Κολωνία / Βερολίνο, Απρίλιος 2012. Αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) επισκέφθηκε στο Βερολίνο τον Εντεταλμένο της γερμανίδας Καγκελάριου Άγκελα Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνέλευση,  Χάνς Γιόαχιμ Φούχτελ, που κατέχει συγχρόνως και την θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο ιδρυτικός πρόεδρος του DHW Γιάννης Μπούρλος-Μάυ, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Φαίδων Κοτσαμπόπουλος και η Κωνσταντίνα Καπελέ της συντονιστικής επιτροπής του τμήματος Βερολίνου-Βραδεμβούργου του συνδέσμου. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει ως αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών και δήμων, αλλά και μεταξύ, εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε πολλούς τομείς της πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η προώθηση της ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας με γερμανούς εταίρους.

Mετά τις σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν σχετικά με την οικονομική σταθεροποίηση της Ελλάδα ο κ. Φούχτελ επιθυμεί να προωθήσει τους στόχους και σκοπούς της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης μέσω συνεργασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Ο DHW στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξή τους.

Ο κ. Φούχτελ και ο DHW μετά το πέρας της παραπάνω συνάντησης συμφώνησαν στις εξείς προτεραιότητες στον επιχειρηματικό τομέα:

1.   Κοινή έκκληση στα στελέχη των ομοσπονδιακών και πολιτειακών υπουργείων αλλά και των κρατικών γερμανικών ΔΕΚΟ να συμμετάσχουν στις αποστολές που θα αποστείλει η Ε.Ε. στην Ελλάδα για να στηρίξουν και να αναδιοργανώσουν την ελληνική δημόσια διοίκηση.

  1. Στήριξη της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικών επιμελητηρίων και επιχειρηματικών οργανώσεων και την συμμετοχή τους στην δημιουργία και την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων μεταξύ δήμων και περιφερειών και μέσω αυτών της μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, των λεγόμενων “know-how-partnerships”.
  2. Στήριξη της ανάπτυξης και διατύπωσης προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια καθώς και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια έχοντας σαν πρότυπο αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάντοτε το επιτυχημένο και πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο γερμανικό «δυαδικό εκπαιδευτικό σύστημα».
  3. Λήψη μέτρων ώστε να διευκολυνθεί και συντονισθεί καλλίτερα η ένταξη ανέργων ειδικευμένων εργαζομένων στην γερμανική αγορά εργασίας, η προώθηση των γερμανο-ελληνικών επιχειρηματικών συνεργασιών σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ίδρυση ανθεκτικών στην κρίση, βιώσιμων και ανταγωνιστικών μονάδων) και η πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες διαδοχής σε γερμανικές επιχειρήσεις.

Ο Υφυπουργός κ. Φούχτελ δήλωσε μετά τη συνάντηση προς τον Τύπο: «Ο DHW σαν κορυφαίος φορέας του γερμανο-ελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι στην Γερμανία αποτελεί σημαντικό εταίρο στις προσπάθειές μας για ενίσχυση και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των χωρών και των λαών μας. Οι συνεργασίες και αδελφοποιήσεις μεταξύ γερμανικών και ελληνικών δήμων, περιφερειών, επιμελητηρίων και συνδέσμων μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στην έξοδο της Ελλάδος από την κρίση. Ως εκ τούτου, καλώ κάθε πολίτη, κάθε δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο καθώς και κάθε επιχειρηματία και από τις δύο χώρες να συνεργασθούν μαζί μας σε αυτήν την κατεύθυνση.»

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος δήλωσε: «Στο πρόσωπο του κ. Φούχτελ γνωρίσαμε έναν αποφασισμένο και δραστήριο πολιτικό με αγάπη για την Ελλάδα και μεγάλη βούληση να επιτύχει όλα όσα έχουν αποφασισθεί για μία αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας και την γρήγορη έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Είχαμε μαζί του μια πολύ ειλικρινή συζήτηση σε κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Μας εξέπληξαν δε οι λεπτομερείς γνώσεις του σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, γεγονός που θεωρούμε λίαν ενθαρρυντικό. Ήταν μια σαφής απόδειξη του πόσο ζεστά και υπεύθυνα ο κ. Φούχτελ αντιμετωπίζει την σημαντική αποστολή που του ανέθεσε η καγκελάριος με σκοπό την προώθηση και σύσφιξη των γερμανο-ελληνικών σχέσεων. Εμείς πάντως στηρίζουμε την πρωτοβουλία του για «Γερμανο-Ελληνικές συνεργασίες τεχνογνωσίας” και χαιρόμαστε για κάθε μελλοντική συνεργασία μαζί του για μία καλλίτερη Ελλάδα.»

 

DHW UNTERSTÜTZT INITIATIVEN VON GRIECHENLAND-BEAUFTRAGTEN H.-J. FUCHTEL

 Köln/Berlin, April 2012. Eine Delegation des Vorstands der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung (DHW) hat dem Beauftragten der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung, Hans-Joachim Fuchtel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, einen offiziellen Besuch gestattet. Der DHW-Delegation gehörten Gründungspräsident Jannis Bourlos-May, DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulo und Konstantina Kapellé von der Sektionsleitung der DHW in Berlin-Brandenburg an.

Nachdem nun zentrale Entscheidungen zur Stabilisierung Griechenlands getroffen wurden, möchte Staatssekretär Fuchtel Potenziale der Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden und Regionen sowie von Organisationen der Zivilgesellschaft aktivieren. Die DHW unterstützt diese Initiativen von Staatssekretär Fuchtel und erklärt sich bereit, dabei aktiv mitzuwirken.

DHW und Staatssekretär Fuchtel haben nach dem Gespräch folgende Prioritäten auf wirtschaftlichem Gebiet gesetzt:

 

  • Gemeinsamer (Koordinierungsstelle und DHW) Aufruf zu einem Griechenland-Engagement von Beamten deutscher Bundes- und Landesministerien sowie staatlicher Institutionen der Bundesrepublik.
  • Unterstützung von Kooperationen auf Ebene der Kammern und der lokalen Unternehmerorganisationen bei Aufbau und Entwicklung von zukünftigen Partnerschaften zwischen Städten oder Regionen, sog. Know-How-Partnerschaften.
  • Unterstützung bei der Entwicklung von Ausbildungsplänen und Ausbildungsordnungen für Handwerks- und Dienstleistungsberufe in Anlehnung an das deutsche „Duale Ausbildungssystem“ in Zusammenarbeit mit den griechischen IHKs und HWKs.
  • Ergreifung von Maßnahmen zur Erleichterung und Koordination der Aufnahme von arbeitslosen Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt, zur Förderung von deutsch-griechischen Unternehmenskooperationen im Mittelstand (Aufbau krisensicherer, überlebens- und wettbewerbsfähiger Betriebsgrößen) und zur Information über Möglichkeiten der Betriebsnachfolge in Deutschland.

Staatssekretär Fuchtel erklärte nach dem Treffen gegenüber der Presse: „Die DHW als bundesweite Interessenvertretung des deutsch-griechischen Wirtschaftspotenzials ist ein wichtiger Partner in unseren Bemühungen um Intensivierung und Anbahnung von Know-How-Partnerschaften. Solche Partnerschaften zwischen deutschen und griechischen Kommunen, Regionen, Kammern und Verbänden können uns voran bringen. Deshalb lade ich jeden einzelnen Bürger und Kommunalpolitiker aber auch jeden Unternehmer beider Länder ein, jetzt noch intensiver zusammenzuarbeiten.“

Von seiner Seite betonte DHW-Vizepräsident Codjambopoulo: „Wir haben in Staatssekretär Fuchtel einen entschlossenen und sehr engagierten Politiker kennen gelernt, der keine Scheu kennt, heiße Eisen anzupacken und einmal beschlossene Projekte schwungvoll durchzusetzen. Wir haben mit ihm ein sehr offenes und vertrauensvolles Gespräch geführt und waren über seine Detailkenntnisse bezüglich der Situation in Griechenland sehr angenehm überrascht. Das war eine überzeugende Vorstellung seines mit Leidenschaft vertretenen Mandats für diesen so wichtigen Bereich der deutsch-griechischen Beziehungen . Wir unterstützen seine Initiative „Deutsch-Griechische Know-How-Partnerschaften“ und wir freuen uns, mit ihm für Griechenland zusammen zu arbeiten.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ