Σημαντικά προγράμματα που υπόσχονται επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Εμπορία και Μεταποίηση μέχρι 28 Δεκεμβρίου

Από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν τους φακέλους τους οι ενδιαφερόμενοι του προγράμματος για την ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, δηλαδή για το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013.

O προϋπολογισμός της Πρόσκλησης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ και δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Συγκεκριμένα αφορούν:
 • Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
 • Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
 • Αυγά και Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών.
 • Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
 • Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
 • Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
 • Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
 • Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
 • Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
 • Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05.

Η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού από τους ενδιαφερόμενους, σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. – Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα ή από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011 και λήγει την Τετάρτη 28.12.2011 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.agrotikianaptixi.gr. και www.minagric.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 28.12.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Παράταση για υποβολή σχεδίων στο πρόγραμμα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Παρατείνεται έως την Τρίτη 1η Νοεμβρίου η περίοδος υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Το πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.

Επίσης, ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της απασχόλησης

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του προγράμματος για τη στήριξη της απασχόλησης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα, που έχει προϋπολογισμό 72 εκατ. ευρώ, θα υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου 2012 και δεν θα απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή η δημόσια χρηματοδότηση θα είναι 100%.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία πάνω από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται δύο δράσεις:

 • Η πρώτη δράση, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν επιχείρηση. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), οι δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, οι δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.
 • Η δεύτερη δράση, «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, τα κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, δαπάνες συμβουλευτικής για τη σύνταξη «Ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης» της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο.

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000 ευρώ. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 ευρώ επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έκθεση Ecofestival 2011

Στις 25 – 28 Νοεμβρίου 2011, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC, στην Παιανία, παράλληλα με την 3η ΕΛΤΡΟΠ, διοργανώνεται και η έκθεση Ecofestival 2011. Για περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός της χρονιάς στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων και για κράτηση περιπτέρων, απευθυνθείτε στον Οργανισμό ΔΗΩ (210-8224384) και στην Vinetum (210-7660560).

Διοργάνωση εκθέσεων με θέμα τα δενδροκομικά, οπωροκηπευτικά και ανθοκομικά προϊόντα, HortiWeek, 1-4 Νοεμβρίου, Άμστερνταμ, Ολλανδία

Οι εκθέσεις Horti Fair, International Floriculture Trade Fair και Flora Holland Trade Fair Aalsmeer, θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως τις 4 Νοεμβρίου 2011, στον εκθεσιακό χώρο RAI, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και αφορούν σε δενδροκομικά, οπωροκηπευτικά και ανθοκομικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές της έκθεσης “Enterprise Europe Network Netherlands” στο τήλέφωνο: +31 (0)88-4440777 ή στο e-mail: info@enterpriseeuropenetwork.nl

Επιμορφωτικό συνέδριο

Αγροτικό επιμορφωτικό συνέδριο με τίτλο «Καλλιέργεια -Τυποποίηση- Προώθηση» θα διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα στις 3-4 Δεκεμβρίου 2011. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109245577 η στο email v.yannikos@verticom.gr. Η συμμετοχή στο συνέδριο κοστίζει 70 ευρώ ανά ημέρα κατά άτομο.

Δράσεις για «πράσινες» καλλιέργειες»

Κεντρικός συντονιστής διακρατικού προγράμματος το Επιμελητήριο Τρικάλων

Διακρατικό πρόγραμμα για την προώθηση της καινοτομίας συντονίζει το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο των δράσεών του, για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, τη διεύρυνση των οριζόντων της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για «πράσινες καλλιέργειες», αλλά και με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig με τίτλο «Δράσεις για πράσινες καλλιέργειες» (Green Cultivation Actions), υπάγεται στα προγράμματα δια βίου μάθησης και συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση στους αγρότες με τελικό όφελος τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών τους.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα ακόλουθα θέματα:

 • πρότυπα θερμοκήπια που ενσωματώνουν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, μεθόδων άρδευσης με διαχείριση υδάτων κλπ.,
 • χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σχετικά με τη διάθεση και την πώληση των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά μέσω δημοπρασιών στο διαδίκτυο,
 • πιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής και των προϊόντων,

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες, εκ των οποίων 3 πανεπιστήμια (Μπολόνια-Ιταλία, Οραδέα-Ρουμανία και Ντέμπερτσεν-Ουγγαρία) τα οποία θα μεταφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους και όλες τις εξελίξεις στις «πράσινες» καλλιέργειες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ