμματέας: Χρήστος Παπακώστας
Μέλος: Έλσα Παπάζογλου
Υποβολή Αιτήσεων
tzoumerkasummerschool@gmail.com
Πληροφορίες
www.ha.uth.gr , www.ilet.gr
evangelosavdikos.blogspot.com, www.cpapakostas.gr

Διδάσκοντες

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιαννούλης Νίκος, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος
Γιακουμάκη Βασιλική, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λουλούδης Λεωνίδας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μουτάφη-Γαλάνη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Σπύρος Θεόδωρος, Ειδικός Επιστήμων του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης