Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Προσεγγίζοντες μετά πίστεως προς το Άγιον Πάσχα, επιτρέψατέ μου να δανειστώ από τον άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον τα λόγια: «Πάσχα το μυστικόν, τυπικώς μεν διά νόμου λειτουργούμενον· Πάσχα, το θαυμαστόν της θείας αρετής και δυνάμεως έργον· αληθώς εορτή και μνημόσυνον έννομον αιώνιον. Εκ πάθους απάθεια, εκ θανάτου αθανασία, εκ νεότητος ζωή, εκ πληγής ίασις, εκ πτώσεως ανάστασις, εκ καθόδου ανάβασις … Τούτο Πάσχα, η κοινή των όλων πανήγυρις, πατρικού θελήματος επί κόσμον· αποστολή Χριστού, περί γην ένθεος ανατολή, αγγέλων και αρχαγγέλων αϊδιος εορτή, του παντός κόσμου η αθάνατος ζωή θανάτου θανατηφόρος, πηγή σωτήριος, ανθρώπων η άφθαρτος τρυφή ουράνιος, ιερά τελετή, παλαιά και νέα προερμηνεύουσα μυστήρια, εν γη μεν ορατώς βλεπόμενα, εν ουρανοίς δε νοούμενα τοις καινά και μετά γνώσεως ιεράς αποδεξαμένοις, ωμέ νουν διά βραχέων εγνωρίσαμεν ειπείν.  Τοιάδε η του Πάσχα δημοτελής εορτή» (Εις το Πάσχα λόγος στ΄, Migne, P.G., 59, 735 και 736).

Ευχόμεθα αδελφοποθήτως σε σας και στις οικογένειές σας «Καλή Ανάστασιν» και εκ βαθέων αναφωνούμεν το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!»

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης

+ Ο Αντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Εφησυχάζων Μητροπολίτης Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

ΠΑΣΧΑ, 2011

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ