Συνέδριο στα πλαίσια της Έλληνο-Γερμανικής Συνέλευσης στην Παραμυθιά/ Ηπείρου – Αποτελέσματα.

Συνοπτική έκθεση.

„Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, είναι η καλύτερη απάντηση σ’ ότι συμβαίνει αυτό τον καιρό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.“ Αυτή η τοποθέτηση της Περιφερειάρχη Ηπείρου αντανακλά την ανάγκη καθώς και την ορθότητα μιας Έλληνο-Γερμανικής συνεργασίας. Με ένα ποσοστό ανεργίας των νέων που έχει φτάσει το 55% στην Ελλάδα, η φυσική συνέπεια είναι η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και η εγκατάλειψη της χώρας. Οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν κάθε προοπτική διότι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα και το δυναμικό τους εξαντλείται γρήγορα.
Αυτό το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως αναφέρεται από το Ελληνογερμανικό Δίκτυο «Περιφέρεις, Δήμοι, Άνθρωποι»,  στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του, ασχολήθηκε με την ιστορική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής και έθεσε ως στόχους, την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων νέων δημοτών καθώς και την σύνδεση της ιστορικής κληρονομιάς και των τουριστικών δυνατοτήτων με μια προοπτικής ανάπτυξης.

Πάνελ I – Σύγχρονη διάδοση της ιστορίας από νέους προς νέους

Οι γερμανικοί σύλλογοι που ασχολούνται με την ιστορική και πολιτική παιδεία και ενθύμιση, όπως π.χ. „Σύλλογος κατά της λησμονιάς- για τη δημοκρατία» καθώς και οι παιδαγωγοί μνημείων από την Γερμανία „Μάθηση βάσει της ιστορίας“, έδειξαν πρόθυμοι για κάθε είδους συνεργασίας. Με μια ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για την ζωντανή διατήρηση της ιστορίας και της ιστορικής συνείδησης στην Ελλάδα. Έγινε ιδιαίτερη μνεία στην επικοινωνία με ιστορικούς μάρτυρες, στην επικαιροποίηση και την στοχευμένη παρουσίαση των μνημείων καθώς και την προσφορά στους νέους της δυνατότητας να βρουν μόνοι τους έναν τρόπο επεξεργασίας της ενθύμισης.
Αυτό συνάντησε το ενδιαφέρον του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και δήμων των νέων της Ελλάδος, το οποίο θέλει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον πολιτισμό της μνήμης και την ανταλλαγή νέων. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έθεσε ως στόχο, έως το τέλος του έτους να υπάρξει μια πρόοδο καθώς και να προκύψει μια προοπτική διαλόγου με την Ελλάδα.

Πάνελ II – Αειφόρος τουρισμός και εκπαιδευτικός τουρισμός / Δράσεις στις μαρτυρικές πόλεις

Η κεντρική ιδέα αυτού του πάνελ ήταν η μεταστροφή από τον μαζικό τουρισμό στον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση. Η πολιτιστική κληρονομιά αυτής της περιοχής, αλλά και συνολικά της χώρας, αποτελούν τον πυρήνα ανάπτυξης. Η δήμαρχος Σουλίου υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτών των δράσεων θα πρέπει να λαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά από τους ΟΤΑ. Μια παραγωγική υλοποίηση αυτών των δράσεων δεν μπορεί να υπάρξει σε κυβερνητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο δήμος Λεχώβου ανάφερε την συγκεκριμένη ιδέα, για συνένωση τριών ή και περισσοτέρων μαρτυρικών δήμων και τη δημοσίευση κοινών χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών, που θα περιλαμβάνουν διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας και θα περνούν από συγκεκριμένα μνημεία. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί θα περιέχουν στοιχεία για τα αξιοθέατα και ιστορικές λεπτομέρειες καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία.  Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να γεφυρωθούν ενδιαφέρουσες περιηγήσεις στη φύση και αναπαυτικά ταξίδια αναψυχής με τον εναλλακτικό εκπαιδευτικό τουρισμό.

Πάνελ III – Ανταλλαγή νέων ως ευκαιρία για την ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδος

Η εκπρόσωπος μιας ελληνικής ΜΚΟ για την ανάπτυξη „Έλιξ“ τόνισε την προσωπική αδυναμία, άντλησης χρηματικών πόρων. Η θέληση υπάρχει αλλά η υστέρηση τεχνογνωσίας περιορίζει σημαντικά την υλοποίηση διάφορων δράσεων. Ο σύμβουλος για προγράμματα της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν απορροφάει τα χρηματικά κονδύλια της ΕΕ. Επισήμανε την ελλιπή υποδομή και τον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τον μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό των δημοτικών επιχειρήσεων και τόνισε την έλλειψη στρατηγικής και στόχευσης. Για αυτό το λόγο δεν μπορούν να υλοποιηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα και υπάρχει ανάγκη για μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.
Το „Επίκαιρο Φόρουμ (Αktuelle Forum)“ από το Gelsenkirchen, που έχει διενεργήσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (ακόμη και στην Ελλάδα) προγράμματα ανταλλαγής νέων με βάσει την δράση των Εθνικοσοσιαλιστών και των σχετικών μνημείων καθώς και επαγγελματικά ταξίδια διδασκαλίας, θα μπορούσε να διαθέσει μεγάλο όγκο γραπτού υλικού για την έναρξη της πρακτικής υλοποίησης. Με την πεποίθηση ότι κάθε κατάρτιση αποτελεί και μια εγγύηση για απασχόληση, το „Aktuelles Forum“ επιθυμεί να αναπτύξει στην DGV III τον προβληματισμό της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.
Για την ικανοποίηση των επαγγελματικών ανησυχιών των νέων στην επαρχία, δηλαδή για την δυνατότητα να αναπτύξουν τις αγροτικές τους δεξιότητες, παρουσιάστηκε από την πλευρά του Γυμνασίου και Λυκείου της Παραμυθιάς η πρόταση της δημιουργίας μιας αγροτικής επαγγελματικής σχολής, που πρόκειται να συζητηθεί και στο επικείμενο συνέδριο αγροτικής ανάπτυξης στον Λαγκαδά. Μια σχολή με αγροτικό προσανατολισμό θα προσέφερε στους νέους ένα κίνητρο να παραμείνουν στην πατρίδα τους και να αποφευχθεί μια μετανάστευση και απώλεια πνευματικού δυναμικού της χώρας.
Ο σύλλογος „Γερμανική νεολαία στην Ευρώπη“ ενδιαφέρεται για μια μακρόχρονη συνεργασία με νέους από την Ελλάδα με τους οποίους θα ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. θαλάσσιο σπορ) και να μπορεί να διενεργείται μια μόνιμη ανταλλαγή νέων με αμοιβαίο κέρδος.
Η πρωτοβουλία μιας ελληνικής τουριστικής επιχείρησης σκοπεύει να συγκροτήσει στο μέλλον ένα ευρωπαϊκό κέντρο φιλοξενίας νέων στην περιοχή του Κιλκίς. Το „Aktuelles Forum“ έδειξε ενδιαφέρον για μια συνεργασία προκειμένου να βρεθούν νέοι εθελοντές για την ανακατασκευή και μετατροπή της εγκατάστασης. Και η οργάνωση „Έλιξ“ η οποία οργανώνει κατασκηνώσεις εργασίας, ενδιαφέρθηκε για συμμετοχή. Για νέους Γερμανούς από κοινωνικά αδύναμες οικογένειες η δημιουργία ομάδων αποτελεί ένα ενδιαφέρον παιδαγωγικό μέτρο της δράσης και μπορεί να συνεισφέρει και στην πολιτική μόρφωση τους. Συμφωνήθηκε, οι νέοι της Παραμυθιάς να συντάξουν έναν κατάλογο δράσεων προκειμένου να τον παρουσιάσουν σε ένα σεμινάριο στη Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και να αποφασιστεί ποιες από αυτές μπορούν να υλοποιηθούν.

Οι νέοι της Παραμυθιάς επιθυμούν τη δημιουργία ενός αυτοδιοικούμενου πολιτιστικού κέντρου νέων. Εδώ, το „Aktuelles Forum“ προσέφερε μια ενδεχόμενη υλοποίηση ενός πρότζεκτ τεχνιτών με σκοπό την ανακαίνιση και επέκταση, π.χ. των αποδυτηρίων του αθλητικού κέντρου. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ESF και κονδύλια της ΟΔ της Γερμανίας.