Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.

Η Ελληνική κυβέρνηση κρατά σταθερά εποικοδομητική στάση στις διμερείς σχέσεις με τα Σκόπια και παραμένει απαρέγκλιτη στην θέση, πως η οριστική λύση στο ζήτημα  του ονόματος προϋποθέτει, ότι αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε γεωγραφικό προσδιορισμό και η χρήση του να είναι έναντι όλων. Αυτά τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας Τσίαρας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή.

Τα κυριότερα σημεία της τοποθέτησης του κ. Τσιάρα έχουν ως εξής:

«Η Ελληνική  Κυβέρνηση, ως προς την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ακολουθεί διαχρονικά μία σταθερή πολιτική, που έχει χαραχθεί σε συνεννόηση με τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας. Έχουμε καθορίσει και καταστήσει σαφές προς όλους το πλαίσιο λύσης για την ονοματολογική διαφορά, στο οποίο η ελληνική πλευρά μπορεί να συναινέσει. Μία ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση ergaomnes, δηλαδή έναντι όλων. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για την επίτευξη της λύσης, την οποία επιθυμούμε και επιδιώκουμε. Μια λύση, που θα τύχει καθολικής και απόλυτης εφαρμογής και δεν θα αφήνει γκρίζες περιοχές και έδαφος για πιθανές μελλοντικές τριβές. Αυτονόητη, ωστόσο, προτεραιότητά μας είναι ταυτόχρονα η διαφύλαξη της ιστορίας της πατρίδας μας και κυρίως η διαφύλαξη της ιστορικότητας της Μακεδονίας.

Η Ελλάδα, έως σήμερα, επέδειξε εποικοδομητική στάση σε ένα ζήτημα, για το οποίο όλοι οι Έλληνες έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία.  Και το έπραξε γιατί επιθυμεί πραγματικά την επίλυση μίας χρονίζουσας διαφοράς με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η στάση μας αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι σαφής και παραγωγική σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο θέμα της ονοματολογίας της γείτονος.  Η χώρα έχει ήδη πάρει πολλές πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί το επίπεδο των διμερών σχέσεων με τα Σκόπια, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για να προχωρήσει η διαπραγματευτική διαδικασία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο οι ίδιοι, όπως έχουμε διαπιστώσει, εμφανίζονται διαχρονικά με τις ίδιες θέσεις, προτιμώντας το ιδεολόγημα του «μακεδονισμού» και βάζοντας σε δεύτερη μοίρα ακόμα και το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Αν πραγματικά οι βόρειοι γείτονές μας εγκαταλείψουν την αδιάλλακτη στάση, που έως τώρα έχουν επιδείξει και υπάρξουν προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, που έχουμε θέσει, αυτές μπορούν να αποτελέσουν βάση διαπραγμάτευσης για εμάς. Το αποτέλεσμα, βέβαια,  αυτών των διαπραγματεύσεων κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει, όσο η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει. Η επίλυση, όμως, του ζητήματος της ονομασίας της FYROM, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για να είναι δυνατή η ευρωατλαντική προοπτική της.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, επομένως, θα διατηρήσει την εποικοδομητική αυτή στάση της χώρας μας, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς σε αντιδιαστολή με την αδιάλλακτη στάση, που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Θα κρατήσουμε αυτή τη θέση ευθύνης και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την επίτευξη λύσης στο ονοματολογικό ζήτημα με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Κυρίαρχη πολιτική μας επιδίωξη είναι να αποτελέσουν τα δυτικά βαλκάνια μία περιοχή σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης, όπου τα κράτη θα ευημερούν, θα συνεργάζονται για το κοινό τους καλό στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η χώρα μας, άλλωστε, κατά γενική ομολογία, αποτελεί τη δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το ρόλο θέλουμε να διατηρήσουμε.