Αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της Ευρωζώνης και πρωτιά ανεργίας για την Ελλάδα στις γυναίκες και τους νέους κάτω των 25 ετών, δείχνουν τα νεότερα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Άνοδο του δείκτη της ανεργίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και  αύξηση του  ποσοστού ανεργίας στο σύνολο της Ευρωζώνης δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, που έδωσε πρόσφατα στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τον Φεβρουάριο του 2013, οπόταν η συνολική ανεργία ανήλθε στο 27,0%, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις επιμέρους κατηγορίες στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,1%, στις γυναίκες 31,0% και στους νέους κάτω των 25 ετών 62,5%. Στις γυναίκες και τους νέους η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη ανεργία στην Ε.Ε..
Στο 15,6% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 71.000 πρόσωπα ανήλθε η ανεργία στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013, έναντι 14,5% που ήταν τον Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, η μέση ανεργία στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 12,2% (12,1% τον Μάρτιο) του ενεργού πληθυσμού, ενώ στο σύνολο της Ε.Ε. κυμάνθηκε στο 11,0%, παραμένοντας αμετάβλητη.
Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 15,8%, στις γυναίκες 15,2% και στους νέους κάτω των 25 ετών 32,7% ή 14.000 άτομα (στοιχεία Μαρτίου). Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 12,0%, στις γυναίκες 12,3% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 24,4%.
Τον εφετινό Απρίλιο η Ε.Ε. είχε 26,588 εκαομμύρια. άνεργους, εκ των οποίων 19,375 εκατομμύρια αφορούσαν την Ευρωζώνη. Μέσα σε έναν μήνα η ανεργία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά 104.000 άτομα. Σε ένα έτος, δηλαδή τον Απρίλιο του 2013 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2012, η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,644 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωζώνη.
Οι χώρες, στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος, ήταν η Ελλάδα (από 21,9% σε 27,0%), η Κύπρος (από 11,2% σε 15,6%), η Πορτογαλία (απο 15,4% σε 17,8%) και η Ισπανία (από 24,4% σε 26,8%).
Τον Απρίλιο 2013 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της Ε.Ε. τα 5,627 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 3,624 εκατομμυρια αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 188.000 στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα (62,5%), η Ισπανία (56,4%), η Πορτογαλία (42,5%) και η Ιταλία (40,5%), ενώ τα χαμηλότερα η Γερμανία (7,5%), η Αυστρία (8,0%) και η Ολλανδία (10,6%).
Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη- μέλη της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, ήταν το εξής: Ελλάδα 27,0% (Φεβρουάριος), Ισπανία 26,6%, Πορτογαλία 17,8%, Κύπρος 15,6%, Σλοβακία 14,5%, Ιρλανδία 13,5%, Ιταλία 12,0%, Γαλλία 11,0%, Σλοβενία 10,2%, Εσθονία 8,7% (Μάρτιος), Βέλγιο 8,4%, Φινλανδία 8,2%, Oλλανδία 6,5%, Μάλτα 6,4%, Λουξεμβούργο 5,6%, Γερμανία 5,4% και Αυστρία 4,9%.